Strona główna
Aktualności
O samorządzie
Interwencje
Stanowiska
O Saskiej Kępie
Odsyłacze
Mapa strony
Kontakt

 

 

29 listopada: III edycja budżetu partycypacyjnego - składanie wniosków do 15.I.2016
26 listopada o godz. 18.00 w Urzędzie Dzielnicy odbyło się otwarte spotkanie informacyjne dotyczące budżetu partycypacyjnego 2017. Tak, 2017, bo przyszły rok to przygotowanie i złożenie wniosków, konsultacje, oceny, odwołania, wybór projektów w głosowaniu, a realizacja projektów - w 2017.
Przypominamy, że wnioski można składać już dziś, a ostateczny termin to 15 stycznia 2016.


Zmian w stosunki do poprzednich edycji jest kilka:

 •  wprowadzono limit kosztu jednego projektu - 300 000 złotych;

 •  głosowanie na projekty odbywać ma się wyłącznie poprzez Internet oraz osobiście w Urzędzie Dzielnicy (bez zbierania list poparcia);

 •  w razie odrzucenia projektu możliwe będzie odwołanie się od tej decyzji.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/. Osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z konsultacji podczas dyżurów pełnionych przez pracowników Urzędu Dzielnicy. Koordynatorem ds. budżetu partycypacyjnego w naszej Dzielnicy jest Pani Magdalena Mroczek tel. 22 44-35-244 (mmroczek@um.warszawa.pl). Informator dla projektodawców dostępny jest na stronie budżetu partycypacyjnego oraz w siedzibie Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy.

Przy okazji listopadowego spotkania przypomniano mieszkańcom również czym jest i jakie możliwości daje inicjatywa lokalna. Wszyscy zostali również zaproszeni do udziału w budowaniu Strategii Rozwoju Miasta.

 

10 października: "Którędy tramwajem na Gocław?" - relacja ze spotkania
9 października 2016 w budynku Zespołu Szkół nr 84 przy ul. Zwycięzców 44 odbyło się spotkanie dot. budowy linii tramwajowej na Gocław. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy i Mirosławy Terleckiej – radnej Dzielnicy Praga Południe. Przybyli przedstawiciele Tramwajów Warszawskich, Zarządu Transportu Miejskiego i Biura Drogownictwa i Komunikacji. Obecni byli także przedstawiciele Samorządu Mieszkańców i Władze Dzielnicy. Licznie stawili się Mieszkańcy.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji przygotowanej przez Samorząd Mieszkańców, która zawierała następujące punkty:
- przedstawienie perspektywy lokalnej
- wskazanie kontrowersji, które budzi propozycja miasta
- podkreślanie konieczności uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego na terenie dzielnicy - szczególnie na obszarze działek
- pytania o możliwość przeanalizowania innych rozwiązań, szczególnie przeprawy tramwajowej w kierunku Sielc, estakady autobusowej z "Bora" na Most Łazienkowski oraz drobnych korekt na skrzyżowaniu Saskiej z Waszyngtona
- apel o poprawę polityki informacyjnej na temat proponowanej przez miasto inwestycji


 

Przedstawiciele miejskich instytucji przekazali następujące informacje:
- na odcinku od Waszyngtona do Zwycięzców linia tramwajowa miałaby przebiegać po wschodniej stronie Kanału Wystawowego - jeszcze nie wiadomo w jakiej odległości od domów
- jeśli chodzi o przepustowość torowiska na Moście Poniatowskiego, to po przywróceniu ruchu na Moście Łazienkowskim ma ona być wystarczająca, by dodać kolejne składy (w czasie remontu mostu tramwajów jest więcej)
- jest za wcześnie, by mówić o konkretnych zmianach w rozkładach jazdy, które miałyby nastąpić po uruchomieniu linii tramwajowej z Gocławia
- miasto nie wyklucza przygotowania kolejnego wariantu, by na odcinku od "Bora" do Trasy "Ł" tramwaj jechał bliżej "osiedla Saska" niż domów przy Afrykańskiej
- na dalszym etapie możliwe będzie składanie wniosków z uwagami do inwestycji i odbędą się zorganizowane konsultacje społeczne
- budowa przeprawy tramwajowej na Siekierki teoretycznie jest możliwa, ale to - wraz z dojazdami - koszt rzędu ok. 600-700 mln złotych

Jeśli chodzi o propozycje z sali, to najwięcej czasu poświęcono koncepcji tramwaju, który miałby jechać Wałem Miedzeszyńskim. Poza tym duża część Mieszkańców po prostu bardzo ostro sprzeciwiała się propozycjom miasta.

 

1 października: "Którędy tramwajem na Gocław?" - spotkanie 9.X.2015
Wielu Mieszkańców ma wątpliwości i pytania dot. pomysłu poprowadzenia linii tramwajowej na Gocław. Uważamy, że warto porozmawiać o różnych możliwościach poprawy komunikacji w nadziej dzielnicy. Dlatego 9 października 2015 o godz. 17.30 w budynku Zespołu Szkół nr 84 przy ul. Zwycięzców 44 odbędzie się otwarte dla mieszkańców spotkanie dotyczące budowy linii tramwajowej na Gocław.

Udział w spotkaniu wezmą przedstawiciele Władz Miasta i Dzielnicy. Spotkanie organizowane jest z inicjatywy Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy i Mirosławy Terleckiej – radnej Dzielnicy Praga Południe.

Ramowy program:
- 17.30-17.35 - powitanie gości
- 17.35-17.50 - wystąpienie Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy
- 17.50-18.05 - wystąpienie Władz Miasta i Dzielnicy
- 18.05-19.30 - pytania Mieszkańców

Zapraszamy i prosimy o przekazywanie informacji o spotkaniu swoim sąsiadom!

30 września: 70-lecie Szkoły Podstawowej nr 143
 

 

20 września: Spotkanie poświęcone Wandzie Wiłkomirskiej w dn. 27.IX.2015
W niedzielę 27 września 2015 r. o godz. 17.00 w Promie Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23, odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu: "Śladami Mistrzów ... Wielkie Postacie na Saskiej Kępie". Wieczór poprowadzi Jadwiga Teresa Stępień - inicjator, organizator i koordynator projektu. Spotkanie pt. "Profesor Wanda Wiłkomirska - skrzypaczka, pedagog, przyjaciel" poświęcone będzie jednej z najwybitniejszych polskich skrzypaczek XX wieku. W programie m.in. rozmowy Profesor Wandy Wiłkomirskiej z gośćmi: rodziną, osobistościami ze świata muzyki, przyjaciółmi, publicznością - przeplatane fragmentami filmów, ilustrowane zdjęciami

 

18 września: Relacja ze spotkania w "Orionie" na temat "tramwaju na Gocław"
7 września 2015 odbyło się spotkanie zorganizowane przez SBM "Ateńska" ws. "tramwaju na Gocław". Przybyło wielu Mieszkańców Saskiej Kępy, trochę osób z Gocławia i przedstawiciele władz - wiceprezydent Jacek Wojciechowicz, burmistrz Tomasz Kucharski, przedstawiciele miejskich instytucji odpowiedzialnych za komunikację i tramwaje oraz przewodniczący Rady Dzielnicy Marcin Kluś.

Wypowiadali się wszyscy wymienieni wyżej goście (z wyłączeniem p. Marcina Klusia, który nie zabierał głosu) i liczni Mieszkańcy, w tym przedstawiciele Samorządu (Grzegorz Jaworski, Andrzej Wyrożemski, Jolanta Tworkowska-Pieńkosz, Tadeusz Rudzki).Zacznijmy od cytatu z wypowiedzi p. Wiceprezydenta: "Koncepcje są wstępne, możliwe do korekty". Zaprezentowane zostały dwa warianty przebiegu trasy - przez Międzynarodową i Afrykańską (mało prawdopodobny) i przez teren działek, wzdłuż Kanału Wystawowego (opcja bardziej prawdopodobna). Niestety "prezentacja" była przygotowana marnie - nie pokazywała całej sieci tramwajowej, wyłącznie projektowany odcinek, zdjęcia satelitarne pochodziły sprzed kilku lat (co widać było po zabudowie), a i nie było dobrych warunków do jej wyświetlania (co widać na zdjęciu - potem się poprawiło, bo rzucono obraz bezpośrednio na ścianę). Z ważniejszych rzeczy padło zapewnienie, że nie ma planów likwidacji tramwajów w al. Zielenieckiej. Generalnie było dużo emocji i dużo pomysłów alternatywnych - to co łączyło większość osób (choć nie wszystkich) to sprzeciw wobec obecnej propozycji, szczególnie wśród Mieszkańców Międzynarodowej, Afrykańskiej, Libijskiej i "Bora" Komorowskiego. Dla nas jest ważne, że cały pakiet naszych pism ws. tramwaju trafił bezpośrednio do p. Wiceprezydenta, może to też zwróci uwagę na alternatywy, które proponujemy rozpatrzyć. Obecny był także przedstawiciel grupy "Tramwaj na Gocław", który wspomniał m.in. że Gocław zebrał ok. 5 tys. podpisów za tą trasą (po czym dodał, że dziś mieszka tam być może nawet... 100 tys.). Poza tym było jeszcze kilka osób z Gocławia - część sceptyczna, część za, ale też z wątpliwościami i pytaniami.

CO PROMOWAŁ SAMORZĄD?
1. Przede wszystkim uchwalenie planu zagospodarowania zabezpieczającego zieleń na obszarze działek - niezależnie od ostatecznego kształtu inwestycji tramwajowej.
2. Zwrócenie uwagi na al. Waszyngtona - jej ograniczoną przepustowość oraz konieczność remontu (po co najpierw proponowana linia na Gocław, skoro potem tory na Waszyngtona mają być remontowane?).
3. Pytaliśmy też o plany korekt tras autobusowych, uprzedzając, że osoby wsiadające na ul. Saskiej nie będą zachwycone, jeśli autobusów będzie mniej i wymusi się na nich korzystanie z nowej linii tramwajowej.
4. Rezygnację z pomysłu przedłużenia linii przez tereny Kamionkowskich Błoń Elekcyjnych.
5. Sprawdzenie najpierw innych pomysłów - np. buspas przez Most Siekierkowski (nie wszyscy z Gocławia chcą jechać do ścisłego Śródmieścia).
6. Ocalenie Kanału Wystawowego jako przestrzeni dla Warszawiaków, szczególnie w związku ze zwycięstwem projektu w budżecie partycypacyjnym.
7. Budowę osobnej przeprawy tramwajowej, a nie prowadzenie trasy z Gocławia dookoła Saskiej Kępy.

ALTERNATYWNE POMYSŁY ZGŁASZANE W CZASIE SPOTKANIA:
1. Wybudowanie nowego mostu tramwajowego, dzięki któremu tramwaj z Gocławia jechałby od razu na lewy brzeg, łączyłby się z planowaną linią tramwajową prowadzącą na Sielce. Ta opcja cieszyła się wyraźną sympatią i wywoływała spore oklaski.
2. Tramwaj z Gocławia przez Saską Kępę, ale prowadzony Wałem Miedzeszyńskim między jezdniami.
3. Przebieg tramwaju z Gocławia wzdłuż ul. Kinowej.
4. Metrobusy, metro, autobusy elektryczne, etc.

CZEGO NADAL NIE WIADOMO?
1. Kiedy powstanie plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ogródków działkowych? Bez tego cały czas istnieje groźba zabudowania w przyszłości tego terenu.
2. Jak obecny projekt ma rozwiązać największe problemy komunikacyjne, czyli problemy północnej części Gocławia z nową zabudową?
3. W jakiej odległości od domów będzie przebiegać torowisko?
4. Ile czasu w porównaniu do obecnych linii autobusowych będzie jechał tramwaj?

ZGRZYTY PODCZAS SPOTKANIA:
1. Okazało się, że na jedno ze spotkań z działkowcami zaproszono wyłączenie wybrane grupy działkowców...
2. Wielu Mieszkańców o wczorajszym spotkaniu dowiedziało się w ostatniej chwili, brakowało im informacji i byli tym rozgoryczeni.
3. W pewnym momencie było naprawdę nieprzyjemnie, szczególnie gdy ze stołu prezydialnego do jednej z mieszkanek padło stwierdzenie "czy pani mieszka w mieście czy pani mieszka na wsi?".
4. Momentami było poczucie, że nikt nie chce brać pod uwagę rozwiązań alternatywnych - albo to, które jest promowane obecnie albo wcale. Z drugiej strony była realna przestrzeń do tego, żeby każdy się wypowiedział, co na takich spotkaniach nie zawsze się udaje.
5. Chyba najwięcej emocji wzbudziła sprawa budowy estakady nad Trasą Łazienkowską - szczególnie wśród osób mających mieszkania, których okna wychodzą na stronę wschodnią...

CO DALEJ?
1. Władze zapowiadają proces formalnych konsultacji na kolejny rok.
2. W międzyczasie odbywać się będą kolejne spotkania, prawdopodobnie m.in. współorganizowane ze spółdzielnią "Międzynarodowa".
3. My dalej będziemy prowadzić akcje uświadamiające władze o wszystkich aspektach, które nie są brane pod uwagę, tzn. o różnych następstwach budowy tej linii (czyli np. wpływ na linie autobusowe), a także o tym, czy ta linia w ogóle ma szansę rozwiązać jakieś problemy (to jest linia prowadzona naokoło, a tramwaje mają dużo świateł po drodze...) i czy nie stworzy nowych (np. przyspieszenie zabudowy na terenach zielonych).

 

15 września: Zapowiedź - zebranie Rady Samorządu Mieszkańców 22.IX.2015
Najbliższe posiedzenie Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Saska Kępa zostało zwołane na 22 września 2015. Rozpocznie się o godz. 18.00 w siedzibie Samorządu, tj. przy ulicy Styki 25.

 

3 września: Pokaz fajerwerków - informacje logistyczne
Na prośbę spółki PL 2012+ przekazujemy komunikat dotyczący organizacji pokazu fajerwerków, który 5 września odbędzie się na błoniach Stadionu Narodowego. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z tymi informacjami, gdyż ułatwi to zaplanowanie przejazdów w okolicy Stadionu.

Informujemy, że w najbliższą sobotę na błoniach PGE Narodowego odbędą się Międzynarodowe Pokazy Pirotechniczne. To impreza, w której uczestniczą laureaci najbardziej prestiżowych konkursów pirotechnicznych na całym świecie. 5 września zobaczymy mistrzów z Chorwacji, Finlandii i Austrii.

PGE Narodowy to obiekt, który powstał i który działa dla obywateli. W związku z tym operator stadionu musi się liczyć i liczy się z ich zdaniem. Wspólnie z organizatorem Międzynarodowych Pokazów Pirotechnicznych, wprowadziliśmy zmiany w pierwotnym harmonogramie i potwierdziliśmy ostateczny scenariusz tego wydarzenia. 5 września na błoniach stadionu odbędą się trzy piętnastominutowe pokazy konkursowe. Wsłuchując się w głos mieszkańców Warszawy, przede wszystkim naszych sąsiadów, finałowy, siedmiominutowy pokaz został przeniesiony z godziny 24.00 na 23.30. Z tego samego powodu koncert Donatana i Cleo przeniesiono z 23.20 na 21.20.
Harmonogram:
18.00 – Otwarcie bram
21.00 – Pierwszy pokaz konkursowy (15 min)
21.20 – Koncert Donatana i Cleo
22.00 – Drugi pokaz konkursowy (15 min)
23.00 – Trzeci pokaz konkursowy (15 min)
23.30 – Pokaz Finałowy (7 min)

Podobne festiwale pirotechniczne odbywają się w największych miastach w Europie. W Londynie, Hanowerze, Montrealu czy Berlinie.
Informujemy, że w związku sobotnim wydarzeniem, od 3 do 7 IX zarówno regularny parking na błoniach jak i Parking „Parkuj i jedź” będą nieczynne. 5 września od rana zamknięta dla ruchu samochodowego będzie również ulica Siwca. Pozostałe ulice będą przejezdne. Nie jest także planowane zamykanie Mostu Poniatowskiego.
Dla Państwa komfortu uruchomiliśmy adres e-mail sasiedzi@pgenarodowy.pl, pod który mogą Państwo wysyłać swoje spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania PGE Narodowego.

Z wyrazami szacunku
Zespół PL.2012+

 

3 września: Wspólnie o "tramwaju na Gocław"
Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępy wraz z gronem lokalnych organizacji - Towarzystwem Przyjaciół Saskiej Kępy, Stowarzyszeniem Obywatelskim "Saska Kępa", Stowarzyszeniem "Saska Kępa" przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury i Stowarzyszeniem ŁADna Kępa - przyjął wspólne stanowisko ws. proponowanego przebiegu linii tramwajowej z Gocławia do al. Waszyngtona wzdłuż Kanału Wystawowego. Jesteśmy zaniepokojeni losem Kanału Wystawowego oraz uważamy, że ta propozycja nie rozwiąże głównych problemów komunikacyjnych. Pokazujemy także kilka alternatywnych rozwiązań, które naszym zdaniem należy wziąć pod uwagę. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią wspólnego stanowiska.

 

3 września: Nowa mapa zabytków na stronie Urzędu Miasta
Jak informuje strona Urzędu Miasta: "BGiK we współpracy z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków uruchomiło nowy serwis mapowy - Zabytki. Znalazły się w nim dane z systemu ewidencji zabytków ARKA, prowadzonego przez BSKZ. Baza zawiera prawie 11 000 obiektów, znajdujących się na terenie Warszawy. Kartograficzna prezentacja zabytków, charakterystycznych skupisk i form przestrzennych uczytelnia charakter krajobrazu kulturowego i pozwala na jego głębszą analizę".

Zachęcamy do korzystania z tego przydatnego narzędzia!

3 września: Urząd Dzielnicy wydaje nowe identyfikatory SK
Informujemy, że Urząd Dzielnicy zgodnie z zapowiedziami
od początku września rozpoczął akcję wydawania nowych identyfikatorów SK. Można je uzyskać w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe, a od 26 września możliwe będzie to także w Promie Kultury. Nowe identyfikatory ważne będą do końca 2018 roku. Wszystkie szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie Urzędu Dzielnicy.

 

20 sierpnia: Mycie lokalnych ulic w dniach 25-28 sierpnia 2015
W czerwcu br. interweniowaliśmy na prośbę Mieszkańców ws. braku informacji o terminach czyszczenia ulic. W odpowiedzi p. Burmistrz zapowiedział, że harmonogramy będą publikowane na stronie Urzędu Dzielnicy. Pierwsza taka informacja ukazała się 13 sierpnia: "w dniach od 26.08.2015 r. do 29.08.2015 r. zostaną przeprowadzone prace porządkowe - oczyszczanie jezdni ulic gminnych, na terenie Osiedla Saska Kępa. Uprzejmie proszę o nie parkowanie samochodów na tych ulicach w trakcie trwania tych prac tak, aby wykonanie można było przeprowadzić sprawnie i skutecznie. Z góry dziękujemy Państwu za wyrozumiałość i współpracę".

Po naszych telefonach udało się doprecyzować część informacji. Nadal nie są bardzo dokładnie, ale prezentujemy to, co udało nam się uzyskać:

 •  25 sierpnia - ulice w obrębie obszaru Waszyngtona-Międzynarodowa-Zwycięzców-Wał Miedzeszyński - prawa strona

 •  26 sierpnia - ulice w obrębie obszaru Waszyngtona-Międzynarodowa-Zwycięzców-Wał Miedzeszyński - lewa strona

 •  27 sierpnia - ulice w obrębie obszaru Zwycięzców-Wał Miedzeszyński-Afrykańska-Międzynarodowa - prawa strona

 •  28 sierpnia - ulice w obrębie obszaru Zwycięzców-Wał Miedzeszyński-Afrykańska-Międzynarodowa - lewa strona

Jeśli ktoś w tym czasie ma możliwość zaparkowania poza wymienionymi obszarami, to serdecznie do tego zachęcamy.

 

16 sierpnia: Bardzo ważne - 7 września 2015 spotkanie na temat "tramwaju na Gocław"
7 września 2015 o godz. 17.00 w Domu Kultury Orion przy ul. Egipskiej 7 odbędzie się spotkanie poświęcone pomysłowi inwestycji nazywanej "tramwajem na Gocław". Na spotkanie zaproszeni zostali m.in. Wiceprezydent Jacek Wojciechowicz, Wiceprezydent Michał Olszewski, Burmistrz Tomasz Kucharski, przedstawiciele PZD ROD "Saska Kępa" oraz Spółdzielni Mieszkaniowej "Międzynarodowa". Spotkanie będzie okazją do zdobycia informacji na temat koncepcji tej inwestycji.

Informacje o spotkaniu przekazała nam Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Ateńska", której za to serdecznie dziękujemy!!!

 

16 sierpnia: Samorząd zachęca do aktywności - korzystajmy z numeru 19 115
Wszystkim Mieszkańcom przypominamy, że Miasto Stołeczne Warszawa przygotowało specjalne narzędzie do zgłaszania uszkodzeń, awarii i konieczności interwencji. Jeśli ktoś widzi np. niedziałającą latarnię, zaniedbaną zieleń czy dziurę w jezdni, może to w prosty sposób zgłosić na specjalnej stronie internetowej lub pod numerem telefonu 19 115. Wielokrotnie testowaliśmy to narzędzie i bardzo często się sprawdza, więc je rekomendujemy.

 

10 sierpnia: Kto zapłacił za sprzątanie po meczu z Sewillą?
Mieszkańcy Saskiej Kępy nadal mają w pamięci sceny jakie w maju rozegrały się na terenie nieoficjalnej "strefy kibica" zorganizowanej na ul. Francuskiej przed meczem Sevilla FC - Dnipro Dniepropietrowsk. Przypomnijmy - przed finałem Ligi Europy jako miejsce spotkania hiszpańskich kibiców wyznaczono reprezentacyjną ulicę Saskiej Kępy. Jednocześnie nie zapewniono odpowiedniej infrastruktury, co poskutkowało m.in. zaśmieceniem okolicy. Jako Samorząd Mieszkańców zajęliśmy stanowisko w tej sprawie, zwracając uwagę m.in. na to, że Mieszkańcy nie wiedzą "kto był autorem tego pomysłu, kto wydał na niego zgodę i kto zarabia na takich wydarzeniach oraz czy dzieli się zyskiem z naszą dzielnicą". Wątek finansowy jest o tyle interesujący, że uprzątnięcie ton śmieci i umycie chodników jest kosztowne, a jednocześnie w budżecie cały czas brakuje środków np. na najbardziej podstawowe remonty.

Warto, aby Mieszkańcy zapoznali się z informacjami dostępnymi na ten temat w Biuletynie Informacji Publicznej, gdzie w w odpowiedzi na dwie interpelacje (nr 362 i nr 363) jednego z radnych dzielnicy czytamy m.in.:

 •  Burmistrz Dzielnicy: "Nie występowałem do Prezydenta m.st. Warszawy o dodatkowe środki na naprawę i sprzątanie Saskiej Kępy po imprezach odbywających się na Stadionie Narodowym i jego błoniach, gdyż Dzielnica Praga-Południe nie jest organizatorem tych imprez"

 •  Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji: "Organizatorem nieoficjalnej strefy kibica był klub FC Sevilla. [...] Miasto Stołeczne Warszawa (a co za tym idzie Dzielnica Praga Południe) nie otrzymało od UEFA żadnych środków finansowych związanych z organizacją strefy kibica na ul. Francuskiej"

 

16 czerwca: Do 26 czerwca wybieramy projekty w ramach budżetu partycypacyjnego
Dziś rozpoczęło się głosowanie, w którym Mieszkańcy wybierają do realizacji projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego. Głos można oddać do 26 czerwca.

Do wyboru są trzy opcje głosowania:

 •  przez Internet na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl

 •  osobiście w Urzędzie Dzielnicy (poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-16.00)

 •  korespondencyjnie - pocztą na adres - Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa z dopiskiem „Budżet partycypacyjny2016”. Żeby głos był ważny, musi wpłynąć do Urzędu pomiędzy16 a26 czerwca 2015 r

Głosujemy tylko na projekty z jednej dzielnicy. W naszym przypadku mamy do wyboru dwie pule: ogólnodzielnicową (834 292 zł) oraz saskokępską (629 575 zł). Suma kosztów wybranych projektów z jednej puli nie może przekroczyć tych kwot.

Projekty do wyboru:

Warto zwrócić uwagę, że w lutym 2015 Samorząd Mieszkańców zajął stanowisko ws. zasad budżetu partycypacyjnego, zwracając uwagę na kontrowersje dotyczące zeszłorocznego rozstrzygnięcia. Zgłoszony wówczas projekt dot. poprawy otoczenia Kanału Wystawowego - mimo uzyskania 1152 głosów i uzyskania 2. wyniku - nie został skierowany do realizacji. Dlatego projekt "Kanał Wystawowy wizytówką Saskiej Kępy" znalazł się na liście projektów do głosowania również w tym roku.

 

12 czerwca: Mapa lokalizacji niedzielnej wyprzedaży garażowej
14 czerwca odbędzie się kolejna edycja wyprzedaży garażowej. Poniżej zamieszczamy mapę (powiększy się po kliknięciu) oraz komunikat od organizatorów:

"Wyprzedaż Garażowa odbędzie się BEZ WZGLĘDU na pogodę. Miejmy nadzieję, że w niedzielę nie będzie padać. A nawet jeśli spadnie deszcz to nie przerywamy wydarzenia".

Więcej szczegółów na temat wydarzenia znaleźć można tutaj.

 

11 czerwca: Wspólnie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi
Ostatnie wydarzenia na Saskiej Kępie (feralny finał Ligi Europy, debata dotycząca parkowania oraz starania miasta o budowę tramwaju na Gocław) stały się impulsem do organizacji spotkania Samorządu Mieszkańców ze przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych. Takie spotkanie odbyło się
10 czerwca 2015 w godz. 18.00-20.00 w Promie Kultury przy ul. Brukselskiej 23. Oprócz przedstawicieli Samorządu Mieszkańców obecni byli m.in. członkowie Towarzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy, ŁADnej Kępy, Stowarzyszenia Obywatelskiego Saska Kępa, Stowarzyszenia Saska Kępa, a także przedstawiciele Samorządu Mieszkańców Gocławia.

Dominowały trzy tematy: organizacja imprez na Stadionie Narodowym, konsekwencje budowy linii tramwajowej wzdłuż Kanału Wystawowego oraz kwestia zapowiadanych konsultacji na temat parkowania. Samorząd Mieszkańców przedstawił propozycje interpelacji i stanowisk, które poddane zostaną głosowaniu na czerwcowym walnym zebraniu. Większość osób obecnych na sali wyraziła zainteresowanie wystosowaniem do Władz Miasta wspólnego pisma w omawianych sprawach. Ws. organizacji imprez na Stadionie wszyscy zgodzili się, że stale popełniane są liczne błędy, które przy odrobinie dobrej woli można wyeliminować. Podczas dyskusji o tramwaju na Gocław wyraźnie dominowały obawy dotyczące przyszłości Kanału Wystawowego i terenu zajmowanego przez ogródki działkowe. W kwestii parkowania - przy wszystkich różnicach zdań - zgodzono się do tego, że zapowiadane konsultacje powinny mieć ściśle określoną formę - tak jak to było np. w przypadku debaty o soleniu ulic. Podkreślano także, że nadal brak informacji o różnych możliwych skutkach proponowanych rozwiązań w zakresie parkowania.

Na zakończenie uczestnicy spotkania wymienili się informacjami na temat budżetu partycypacyjnego, a obecni na sali autorzy projektu "Kanał wystawowy wizytówką Saskiej Kępy" przybliżyli główne założenia tego pomysłu i zachęcili do uczestnictwa w głosowaniu.

 

10 czerwca: Zapowiedź - zebranie Rady Samorządu Mieszkańców 16.VI.2015
Najbliższe posiedzenie Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Saska Kępa zostało zwołane na 16 czerwca 2015. Rozpocznie się o godz. 18.00. Zebranie najprawdopodobniej - mimo trudności lokalowych - odbędzie się w siedzibie Samorządu przy ul. Styki
25.

 

10 czerwca: Relacja ze spotkania Forum Rad Osiedli w dn. 27 maja 2015
27 maja 2015 w godz. 18.00-20.00 w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Paca 40 odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządów Mieszkańców z obszaru Dzielnicy Praga Południe.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania przyjętego przez nasz Samorząd stanowiska ws. terenów zielonych położonych między al. Stanów Zjednoczonych, Kinową, Waszyngtona i Międzynarodową. Przedstawiciele innych części dzielnicy zachęceni zostali do przyjęcia podobnych dokumentów. Jednocześnie p. Michał Suliborski z Rady Osiedla „Grochów Południowy” zwrócił uwagę, że w poprzedniej kadencji Rada Dzielnicy podjęła uchwałę w tej sprawie, jednak Rada Miasta nadal nie przyjęła planu dla tej części miasta.Poza tym poruszono kwestię przepływu informacji na temat wycinek drzew (Grochów Północny), dojazdu komunikacją miejską do siedziby ZUS (Kamionek) oraz powstania na terenie dzielnicy nieformalnej grupy zajmującej się tematyką rowerową (Saska Kępa) oraz zachęcono do zbierania informacji o budzących wątpliwości praktykach występujących w budżecie partycypacyjnym (Saska Kępa).
Z ramienia Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy w spotkaniu uczestniczyli Tadeusz Rudzki i Paweł Skotarek. Spotkanie prowadziła Anna Gołębiowska z Rady Osiedla „Grochów Północny”. Kolejne spotkanie wstępnie zaplanowano na wrzesień.
 

19 maja: Harmonogram imprez na Stadionie Narodowym - od maja do listopada 2015
Na stronie Urzędu Dzielnicy opublikowano harmonogram imprez, które mają odbyć się na Stadionie Narodowym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w okresie od maja do listopada. Zachęcamy mieszkańców do pobrania pliku PDF z harmonogramem.

Jednocześnie przypominamy, że bieżące informacje o imprezach organizowanych na Stadionie znaleźć można na stronie stadionnarodowy.org w zakładce "kalendarium".

 

17 maja: W środę 20 maja 2015 "Wiosna z książką w Matysiakach"
W imieniu p. Andrzeja Wyrożemskiego, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" zapraszamy na V Dzień Książki Używanej.

Akcja pod hasłem „Wiosna z książką w Matysiakach” odbędzie się w sali widowiskowej Domu przy ul. Arabskiej 3 w dniu 20 maja 2015 (środa) w godz. 10.00-17.00.

"W programie:
- 10.00 - kiermasz książek używanych (tylko za uśmiech) - jak możesz przynieś książkę przeczytaną i wymień ją na inną, wybierz coś ciekawego z naszej oferty
- "Ogrodowa galeria" prac naszych mieszkańców
- prezentacja Domu - spotkanie z pracownikiem socjalnym
- 14.00 - kalambury o książkach, zajęcia prowadzone przez instruktorów terapii zajęciowej
- 16.00 - spotkanie literackie, forum dyskusyjne przy kawie i herbacie

Kontakt: e-mail: sekretariat@dpsmatysiaki.waw.pl
Telefony kontaktowe: Pani Ania Bańczyk i Pan Marcin Piętka – instruktorzy terapii 22-617-45-78 wew. 61. Osoby, które chcą przekazać bezpłatnie książki na kiermasz proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny."

 

13 maja: "Problemy z latarniami na obszarze Saskiej Kępy" - publikujemy raport
Na Saskiej Kępie od lat podnoszona jest kwestia stanu oświetlenia naszych ulic. Sytuacja z roku na rok jest coraz gorsza. Jest to jeden z najczęstszych tematów skarg, jakie zgłaszają nam Mieszkańcy, którzy stale dopytują o oświetlenie kolejnych ulic.

Trudno wskazać jednoznaczne przyczyny tej sytuacji. Czy jest to wynik złego obiegu informacji, braku funduszy czy lekceważenia problemu? Bez odpowiedzi pozostaje też pytanie jak często dokonywana jest kontrola stanu lamp ulicznych, jak często myte są klosze i jak szybko dokonywane są naprawy?

W ostatnim czasie udało się np. ustawić nowe latarnie między ul. Międzynarodową a Kanałem Wystawowym, ale potrzeby w tym zakresie są o wiele większe. Niektóre latarnie są w tak złym stanie, że przy większej wichurze mogą się przewrócić. Już dziś zdarza się, że na chodniki lub samochody spadają np. klosze. Brud i usytuowanie lamp w koronach drzew sprawiają też, że część ulic jest bardzo słabo oświetlona (np. Walecznych). Na innych latarń w ogóle brak (np. ul. Rapperswilska i przejście pod Trasą Łazienkowską na ul. Wandy).

Problemy były zgłaszane wielokrotnie już w przeszłości:

Sytuacja skłoniła nas do opracowania obywatelskiego raportu. Jego publikacja zbiega się z odpowiedzią p. Burmistrza na ostatnią z wymienionych interpelacji. W odpowiedzi mowa m.in. o tym, że "oświetlenie uliczne w całej dzielnicy jest objęte stałą konserwacją i wszelkie uszkodzenia są naprawiane na bieżąco".

Publikowany przez nas raport pt. „Problemy z latarniami na obszarze Saskiej Kępy” dostępny jest w formacie PDF. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. Ocenę sytuacji pozostawiamy Mieszkańcom. O raporcie poinformowaliśmy już Urząd Dzielnicy w treści naszej interpelacji, która została dziś złożona. Liczymy na to, że nasza praca stanie się impulsem do poprawy nadzoru nad stanem oświetlenia naszych ulic.

Wszystkim Mieszkańcom, którzy zgłaszali nam problemy dotyczące latarń - szczególnie tym, którzy na potrzeby raportu przekazali swoje zdjęcia - serdecznie dziękujemy.

 

12 maja: Czy nielegalny kaseton zniknie z Francuskiej 12?
Nie ustaje oburzenie Mieszkańców na firmę, która umieściła kaseton na jednym ze swoich "salonów fryzjerskich" na budynku przy ul. Francuskiej 12. Jest to kamienica zaprojektowana przez Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcę w latach 30., znajdująca się w strefie ochrony konserwatorskiej. Chociaż dawno stracił wiele ze swojego pierwotnego charakteru, to nadal jest ważnym obiektem - nie tylko dla znawców architektury, ale też dla Mieszkańców. Tym większe było zdumienie, gdy na fasadzie budynku pojawił się wielki i intensywnie świecący kaseton. Wiele lokalnych organizacji od razu zapowiedziało interwencję, a nasz Samorząd starał się nagłaśniać sprawę. Interwencję podjął m.in. jeden z radnych dzielnicy (p. Marek Borkowski), dzięki czemu dysponujemy odpowiedzią z Urzędu Dzielnicy. Pełna korespondencja dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Przytaczamy fragment pisma od p. Burmistrza: "kaseton został zamontowany w warunkach samowoli budowlanej. [...] sprawa zostanie bezzwłocznie skierowana do właściwego organu nadzoru budowlanego [...] . Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w ramach posiadanych kompetencji ustali podmioty odpowiedzialne za powstanie w/w samowoli oraz wyciągnie konsekwencje przewidziane przepisami prawa".

Bardzo liczymy na szybkie i pomyślne zakończenie sprawy. Jednocześnie przypominamy wszystkim, że znaczna część obszaru Saskiej Kępy wpisana jest do rejestru zabytków, dzięki czemu istnieją pewne mechanizmy umożliwiające ochronę naszej przestrzeni publicznej. M.in. przed tego typu "reklamą".

 

8 maja: W niedzielę wybory prezydenckie. Nowy lokal wyborczy w PROMie Kultury
W najbliższą niedzielę (10 maja 2015) odbędą się wybory prezydenckie. To dobra okazja, by przekazać informację, że Samorząd Mieszkańców po wyborach samorządowych przyjrzał się mapie lokali wyborczych i zauważył, że mieszkańców okolic Ronda Wolframa od najbliższych komisji obwodowych dzieli spory dystans. Następnie wystąpiliśmy z propozycją utworzenia lokalu wyborczego przy ul. Brukselskiej 23 - w PROMie Kultury Saska Kępa. Nasza propozycja została zaakceptowana, w związku z tym komisji nr 464 należy szukać w "Promie". Co ważne - lokal jest przystosowany dla niepełnosprawnych.

Zasięg terytorialny nowego lokalu: ul. Alzacka: cała, ul. Ateńska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 67, ul. Bajońska: cała, ul. Berneńska: cała, ul. Brukselska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 21, strona parzysta od nr 4 do nr 26 oraz nr 44 i 44A, ul. Bułgarska: cała, ul. Drezdeńska: 3, ul. Genewska: strona parzysta i nieparzysta od nr 1 do nr 19A, ul. Grecka: cała, ul. Indyjska: cała, ul. Koreańska: cała, ul. Lotaryńska: cała, ul. Paryska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 11/15, ul. Rumuńska: cała, ul. Rzymska: cała, ul. Saska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 9L, ul. Wał Miedzeszyński: 389A, ul. Wersalska: cała, ul. Złoczowska: cała.

Przypominamy, że lokale otwarte będą w godz. 7.00-21.00. Informacja dotycząca ulic przypisanych do konkretnych lokali znajduje się na stronie PKW.

 

27 kwietnia: Niespodziewany zakaz skrętu w ul. Międzynarodową
Mieszkańcy ul. Międzynarodowej próbujący wracać do domów al. Waszyngtona mają prawo czuć się zaskoczeni. W ostatnich dniach pojawił się znak zakazu skrętu w prawo z głównej jezdni al. Waszyngtona w ul. Międzynarodową. Oznacza to zamknięcie kolejnej drogi dojazdowej na Saską Kępę i podporządkowanie organizacji ruchu ruchowi tranzytowemu. Jest to jednocześnie wtłoczenie kolejnych samochodów w tzw. "małą Waszyngtona", która jest już bardzo obciążona przez samochody jadące do ul. Lipskiej, Saskiej i Niekłańskiej.

Wszystko wskazuje na to, że o ustawieniu zakazu nic nie wiedzą służby odpowiedzialne za organizację ruchu. Liczymy na szybkie wyjaśnienie sprawy.

 

22 kwietnia: 28 kwietnia spotkanie z p. Burmistrzem ws. parkowania i organizacji ruchu!
Burmistrz Dzielnicy Praga Południe p. Tomasz Kucharski zaprasza na spotkanie poświęcone utrudnieniom komunikacyjnym i problemowi parkowania na obszarze Saskiej Kępy. Spotkanie organizowane jest przez Zarząd Dzielnicy i jest otwarte dla Mieszkańców. Odbędzie się 28 kwietnia (wtorek) o godz. 18.00 w Promie Kultury przy ul. Brukselskiej 23. Samorząd Mieszkańców zachęca do przybycia i zwraca się z prośbą o przekazywanie tej informacji sąsiadom i innym Mieszkańcom Saskiej Kępy.

 

22 kwietnia: Popieramy inicjatywę upamiętnienia Aleksandra Żabczyńskiego
Stowarzyszenie Obywatelskie "Saska Kępa" zwróciło się do Samorządu Mieszkańców z prośbą o wsparcie inicjatywy upamiętnienia postaci Aleksandra Żabczyńskiego. Aleksander Żabczyński, wybitny przedwojenny aktor, ale także żołnierz, uczestnik m.in. bitwy pod Monte Cassino, mieszkał w latach 1949-1958 przy ul. Łotewskiej 4. Okoliczni Mieszkańcy wraz ze Stowarzyszeniem znaleźli formułę upamiętnienia, która nie wymusi zmiany adresu zameldowania - pomysł polega na nazwaniu przestrzeni pomiędzy Wałem Miedzeszyńskim i Walecznych (blisko Łotewskiej) Zaułkiem Aleksandra Żabczyńskiego. W związku z tym Samorząd wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Dzielnicy.

 

22 kwietnia: "Warszawskie Dni Recyklingu" - 25 i 26 kwietnia 2015
Przekazujemy informacje na temat "Warszawskich Dni Recyklingu", które odbędą się w dn. 25 i 26 kwietnia 2015. W ramach akcji możliwe będzie m.in. uzyskanie kuponów na sadzonki kwiatów i krzewów w zamian za dostarczenie surowców wtórnych. Wszelkie szczegóły dostępne są na stronie Urzędu Miasta oraz na plakacie i ulotkach, które powiększą się po kliknięciu.

 

19 kwietnia: Relacja z Walnego Zebrania Rady w dn. 14.IV.2015
14 kwietnia 2015 o godz. 18.30 rozpoczęło się zebranie Rady Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy. Wyjątkowo odbyło się ono przy ul. Brukselskiej 23 (w siedzibie PROMu Kultury Saska Kępa). Głównym przedmiotem obrad były projekty dokumentów przygotowanych przez Zarząd do zatwierdzenia przez Radę. Po dyskusji i zgłoszeniu poprawek Rada przegłosowała przyjęcie stanowisk ws. zachowania terenów zielonych, komunikacji na terenie dzielnicy oraz problemów związanych z parkowaniem. Ponadto Rada upoważniła Zarząd do wystąpienia ws. stanu ul. Peszteńskiej, braku odpływu wody na przystanku „Stacja Krwiodawstwa”, remontu Mostu Łazienkowskiego, organizacji ruchu na ul. Walecznych (pomiędzy ul. Saską a ul. Francuską), a także stanu rzeźb plenerowych. Udało się również przyjąć uchwałę ws. prowadzenia komunikacji z pozostałymi Samorządami Mieszkańców z terenu dzielnicy – Rada wyznaczyła do tego Tadeusza Rudzkiego i Pawła Skotarka. Zaplanowano też zorganizowanie spotkania z nowym ks. proboszczem Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w celu omówienia możliwości współpracy między Samorządem Mieszkańców a parafią. Zebranie zakończyło się o godz. 20.00.

 

10 kwietnia: Informacje o akcji "Nie strzelajcie na Narodowym"
Od początku roku dowiadujemy się z mediów o planach organizacji pokazu fajerwerków w pobliżu Stadionu Narodowego. Po każdej informacji w mediach Mieszkańcy dyskutowali na ile ta impreza może być dla naszej okolicy kłopotliwa. Faktycznie - o ile imprezy odbywające się na samym Stadionie organizowane są coraz sprawniej, o tyle niektóre imprezy organizowane na błoniach Stadionu (w tym słynny casus Orange Warsaw Festival) oznaczają niekiedy dodatkowe uciążliwości dla Mieszkańców. Jeszcze w lutym skierowaliśmy do Pana Burmistrza zapytanie w tej sprawie i otrzymaliśmy odpowiedź, z której wynikało m.in., że miasto nie zamierza ingerować w kwestię lokalizacji imprezy. Niestety wątpliwości dotyczące faktycznego czasu trwania imprezy, możliwego hałasu, wpływu na zwierzęta (bliska odległość Parku i fragmentu Doliny Środkowej Wisły - obszaru chronionego w ramach programu Natura 2000) nie zostały rozwiane.
Przed kilkoma dniami inicjatywę w tej sprawie podjęła "Gazeta Stołeczna", na łamach której wypowiadali się m.in. przedstawiciele naszego Samorządu. Gazeta przygotowała petycję, w której wzywa władze odpowiedzialne za zarządzanie terenem wokół Stadionu do ograniczenia skali tej imprezy.
Każdy kto zgadza się z treścią petycji może podpisać ją na tej stronie. Akcja zbierania podpisów w terenie przewidziana jest na weekend 11-12 kwietnia.
Gdy tylko będziemy znać szczegóły dot. organizacji imprezy i jej dalszego losu, to z całą pewnością będziemy o nich informować na naszej stronie.

 

10 kwietnia: Spotkanie poświęcone Marcelemu Porowskiemu w dn. 12.IV.2015
W niedzielę 12 kwietnia 2015 r. o godz. 17.00 w Promie Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23, odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu: "Śladami Mistrzów ... Wielkie Postacie na Saskiej Kępie". Wieczór poprowadzi Jadwiga Teresa Stępień - inicjator, organizator i koordynator projektu. Spotkanie pt. "Prezydent Powstańczej Warszawy z ul. Genewskiej 10" poświęcone będzie postaci Marcelego Porowskiego. W programie m.in.
rozmowy Gości Specjalnych z publicznością ilustrowane archiwalnymi materiałami zdjęciowymi oraz fragmentami filmów.

 

8 kwietnia: Progi, słupki, znaki - jest co poprawiać, jest nad czym pracować
Podczas spaceru po Saskiej Kępie nie sposób nie zauważyć, że na wielu ulicach stan infrastruktury drogowej pozostawia wiele do życzenia - np. progi zwalniające. O ile na ulicy Styki (szczególnie na odcinku od Walecznych do Obrońców) pojawiły się progi skuteczne, ale spłaszczone, nienarażające samochodów na uszkodzenia, o tyle na równoległej ul. Alfreda Nobla funkcjonują progi z... kostki. Po latach jest ona już zdeformowana, asfalt przy niej wykrusza się, a duża część samochodów po prostu obciera podwoziem o nawierzchnię, co dobrze widać na naszych zdjęciach. Skierowaliśmy w tej sprawie pismo do Pana Burmistrza, więc mamy nadzieję, że taki stan nie potrwa długo.

Podobnie rzecz się ma ze słupkami. Chcemy podejść do sprawy bardziej kompleksowo i przygotować większy raport na ich temat, ale póki co zajmujemy się tymi, które irytują nas najbardziej. Duża część słupków jest bardzo potrzebna, ale wiele z nich ustawianych jest w sposób nieprzemyślany, część jest nieestetyczna, a niektóre spośród słupków są od lat w fatalnym stanie. Na początek postanowiliśmy zająć się tymi, które stoją przed płaskorzeźbą "Plon". Zdjęcia poniżej, a nasze pismo do Pana Burmistrza tutaj

Wiadomo, że obydwa powyższe problemy to kwestia m.in. braku środków na to, by stale monitorować poszczególne elementy infrastruktury i na bieżąco je naprawiać lub wymieniać. Problem w tym, że część chaosu w naszej przestrzeni publicznej (w tym na drogach) to nie kwestia braku środków, ale braku spójnej wizji i konsekwencji w jej realizacji. Tak jest np. z oznakowaniem parkingu przy Stadionie Narodowym. Co mają myśleć kierowcy, którzy słyszeli o BEZPŁATNYM parkingu, ale w niewielkiej odległości od siebie widzą dwa takie znaki?

 

7 kwietnia: Zapowiedź - zebranie Rady Samorządu Mieszkańców 14.IV.2015
Najbliższe posiedzenie Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Saska Kępa zostało zwołane na 14 kwietnia 2015. Rozpocznie się o godz. 18.00 - wyjątkowo przy ul. Brukselskiej 23 (dzięki gościnności Promu Kultury).

 

1 kwietnia: Sesja Rada Dzielnicy o sytuacji komunikacyjnej - nasz komentarz
Na dzień 25 marca 2015 na godz. 13.00 zaplanowana była Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy poświęcona sytuacji komunikacyjnej na Pradze Południe. Jednak z powodu braku kworum sesja nie odbyła się. Prawdopodobnie zaważyły względy polityczne. Sytuacja ta spotkała się z oburzeniem Mieszkańców, bardzo krytycznie komentujących zdarzenie.

W szerokim odczuciu społecznym Władze Miasta ignorują Mieszkańców. Na wspomnianą sesję wybierało się wielu z nich, wielu także zarezerwowało czas, aby obejrzeć sesję w Internecie. W czasach kiedy powrót samochodem z Ronda ONZ na Saską Kępę potrafi zająć 2 godziny, tramwaje na Moście Poniatowskiego często tkwią w gigantycznym korku, a ze stacji metra Stadion najszybciej na Saską Kępę jest na piechotę, chcemy wiedzieć jak długo taka sytuacja potrwa i co Władze Dzielnicy mają zamiar zrobić, aby ułatwić życie Mieszkańcom – w końcu podatnikom opłacającym działanie miasta i jego Władz.

Mieszkańców nie obchodzą wyraźnie polityczne powody odwołania sesji, ponieważ sprawy miejskie powinny być wolne od polityki, jak najdalsze od niej. Mieszkańców południowej części prawobrzeżnej Warszawy interesuje kiedy władze zajmą się problemami komunikacyjnymi tej części miasta. Problem urasta od dawna, a pożar Mostu Łazienkowskiego tylko uwypuklił zapóźnienia. Rozrastający się Wawer i Praga Południe wymagają jak najszybciej nowej przeprawy przez Wisłę. Wiadomo że budowa takiej przeprawy planowana jest około roku 2020. Do tego czasu operatywne firmy powinny chyba uruchomić promy i system pychówek wożących ludzi i towary przez rzekę. Wszystko to dziwi szczególnie w kontekście tego, że po zachodniej stronie Wisły
nowe inwestycje komunikacyjne rosną jak grzyby po deszczu.

O to wszystko chcieli spytać Mieszkańcy w czasie sesji dnia 25 marca 2015. Nie dano im szansy.
 

15 marca: "Przyśrubowana" tablica alarmowa
Nad Wisłą w okolicy Mostu Poniatowskiego pojawiła się "tablica alarmowa". Nie wiemy kto ją przytwierdził, zakładamy, że intencje miał szlachetne. Wiemy natomiast, że dla zamieszczania tego typu informacji właściwe są oddzielne tablice i słupy, a niekoniecznie drzewa.

Na kondycji rośliny raczej nie odbije się to  w szczególny sposób, warto jednak pamiętać, że to jest żywy organizm i wkręcanie w niego śrub po prostu nie jest właściwe.

 

15 marca: Spotkanie poświęcone Jerzemu Waldorffowi w dn. 21.III.2015

 

17 lutego: W pogoni za sensacją, autem po trawniku
14 lutego 2015 w płomieniach stanęła część Mostu Łazienkowskiego. Skutki pożaru będą odczuwalne zapewne przez kilka tygodni, ponieważ konieczne okazało się zamknięcie przeprawy. Z oczywistych przyczyn temat budzi duże zainteresowanie mieszkańców Saskiej Kępy i innych części Warszawy.

Trudno nam jednak zrozumieć sytuację, którą zaobserwowaliśmy 15 lutego, gdy pożar dawno już był ugaszony. Najwidoczniej przedstawiciele mediów chcieli znaleźć się jak najbliżej miejsca akcji, jednak przekroczyli przy tym pewne granice.


 

 

15 lutego: Zmiany w komunikacji po zamknięciu Mostu Łazienkowskiego
W związku z uszkodzeniami podczas pożaru Most Łazienkowski został zamknięty do odwołania. Podjęto już pierwsze decyzje mające na celu złagodzenie skutków zamknięcia przeprawy. Przede wszystkim:

 • Szczegóły na stronie ZTM.
 •  Na błoniach Stadionu Narodowego między al. Zieleniecką a stacją PKP Warszawa Stadion uruchomiono bezpłatny parking dla 1,5 tysiąca samochodów. Wjazd na parking zlokalizowano między ul. Sokolą i Zamoyskiego. Szczegóły na stronie Stadionu Narodowegoo.

 

14 lutego: Spotkanie poświęcone Marianowi Hemarowi w dn. 21.II.2015
W sobotę 21 lutego 2015 r. o godz. 16.00 w Promie Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23, odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu: "Śladami Mistrzów ... Wielkie Postacie na Saskiej Kępie". Wieczór poprowadzi Jadwiga Teresa Stępień - inicjator, organizator i koordynator projektu. Spotkanie pt. "Urzeczony Polskością i Lwowem" poświęcone będzie postaci Mariana Hemara. W programie m.in. fragmenty filmu "Tu mówi Hemar", rozmowy z zaproszonymi gośćmi i publicznością oraz pokaz fotografii.

 

10 lutego: Relacja ze "spotkania międzysamorządowego" w dn. 5.II.2015
5 lutego 2015 w godz. 18.30-20.00 odbyło się spotkanie Samorządów Mieszkańców z obszaru całej Dzielnicy Praga Południe. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Rady Osiedla „Grochów Północny” w Centrum Aktywności
Lokalnej przy ul. Paca 40.

Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępie reprezentowali: p. Monika Oniśko, p. Jadwiga Piłatkowska, p. Ewa Szydłowska, p. Tadeusz Rudzki, p. Paweł Skotarek i p. Andrzej Wyrożemski. Spotkanie prowadziła p. Anna Gołębiowska z "Grochowa Północnego", która zaprosiła obecnych na Sali członków rad osiedli do zabierania głosu na temat pomysłu współpracy samorządów mieszkańców, możliwych jej form i zakresu tematycznego.

Podczas spotkania padły następujące pomysły dotyczące np. sposobu wymiany informacji między radami osiedli oraz konieczności wybrania kilku tematów, w którym dostrzegalny jest wspólny interes wszystkich części dzielnicy (m.in. infrastruktura, dbałość o estetykę, sprawy związane z zielenią, parkowanie). Duża część uczestników spotkania wyszła z niego z przekonaniem, że budowanie koalicji do realizacji konkretnych celów może pomóc w uświadomieniu decydentom, że wiele spraw do tej pory lekceważonych jest przez Mieszkańców oceniana jako sprawy istotne. O ewentualnych wspólnych inicjatywach rad osiedli będziemy informować na naszej stronie.
 

10 lutego: Relacja z Walnego Zebrania Rady w dn. 3.II.2015
3 lutego 2015 o godz. 18.00 rozpoczęło się zebranie Rady Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy. Podczas zebrania Rada podjęła uchwałę o przyjęciu logotypu, co jest początkiem budowania identyfikacji wizualnej Samorządu Mieszkańców. Ponadto zapoznano się z przedstawionymi przez Zarząd projektami interpelacji, stanowisk i pism (m.in. w sprawach planowanego na Stadionie Narodowym pokazu fajerwerków, saskokępskich mozaik, zasad budżetu partycypacyjnego, solenia ulic, etc.). Wszystkie dokumenty związane z interwencjami, do których Rada upoważniła Zarząd, zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej. W dalszej części zebrania p. Mirosława Terlecka wraz z p. Czesławem Wierzbowskim podzielili się informacjami na temat sytuacji Domu Dziecka Niewidomego (kolejna rozprawa ws. o zasiedzenie odbędzie się 2 marca 2015 o godz. 10.00 w sali 101 w sądzie przy ul. Terespolskiej 15A). Na koniec p. Tadeusz Rudzki rozdał zainteresowanym osobom „Niezbędnik aktywnych mieszkańców” wydany przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (publikacja do pobrania w wersji PDF). Zebranie zakończyło się przed upływem 2 godzin.

 

10 lutego: IV Dzień Książki Używanej u "Matysiaków" w dn. 18.II.2015
W imieniu p. Andrzeja Wyrożemskiego, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" zapraszamy na IV Dzień Książki Używanej. Akcja pod hasłem
„Zima z książką w Matysiakach” odbędzie się w sali widowiskowej Domu przy ul. Arabskiej 3 w dniu 18 lutego 2015 (środa) w godz. 10.00-17.00.


"W programie:
- 10.00 - kiermasz książek używanych (tylko za uśmiech) - jak możesz przynieś książkę przeczytaną i wymień ją na inną, wybierz coś ciekawego z naszej oferty
- 14.00 - kalambury o książkach, zajęcia prowadzone przez instruktorów terapii zajęciowej
- 16.00 - spotkanie literackie, forum dyskusyjne przy kawie i herbacie

Kontakt: e-mail: sekretariat@dpsmatysiaki.waw.pl
Telefony kontaktowe: Pani Ania Bańczyk i Pan Marcin Piętka – instruktorzy terapii 22-617-45-78 wew. 61
Osoby, które chcą przekazać bezpłatnie książki na kiermasz proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny."

 

5 lutego: Sygnalizacja świetlna na rogu Saskiej i Brazylijskiej
Zarząd Dróg Miejskich poinformował na swojej stronie internetowej, że " szykuje się do ogłoszenia przetargów na budowę sześciu nowych sygnalizacji świetlnych w Warszawie". Wśród lokalizacji wymienione jest skrzyżowanie ulic Saskiej i Brazylijskiej.

 

25 stycznia: Informacje z Urzędu Dzielnicy na temat solenia ulic
Informujemy, że Urząd Dzielnicy Praga Południe na swojej stronie internetowej zamieścił komunikat, w którym wyjaśnia nowe zasady dotyczące solenia ulic. Jego fragment zamieszczamy poniżej: "W związku z tym, że 79% spośród 934 osób, które wzięły udział w konsultacjach społecznych wyraziła opinię, aby jezdnie w obrębie ulic Al. Waszyngtona, Międzynarodowa, Al. Stanów Zjednoczonych, Wał Miedzeszyński odśnieżać pługiem bez użycia środków zwalczających śliskość np. soli, Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy od 1 stycznia 2015 r. przygotowany jest na zastosowanie takiej formy odśnieżania. Ponadto Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w najbliższym czasie przeanalizuje możliwość zastosowania tej formy na innych obszarach na terenie dzielnicy".

Komunikat dostępny jest na stronie Urzędu, gdzie zamieszczono także podsumowanie wyników ankiet.

 

24 stycznia: Zapowiedź - zebranie Rady Samorządu Mieszkańców 3.II.2015
Najbliższe posiedzenie Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Saska Kępa zostało zwołane na 3 lutego 2015. Rozpocznie się o godz. 18.00 w siedzibie Samorządu, tj. przy ulicy Styki 25.

 

20 stycznia: Spotkanie poświęcone Teresie Roszkowskiej w dn. 24.I.2015
W sobotę 24 stycznia 2015 r. o godz. 16.00 w Promie Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23, odbędzie się dwudzieste trzecie spotkanie z cyklu: "Śladami Mistrzów ... Wielkie Postacie na Saskiej Kępie". Wieczór poprowadzi Jadwiga Teresa Stępień - inicjator, organizator i koordynator projektu. Wszelkie szczegóły dotyczące spotkania dostępne są m.in. na stronie reporter.pl.


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Archiwum chronologiczne:

 • Archiwum 2018
 • Archiwum 2017
 • Archiwum 2016
 • Archiwum 2015
 • Archiwum 2014
 • Archiwum 2013
 • Archiwum 2012
 • Archiwum 2011
 • Działy zlikwidowane:

 • Inwestycje
 • Święto Saskiej Kępy
 • Galeria
 • Archiwum tematyczne (w budowie) - treści sprzed 2011 roku :

 • Baraki przy ul. Brukselskiej
 • Budka EVLAND
 • Chór
 • Czy Saska Kępa stanie się wyspą?
 • Działki przy al. Waszyngtona
 • Inscenizacja bitwy o Olszynkę Grochowską
 • Kasztanowce
 • Stadion Dziesięciolecia/Stadion Narodowy
 • Trasa Tysiąclecia
 • Obwieszczenia
 • Ekrany ochronne na Wale Miedzeszyńskim
 • Niebezpieczne ulice
 • Remonty infrastruktury
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Przepompownia w Parku Skaryszewskim
 • Saska Kępa jak Manhattan
 • Paryż na Francuskiej
 • Zieleń
 • Park Skaryszewski
 • Zwierzęta
 • Ludzie Saskiej Kępy - wydarzenia
 • Pozostałe informacje (m.in. o promocji książki o Saskiej Kępie, staraniach o przywrócenie linii tramwajowej nr 8, Dniu Warszawy w szkole im. B. Prusa, wspólnocie mieszkaniowej przy Waszyngtona, wystawie fotografii)
 •  

   

   

   

   

   


                                                      Copyright © 2018 Samorząd Mieszkańcow Saskiej Kępy. Kontakt: kepa@kepa.waw.pl