Strona główna
Aktualności
O samorządzie
Interpelacje
Stanowiska
Inwestycje
O Saskiej Kępie
Święto Saskiej Kępy
Galeria
Odsyłacze
Mapa strony
Redakcja
Kontakt

 

INTERPELACJA w/s działek radnej Rady Warszawy Magdaleny Czerwosz

 

• 23. 09. 2008: Sąd uchylił decyzję prezydenta L. Kaczyńskiego o zwrocie ogródków działkowych

 
W piątek 19. 09. 2008
sąd uchylił decyzję prezydenta L. Kaczyńskiego o zwrocie ogródków działkowych  przy
Waszyngtona spółce Projekt S.

Gazeta Wyborcza z dn. 19. 09. 2008

 

• 19.06.2008: Nowości w sprawie działek przy Waszyngtona - wniosek prokuratury o zawieszenie postępowania


Dnia 13 czerwca miała być rozpatrzona w sądzie skarga prokuratury okręgowej  na decyzję prezydenta Warszawy o zwrocie ogródków działkowych przy
Waszyngtona spółce Projekt S. Zdaniem prokuratury sąd powinien uchylić decyzję decyzję prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego z września 2003 r.
jako wydanej z naruszeniem prawa. Jednakże prokuratura poprosiła sąd o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania karnego w tej sprawie.
Prokuratura wyjaśniła, że przedwojenne Nowe Dzielnice były spółką belgijską i na mocy porozumienia polsko-belgijskiego  otrzymały w 1975 r. spore odszkodowanie za utraconą nieruchomość. Decyzję o zawieszeniu sąd podejmie już wkrótce.

 

 

• 28.02.2008: Czy miasto wniesie o kasacje wyroku - zdanie miasta

Jeśli miasto wniesie wniesie skargę kasacyjną na wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego  z dn. 15. 01. 2008  to jest duże prawdopodobieństwo uznania skargi za zasadna  - tak uważa  ratusz.  Wtedy nastąpiłoby uchylenie wyroku WSA i umorzenie postępowania.

Na skutek takiego wyroku, Prezydent Warszawy musiałaby rozpoznać ponownie wniosek z  10. 02. 1949 r.

a w związku z ustawą z 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych - odmówić spółce "Projekt S" ustanowienia na jej rzecz prawa użytkowania wieczystego, ale wypłacić spółce odszkodowanie za 32 ha wg obecnych cen rynkowych, które ratusz szacuje na 640 mln zł. Terenem zaś będzie dalej w użytkowaniu ogrodów działkowych.

Jeśli miasto nie wniesie skargi  kasacyjnej, spowoduje wg. miasta możliwość rozpatrzenia przez WSA skargi prokuratora na decyzje Prezydenta Warszawy oddającej spółce "Projekt S" teren. Jeśli skarga prokuratora będzie uwzględniona skutek będzie taki sam jak przy wniesieniu zasadnej skargi kasacyjnej.

Jeśli skarga prokuratora zostanie oddalona, będzie to oznaczać, że użytkownikiem wieczystym jest spółka "Projekt S".

 

• 15.01.2008: WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w Warszawie w wyroku z 15. 01. 2008 ponownie uchylił decyzję prezydenta uchylającą jego własną decyzję z 17. IX. 2003

Miasto może jeszcze wnieść o kasację do NSA.

 

• 29.09.2007: NSA wydal wyrok w sprawie ogródków działkowych na Pradze Południe

NSA wydal wczoraj wyrok w sprawie ogródków działkowych pomiędzy ul. Kinową, Waszyngtona i Stanów Zjednoczonych kasujący wyrok sądu wojewódzkiego i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

 

 

• 01.03.2007: Działki przy Alei Waszyngtona ciągle cd...

Wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał swój werdykt ( z listopada 2006) uznając, że prezydent Warszawy Lech Kaczyński nie miał prawa unieważnić decyzji ratusza o zwrocie spółce Projekt S terenu działek (32 ha). Miejscy prawnicy zapowiedzieli kasację do NSA.

Z pracowniczych ogrodów działkowych korzysta dziś na spornym terenie ok. 1000 osób. Obowiązujące Studium Uwarunkowań określa w/w teren jako przeznaczony na cele rekreacyjne. Miejscowy plan zagospodarowania terenu dopiero powstaje. Działkowców zgodnie z ustawą o ogrodach chroni prawo. JAK WIDAĆ JESZCZE BARDZO DALEKO DO ROZWIĄZANIA TEJ SPRAWY.

 

• 22.11.2006: Działki przy Alei  Waszyngtona cd....

Naczelny Sad Administracyjny, po kasacji Ratusza nie podzielił opinii Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i odesłał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

- działkowcy, nie uznani przez sąd wojewódzki za stronę,  odwołali się do NSA a ten również nie uznał ich za stronę w toczącym się postępowaniu o zwrot gruntowy odebrany właścicielom na mocy tzw. dekretu Bieruta.

 

• 13.07.2005: Działki przy Alei  Waszyngtona cd....

Jak dziś donosi prasa, firma Projekt S., która złożyła skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego - sprawę w sądzie wygrała. Sad uchylił decyzje ratusza, ale tylko z powodu różnej interpretacji nowej procedury. Sędzia Krystyna Kleiber uznała, że jeśli prezydent wycofał się ze zwrotu, to powinien załatwić też wniosek reprywatyzacyjny firmy Projekt S.  Załatwić pozytywnie lub negatywnie.. Marcin Dziurda - szef miejskich prawników był tym zaskoczony. SPRAWA POTRWA JESZCZE KILKA LAT bo:

- działkowcy, nie uznani przez sąd za stronę, zapowiedzieli odwołanie do NSA

- czeka skarga prokuratury, która chce  anulowania korzystnej dla firmy Projekt S. decyzji Kolarskiego

- prokuratura bada, czy przy zwrocie nie doszło do przestępstwa. Dokumentów trzeba szukać nawet w Belgi, gdzie przed wojną były zarejestrowane Nowe Dzielnice

Marek Kolarski - zwolniony dyscyplinarnie, odwołał się do sądu i wygrał sprawę w części dotyczącej 3-miesiecznej odprawy w październiku 2004. Ratusz złożył od tego apelację. Osobno toczy się sprawa, wniesiona przez Marka Kolarskiego. w Sądzie Okręgowym o zadośćuczynienie w wys.100tys. zł  za naruszenie przez prezydenta L. Kaczyńskiego jego dóbr osobistych. Najbliższa rozprawa w tej sprawie w grudniu.

 

• 29.03.2004: Działki przy Alei  Waszyngtona cd....

Wszystkich, którym umknęły wiadomości prasowe informujemy, że prezydent m.st.Warszawy Lech Kaczyński uchylił  decyzję byłego dyrektora Marka Kolarskiego, jako zawierającą błędy. Jednocześnie Prokuratura Okręgowa bada sprawę.

 

• 08.01.2004: O co chodzi z działkami przy Waszyngtona?

17 września 2003 r. dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Katastru miasta st.Warszawy Marek Kolarski podpisał decyzję, przekazującą za symboliczne 426 tys. zł prawo wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 32,08 ha pod władanie kieleckiej spółki „Projekt S”. W tym miejscu są od 1940 r. działki użytkowane przez ponad 1000 rodzin. I zawrzało!!!!

A co się okazało:

Spółka „Projekt S” kupiła  roszczenia do tego terenu (wycenionego na ok.142 mln) od przedwojennego właściciela  - spółki „Nowe Dzielnice” za 1 mln zł.

„Nowe Dzielnice” skupowały tu przed wojna grunty na cele mieszkaniowe (1922 r.). Po wojnie , w lutym 1949 r. występowały o prawo wieczystej dzierżawy, ale otrzymały odmowę. Spółka zniknęła potem, a reaktywowała się dopiero w 1999 roku, by niedługo później sprzedać swoje roszczenia do gruntu.

Nie jest jednak pewne, że „Nowe Dzielnice” miały prawo do gruntu. Mokotowski Sąd stwierdził w czerwcu 2000 r., że nie jest możliwe ustalenie poprzednich właścicieli gruntu, bo księgi wieczyste są niekompletne (zniszczone i powyrywane strony). Prezes Związku Działkowców Antoni Kostrzewa pyta, czy niedziałająca przez dziesięciolecia spółka nie powinna być wyrejestrowana? Zwraca też uwagę, że dwaj panowie z zarządu ( wg. Trybuny Mirosław Bieniek i Andrzej Muszyński) reaktywowanych „Nowych Dzielnic” było w momencie sprzedaży roszczeń „Projektowi S” członkami założycielami spółki „Projektowi S” (mieli połowę udziałów – drugą ma Echo Investment). Można wiec, jak napisała Rzeczypospolita, powiedzieć, że sprzedawali sami sobie.

Działkowcy bronią swoich działek, zwołali konferencję prasową na której poinformowali, że zaskarżyli decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ale jednocześnie mają nadzieję, że prezydent Lech Kaczyński anuluje sporną decyzję.

Na razie dyrektor Marek Kolarski został zwolniony dyscyplinarnie, odeszła też, po podaniu się do dymisji, viceprezydent Warszawy Dorota Safjan, która nadzorowała pracę jego Biura.

Prezydent Warszawy Lech Kaczyński zarządził kontrolę wszystkich decyzji wydanych przez dyrektora Kolarskiego i kierowane przez niego biuro.

(Opracowane na podstawie Rzeczypospolitej, Gazety Stołecznej, Trybuny, Faktu i Super Expresu oraz Mieszkańca)


Copyright © 2015 Samorząd Mieszkańcow Saskiej Kępy. Kontakt: kepa@kepa.waw.pl