Strona główna
Aktualności
O samorządzie
Interwencje
Stanowiska
O Saskiej Kępie
Odsyłacze
Mapa strony
Kontakt

 

 

17 grudnia: IV edycja budżetu partycypacyjnego - trwa nabór wniosków
Od 1 grudnia trwa nabór wniosków w ramach IV edycji budżetu partycypacyjnego. Oznacza to, że każdy mieszkaniec może zgłaszać swój pomysł do realizacji. Nabór trwa do 23 stycznia 2017 roku. Projekty, które w IV edycji wybiorą mieszkańcy, będą realizowane do
końca 2018 roku.

7 grudnia: Zapowiedź - zebranie Rady Samorządu Mieszkańców 13.XII.2016
Najbliższe posiedzenie Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Saska Kępa zostało zwołane na 13 grudnia 2016. Rozpocznie się o godz. 18.00 w siedzibie Samorządu, tj. przy ulicy Walecznych 42.

10 listopada: Mieszkańcy pikietowali ws. tramwaju
W sobotę 5 listopada o godz. 12.00 przed wejściem do Jordanka od strony ul. Saskiej odbyła się pikieta mieszkańców. Przyczyną zgromadzenia są kontrowersje wokół pomysłu budowy tzw. "tramwaju na Gocław". Zgromadzeni mieszkańcy protestowali przeciwko zmniejszaniu powierzchni terenów zielonych, rozbudowie infrastruktury kosztem ogrodów działkowych, budowanie nowej linii do alei Waszyngtona. Głos zabierali m.in. radna dzielnicy Mirosława Terlecka, Ewa Brykowska ze Stowarzyszenia ŁADna Kępa, a także przedstawiciele Samorządu Mieszkańców.

Grzegorz Jaworski (na zdjęciu) podkreślał konieczność uwzględniania komunikacji szynowej przy budowie nowych przepraw na południe od mostu Poniatowskiego, a Tadeusz Rudzki zwrócił uwagę na to, że każdy mieszkaniec ma prawo do 17 listopada zgłaszać swoje uwagi w Biurze Ochrony Środowiska. Powrócił także temat jakości dokumentów, które zostały przygotowane na zlecenie Tramwajów Warszawskich.

Obecni byli przedstawiciele różnych mediów, którzy zarejestrowali liczne wypowiedzi mieszkańców, w tym także członków naszego Samorządu:

5 listopada: Wyjątkowa wystawa "Artyści Saskiej Kępy" od 10.XI w Promie Kultury
Od 10 listopada można będzie zwiedzać nową wystawę w Promie Kultury przy ul. Brukselskiej 23. Jak głosi informacja na stronie placówki: Poprzez zgromadzenie dzieł nieżyjących i żyjących artystów chcemy pokazać, że zgodnie z ogólnym przekonaniem Saska Kępa jest rzeczywiście miejscem wyjątkowym pod względem „nasycenia” twórcami. Chcemy pokazać ogromną różnorodność twórczości plastycznej, która tu powstawała i nadal powstaje dzięki ludziom mieszkającym i związanym z tą częścią Warszawy. Ideą przewodnią wystawy jest pierwsze, w jakimś sensie monograficzne, opracowanie tematu „artyści mieszkający i tworzący na Saskiej Kępie ” i pierwszy krok ku szukaniu odpowiedzi, czy rzeczywiście powszechne nazywanie Saskiej Kępy „dzielnicą artystów” jest prawomocne.

Na wystawie podziwiać będzie można prace aż 172 twórców różnych dziedzin sztuki. Ekspozycja potrwa do 5 grudnia 2016 roku.

Zapraszamy do wysłuchania audycji na temat wystawy w Radiu Dla Ciebie. Nagranie odbyło się z udziałem p. Anny Rudzkiej, historyka sztuki z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, współautorki katalogu wystawy.

2 listopada: Nowy termin składania uwag w Biurze Ochrony Środowiska
W związku z koniecznością uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla "tramwaju na Gocław" Biuro Ochrony Środowiska poinformowało o nowym terminie składania uwag i wniosków do złożonej dokumentacji. Aktualna wersja informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej głosi, że "zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni, tj. od 28 października 2016 r. do 17 listopada 2016 r., w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 – 16.00".

23 października: Trwają starania o wydanie decyzji środowiskowej dla "tramwaju na Gocław"
Przypominamy, że oprócz konsultacji społecznych trwa także postępowanie administracyjne, w ramach którego spółka Tramwaje Warszawskie stara się uzyskać tzw. decyzję środowiskową w sprawie "Budowa trasy tramwajowej na Gocław na odcinku al. Waszyngtona – trasa Mostu Siekierkowskiego w Dzielnicy Praga-Południe".

Jak wynika z komunikatu Biura Ochrony Środowiska: "organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. [...] Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia".

Stroną w postępowaniu mogą być m.in. niektóre organizacje pozarządowe, ale też właściciele nieruchomości, które znajdują się w zasięgu oddziaływania inwestycji. Osoby i organizacje zainteresowane przystąpieniem do postępowania powinny udać się do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 – 16.00 - można wówczas uzyskać wszystkie niezbędne informacje.

Aktualnie trwa ocena oddziaływania na środowisko. Ze strony Biuletynu Informacji Publicznej wynika, że:  "Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni, tj. od 17 października 2016 r. do 7 listopada 2016 r., w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 – 16.00".

22 października: Ruszyły konsultacje społeczne ws. nowej inwestycji tramwajowej
Przypominamy wszystkim mieszkańcom, że trwają konsultacje społeczne dot. budowy tzw. tramwaju na Gocław, czyli nowego połączenia tramwajowego - od alei Waszyngtona do pętli na Gocławiu. Preferowany przez Tramwaje Warszawskie wariant przebiegać ma przez tereny rodzinnych ogrodów działkowych w pobliżu Kanału Wystawowego. Miejsce i terminy spotkań widoczne są na plakacie. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z zawartością specjalnie przygotowanej strony tramwajnagoclaw.pl, a szczególnie do przeanalizowania treści udostępnionych tam dokumentów.

Korzystając z okazji przekazujemy Państwu dodatkowe informacje na temat opracowań, które dotyczą przygotowywanej inwestycji. Są to kolejno:

 1. „Studium funkcjonalno-ruchowe obsługi komunikacją tramwajową osiedla Gocław” opracowane przez Faber Maunsell/AECOM w 2008 roku na zlecenie Biura Drogownictwa i Komunikacji. Koszt zlecenia wyniósł 221 818,18 zł brutto.

 2. „Studium funkcjonalno-ruchowe obsługi komunikacją tramwajową osiedla Gocław - zamówienie uzupełniające” opracowane w 2009 roku na zlecenie Biura Drogownictwa i Komunikacji (BDiK) przez spółkę AECOM. Koszt zlecenia wyniósł 110 410 zł brutto. Następnie Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. odkupiły to opracowanie od BDiK za kwotę 158 547,00 zł brutto.

 3. „Analizy wielokryterialne przebiegu trasy tramwajowej do osiedla Gocław” opracowane w 2016 roku przez spółkę AECOM na zlecenie spółki Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.. Koszt zlecenia wyniósł 447 720,00 zł brutto. Spółka Tramwaje Warszawskie otrzymała analizy w dniu 5 września 2016 roku.

 4. "Raport oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia <<Budowa tramwaju na Gocław>>" opracowany przez CDM Smith na zlecenie spółki Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. Dokument wpłynął do Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. w dniu 03.10.2016 r., następnie do Biura Ochrony Środowiska został złożony w dniu 04.10.2016 r. Nadal czekamy na informację o koszcie zlecenia - przekażemy ją, gdy tylko kwota zostanie ustalona.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 3. i 4. udostępniono w Internecie 14 października 2016 i można je znaleźć na podlinkowanej wcześniej stronie.

UZUPEŁNIENIE Z DN. 24 października 2016: Otrzymaliśmy informację o koszcie "Raportu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia <<Budowa tramwaju na Gocław>>". Koszt tego opracowania wyniósł 254 241,00 zł brutto.

UZUPEŁNIENIE Z DN. 9 kwietnia 2017: Otrzymaliśmy informację o koszcie "Studium przedprojektowego trasy tramwajowej na odcinku: al. Waszyngtona – ul. Gen. Bora – Komorowskiego – pętla Gocław" z 2011 roku. Koszt tego opracowania wyniósł 158 547,00 zł brutto.

14 czerwca: Zapowiedź - zebranie Rady Samorządu Mieszkańców 21.VI.2016
Najbliższe posiedzenie Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Saska Kępa zostało zwołane na 21 czerwca 2016. Rozpocznie się o godz. 18.00 w siedzibie Samorządu, tj. przy ulicy Walecznych 42.

11 czerwca: III miejsce Saskiej Kępy w Pucharze Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych
W niedzielę 5 czerwca 2016 z inicjatywy Samorządu Mieszkańców Kamionka rozegrany został międzyosiedlowy turniej piłki nożnej. Na
Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych stawiły się reprezentacje Kamionka, Gocławia, Grochowa Południowego, Grochowa Północnego i Saskiej
Kępy. Turniej wygrał Gocław, przed Grochowem Południowym i Saską Kępą.


Zabrakło nam naprawdę niewiele. Dwa mecze przegrane zostały różnicą zaledwie 1 bramki. Dwa zdecydowanie wygrane. A ilość okazji strzeleckich
pozwala z nadzieją wypatrywać kolejnej edycji turnieju.


Dziękujemy kibicom Saskiej Kępy - ich rymowany doping nie miał równych sobie. Dziękujemy również organizatorom za rewelacyjną inicjatywę,
atmosferę i organizację całej imprezy. Liczymy, że turniej zapisze się na stałe w kalendarzu naszej dzielnicy. Naszej reprezentacji
gratulujemy miejsca na podium!


Na zdjęciu część naszego składu

Pełny skład naszej drużyny: Antoni Jędrzejewski, Piotr Rutkowski, Piotr Kania, Piotr Kaczmarski, Sebastian Sitek, Adam Szymański, Grzegorz Kwiatkowski, Korneliusz
Troszczyński, Andrzej Wyrożemski, Tomasz Niechwiadowski i Michał Śpiewak.

Zachęcamy także do lektury relacji przygotowanej przez Samorząd Mieszkańców Kamionka oraz do oglądania zdjęć p. Pawła Trojaka z Samorządu Mieszkańców Gocławia.

21 marca: Zapowiedź - zebranie Rady Samorządu Mieszkańców 29.III.2016
Najbliższe posiedzenie Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Saska Kępa zostało zwołane na 29 marca 2016. Rozpocznie się o godz. 18.00 w siedzibie Samorządu, tj. przy ulicy Walecznych 42.

28 lutego: III edycja budżetu partycypacyjnego: prezentacje projektów 1. i 2.III.2016
W najbliższy wtorek (1 marca) i środę (1 marca) o godz. 17.00 w Promie Kultury przy ul. Brukselskiej 23 odbędą się prezentacje i dyskusje dot. projektów złożonych do budżetu partycypacyjnego. Spotkania mają charakter otwarty.

Jednocześnie przypominamy, że cały czas toczy się dyskusja na internetowym forum budżetu partycypacyjnego, gdzie każdy może skomentować dowolny projekt. Autorzy mogą modyfikować swoje projekty do 13 marca 2016 roku. Łącznie zgłoszono aż 2649 projektów.

14 marca: Po spotkaniu ws. ewentualności wprowadzenia strefy płatnego parkowania
14 marca 2016 w gmachu Zespołu Szkół nr 77 (m.in. LO Bolesława Prusa) odbyło się spotkanie informacyjne na temat skutków wprowadzenia strefy płatnego parkowania. Poniżej relacja w punktach.

 


1. Zacznijmy od tego, że było to jedno z lepiej zorganizowanych spotkań w ostatnim czasie. Był wyznaczony moderator, jasno ustalone reguły zadawania pytań, postawiono też skrzynkę na pytania w innych tematach – dzięki temu dyskusja dotyczyła niemal wyłącznie parkowania. Dzięki temu było też mniej emocji, a więcej konkretów. Spotkanie trwało od ok. 17.40 (niestety zaczęło się z opóźnieniem) do ok. 19.45. Zainteresowanie było spore, na liczne pytania mieszkańców odpowiadali głównie przedstawiciele Urzędu Dzielnicy, Biura Drogownictwa i Komunikacji oraz firmy, która na zlecenie miasta opracowała analizę wprowadzenia strefy płatnego parkowania. Z grona członków Samorządu Mieszkańców przybyli: Grzegorz Jaworski, Barbara Fryc, Mirosława Terlecka, Jolanta Tworkowska-Pieńkosz, Ewa Szydłowska, Jadwiga Piłatkowska, Magdalena Radziszewska-Parniak, Tadeusz Rudzki i Andrzej Wyrożemski.
2. Na początku zastępca burmistrza dzielnicy p. Jarosław Karcz krótko przypomniał, że powodem spotkania jest inicjatywa części mieszkańców domagających się strefy płatnego parkowania i że miasto zleciło wykonanie analizy wprowadzenia strefy płatnego parkowania (dalej: SPP). Podkreślił też, że nie podjęto decyzji, a spotkanie ma charakter informacyjny.
3. Następnie p. Zbigniew Pietrzyk z firmy, która otrzymała zlecenie przygotowania analizy przedstawił szczegółowe informacje dot. przeprowadzonych w terenie badań. Wyjaśnił jakie rejony objęto badaniem, w jakich dniach i godzinach i w jaki sposób prowadzono obserwacje oraz dodał, że przy okazji przeprowadzono „inwentaryzację miejsc postojowych”. Z tej inwentaryzacji wynika, że na Saskiej Kępie w chwili badania korzystano z 4653 miejsc parkingowych (2514 formalnie wyznaczonych i 2139 miejsc formalnie niewyznaczonych - analiza mówi o o "miejscach postojowych" niezgodnych z przepisami Prawa o ruchu drogowym), a projekt wprowadzenia SPP oznaczałby wytyczenie łącznie 2866 miejsc parkingowych (czyli o ok. 40% mniej w stosunku do obecnego stanu faktycznego).
4. Po wystąpieniu p. Zbigniewa Pietrzyka pytania zadawali mieszkańcy – nie udało nam się zapisać wszystkich pytań i odpowiedzi, poniżej staramy się możliwie wiernie odtworzyć dalszy przebieg spotkania.
5. Na początek jeden z mieszkańców podważył część badania zwracając uwagę, że robiono je podczas zamknięcia Mostu Łazienkowskiego, kiedy zachowania większości miejscowych kierowców były inne niż w normalnej sytuacji.
6. Inny mieszkaniec zwrócił uwagę, że określanie kwestii redukcji miejsc mianem ryzyka jest nieuczciwe, bo akurat ta redukcja jest jedną z niewielu rzeczy pewnych, gdyby zdecydowano się wprowadzić SPP.
7. Zasugerowano przebadanie sytuacji także w porze wieczornej, po godz. 18.00.
8. P. Piotr Sójka z Biura Drogownictwa i Komunikacji przypomniał, że jeszcze nie podjęto żadnych decyzji i że dziś otrzymał dane z dzielnicy, z których wynika, że na Saskiej Kępie zarejestrowanych jest ok. 7 tysięcy samochodów.
9. Zwrócono uwagę, że na spotkaniu nie ma pomysłodawców SPP – okazało się potem, że na sali jest syn jednego z inicjatorów – zabrał głos w dalszej części spotkania.
10. Zastępca burmistrza dzielnicy p. Jarosław Karcz poinformował, że wydano ok. 13 tysięcy winiet SK, z czego ok. 8 tys. dla mieszkańców i ok. 4 tys. dla podmiotów gospodarczych (zapewne odpowiednio ponad 8 i ponad 4, stąd suma 13).
11. Radna m.st. Warszawy p. Dorota Lutomirska zgodziła się, że termin badań (w czasie zamknięcia Mostu Łazienkowskiego) był niefortunny.
12. Mieszkanka ulicy Krynicznej zapytała co w przypadku jej ulicy, dla której (podobnie jak dla innych ulic ślepych) – w razie decyzji o SPP – nie przewidziano parkomatów, co oznacza też brak miejsc parkingowych (odpowiedź: to właśnie oznacza, że tam nie będzie można parkować, bo na ulicach ślepych trzeba zachować ruch dwukierunkowy).
13. Radna dzielnicy p. Mirosława Terlecka zauważyła, że z badania należy wyciągnąć inne wnioski niż wprowadzenie SPP.
14. Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy p. Grzegorz Jaworski zapytał czy miasto bierze pod uwagę, by docelowo wprowadzić nie SPP, ale płatne winiety za wjazd do centrum Warszawy. Z odpowiedzi przedstawiciela Biura Drogownictwa i Komunikacji wynika, że na razie nie, ponieważ nie ma przepisów, które by to dziś umożliwiały.
15. Zwrócono uwagę na fakt, że badanie nie uwzględniło miejsc parkingowych w garażach przy domach i apartamentowcach.
16. P. Tadeusz Rudzki z Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy zapytał:
- czy badano wpływ wprowadzenia SSP na Saskiej Kępie na sytuację np. na Kamionku (odpowiedź: nie badano)
- skoro jest 7 tysięcy zarejestrowanych aut, a miejsc miałoby być ok. 2,5 tysiąca, to co w sytuacji, gdy mieszkaniec w obrębie 8 parkomatów, za które opłacił abonament, nie znajdzie miejsca? Czy traktowane jest to jak niewywiązanie się usługodawcy z umowy za wykonanie usługi? (odpowiedź: w myśl obowiązujących przepisów nie jest to usługa, więc nie ma gwarancji jej zapewnienia mimo wniesionej opłaty)
- co dokładnie – krok po kroku – ma wydarzyć się po tym spotkaniu? (odpowiedź: władze dzielnicy spotkają się z inicjatorami akcji, poinformują o przebiegu spotkania i wtedy ustalą co dalej)
- czy możliwe jest przeprowadzenie akcji informacyjnej dla kierowców przyjeżdżających na Saską Kępę, że przy Stadionie Narodowym znajduje się parking „Parkuj i jedź”, z którego łatwo można dojechać do Śródmieścia metrem, koleją, autobusem i tramwajem oraz czy można poprawić oznakowanie tego parkingu? (odpowiedź: być może akcja będzie przeprowadzona, jeśli parking zostanie powiększony; Biuro Drogownictwa i Komunikacji wystąpi do Zarządu Dróg Miejskich o poprawę oznakowania).
17. Padło pytanie o parkingi wielopoziomowe – przedstawiciel Biura Drogownictwa i Komunikacji oznajmił, że z ich budową w Warszawie jest problem, bo w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego brak chętnych inwestorów do współpracy, więc nie może podać żadnych konkretnych terminów budowy takich obiektów.
18. Przedstawiciel Biura Drogownictwa i Komunikacji przypomniał, że – gdyby zdecydowano się wprowadzić SPP – mieszkańcy mieliby prawo wyznaczenia 8 parkomatów w pobliżu miejsca zamieszkania. Za korzystanie z nich płaciliby roczny abonament w wysokości 30 PLN za rok (cena na dzień dzisiejszy). Za pozostałe parkomaty na terenie strefy musieliby płacić wg takich stawek jak wszyscy.
19. P. Przemysław Popkowski ze Stowarzyszenia Obywatelskiego Saska Kępa wymienił wszystkie ulice, na których w razie wprowadzenia SPP nie można byłoby parkować i dodał, że w jego ocenie pomysł SPP nie rozwiąże obecnych problemów i lepiej pomyśleć o zmianie przepisów, które umożliwią w wybranych miejscach parkowanie tylko dla aut z winietkami SK. I na tym powinno się skoncentrować wysiłki, a po publikacji propozycji zawartych w analizie dalsza dyskusja nad SPP jest stratą czasu, energii i pieniędzy.
20. Syn inicjatora pomysłu SPP na Saskiej Kępie przekonywał mieszkańców, że w jego ocenie pomysł ustawienia parkomatów jest dobry.
21. Mieszkaniec ulicy Finlandzkiej wezwał, by zaprzestano wydawania zgód na zamienianie budynków mieszkaniowych na biurowce.
22. Kilka razy padło pytanie o niską aktywność Straży Miejskiej, która nie karze nawet tych, którzy przepisy łamią w sposób skrajny (parkowanie na rogach ulic, przejściach dla pieszych, trawnikach). Zwrócono uwagę, że np. na Woli Straż Miejska wykazuje w tym obszarze większą aktywność.
23. Padło pytanie dlaczego analiza pominęła newralgiczny obszar okolic Ronda Waszyngtona, tj. ulice takie jak Finlandzka i Jakubowska.
24. Zastępca burmistrza dzielnicy p. Jarosław Karcz poinformował, że trwają pracę nad nową analizą ruchu, której celem będzie usprawnienie przejazdu ulicami Saskiej Kępy. Niewykluczone, że przy okazji wprowadzenia nowych zasad łatwiej będzie o miejsce parkingowe.
25. Jeden z mieszkańców zgłosił postulat, by Straż Miejska częściej korzystała z opcji patrolu pieszego niż zmotoryzowanego.
26. Urząd Dzielnicy zapowiedział rozmowy ze spółką PL2012+ w celu wytyczenia dodatkowych miejsc parkingowych przy Stadionie Narodowym (powiększenie parkingu „Parkuj i jedź”).

27 lutego: Historyczny dzień - po ponad 20 latach Samorząd zmienia siedzibę!
27 lutego 2016 - ten dzień przechodzi do historii jako dzień przeprowadzki Samorządu Mieszkańców do nowej siedziby! Po ponad 20 latach w suterenie przy ul. Styki 25 Samorząd przeniósł się na parter domu przy ul. Walecznych 42 (róg ul. Styki, tuż obok starej siedziby). Teraz jeszcze trochę porządku i będziemy pracować w dużo lepszych warunkach.

10 lutego: Szykują się dwa plany zagospodarowania obejmujące ogródki działkowe
W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy z nich nazywany jest planem dla "ogródków działkowych w rejonie ulicy Kinowej", a drugi dla "obszaru Gocławia w rejonie Jeziorka Gocławskiego". Obydwa obejmują tereny ogródków działkowych znajdujących się między ulicą Międzynarodową i Kinową. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w BIP. W przypadku pierwszego planu wnioski do planu można składać do dnia 7 marca 2016, a w drugim do dnia 14 marca 2016. Szczegółowe informacje:

Miejscowe plany zagospodarowanie są szansą, by zagwarantować zielony charakter tych terenów. Wiele w tej sprawie zależeć będzie do aktywnego udziału mieszkańców w proces tworzenia planów. Samorząd Mieszkańców od lat zabiega o to, by uchronić te tereny od zabudowy, czego wyrazem jest m.in. nasze stanowisko z 14 kwietnia 2015.

8 stycznia: Harmonogram imprez stadionowych na pierwsze półrocze 2016
Na stronie Urzędu Dzielnicy opublikowano harmonogram imprez organizowanych na Stadionie Narodowym. Harmonogram obejmuje pierwsze 6 miesięcy
roku 2016. Zachęcamy do zapoznania się z nim już dziś i uwzględnienia ew. utrudnień w swoich planach.

 

 

Archiwum chronologiczne:

 • Archiwum 2018
 • Archiwum 2017
 • Archiwum 2016
 • Archiwum 2015
 • Archiwum 2014
 • Archiwum 2013
 • Archiwum 2012
 • Archiwum 2011
 • Działy zlikwidowane:

 • Inwestycje
 • Święto Saskiej Kępy
 • Galeria
 • Archiwum tematyczne (w budowie) - treści sprzed 2011 roku :

 • Baraki przy ul. Brukselskiej
 • Budka EVLAND
 • Chór
 • Czy Saska Kępa stanie się wyspą?
 • Działki przy al. Waszyngtona
 • Inscenizacja bitwy o Olszynkę Grochowską
 • Kasztanowce
 • Stadion Dziesięciolecia/Stadion Narodowy
 • Trasa Tysiąclecia
 • Obwieszczenia
 • Ekrany ochronne na Wale Miedzeszyńskim
 • Niebezpieczne ulice
 • Remonty infrastruktury
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Przepompownia w Parku Skaryszewskim
 • Saska Kępa jak Manhattan
 • Paryż na Francuskiej
 • Zieleń
 • Park Skaryszewski
 • Zwierzęta
 • Ludzie Saskiej Kępy - wydarzenia
 • Pozostałe informacje (m.in. o promocji książki o Saskiej Kępie, staraniach o przywrócenie linii tramwajowej nr 8, Dniu Warszawy w szkole im. B. Prusa, wspólnocie mieszkaniowej przy Waszyngtona, wystawie fotografii)
 •  

   

   

   

   

   


                                                      Copyright © 2018 Samorząd Mieszkańcow Saskiej Kępy. Kontakt: kepa@kepa.waw.pl