Strona główna
Aktualności
O samorządzie
Interpelacje
Stanowiska
Inwestycje
O Saskiej Kępie
Święto Saskiej Kępy
Galeria
Odsyłacze
Mapa strony
Redakcja
Kontakt

 

 

• 06.06.2007: Opaski z folii

Na Pradze Południe tej wiosny założono na pniach kasztanowców opaski z folii, które nasączone są roztworem działającym na szrotówka tak jak lep na muchy. Na dużych drzewach nawet po dwie opaski. W sumie założono 159 opasek. Aby zwalczyć szrotówka najważniejsze jest jednak grabienie i niszczenie opadłych liści

17.03.2007: Badania poznańskich naukowców dowodzą, że szczepienia były błędem

W Poznaniu zaszczepiono tylko 200 drzew i stały się one materiałem do badań. Próbki z drzew szczepionych 2 lata temu były zbierane przez cały ubiegły rok przez poznańska Akademię Rolniczą. Okazało się, że najbardziej szkodliwe jest samo wiercenie otworów, które bardzo osłabiają drzewa. Drzewa maja wycieki w miejscach wierceń, a wokół tworzy się martwica - kora i pień obumierają. Drzewo kasztanowca jest miękkie i nie ma zdolności  zalewania ran, w uszkodzone miejsca wkraczają grzyby i bakterie - drzewo murszeje i słabnie. Jak wiec wałczyć z szrotówkiem?

- najskuteczniej - grabiąc i paląc liście (niszczy się larwy).

- przez zastosowanie pułapek feromonowych wabiących samce do pułapek w których przyklejają się do lepu i giną.

- najnowocześniejsza broń to mikoryza. Do gleby wokół pnia wprowadza się pewien gatunek grzyba, który działa korzystnie na gospodarkę wodną drzewa i żyjąc z nim w symbiozie "obrzydza" larwom szrotówka jedzenie liści.

- budujmy budki dla sikorek na kasztanowcach, bo okazało się, że sikorki bardzo chętnie odżywiają się szrotówkiem!

 

10.09.2006: Szrotówek da się zwalczyć? JAK???

Zdania są podzielone.

Biuro Ochrony Środowiska w ratuszu uważa, ze szczepienie drzew bardziej szkodzi niż pomaga, gdyż robienie otworów w drzewach do wlewania szczepionki, może doprowadzić do łatwiejszego ataku grzybów na osłabione tak drzewo.

Sławomir Brzózek  dyrektor fundacji Nasza Ziemia uważa, że jedyną szansą dla kasztanowców są szczepionki. Fundacja zaszczepiła w Warszawie 350 drzew. Urszula Maciejewska-Stefańska  główny specjalista ds. konserwacji parku w Łazienkach potwierdza, że drzewa zaszczepione 3 lata temu wyglądają już znacznie lepiej. Szczepi się wczesna wiosną. więcej o szczepieniach na stronie: www.pomozmykasztanowcom.pl

Gorącym zwolennikiem szczepionki jest prof.Gabriel Łabanowski z Instytutu Sadownictwa i kwiaciarstwa w Skierniewicach - wynalazca szczepionki.

Spór pomiędzy tymi środowiskami istnieje również w ocenie czy szrotówek ma naturalnych wrogów. Sławomir Brzóstek z fundacji twierdzi, że w Polsce szrotówek nie ma naturalnych wrogów (jest bardzo zahartowany i przywędrował do nas "ze świata"), wylezie nawet przez 30 cm warstwę ziemi, którą przysypiemy liście.

WSZYSCY SĄ  ZGODNI, ŻE TRZEBA OPADŁE LIŚCIE ZGRABIAĆ I NISZCZYĆ

Rzecznik Zarządu Oczyszczania Miasta zapowiada na jesień, czwartą już, akcję wywożenia zgrabionych liści z terenów szpitali i przedszkoli. Trybu wywożenia z prywatnych posesji jeszcze nie podano, ale pewnie będzie tak samo jak dotąd. Trzeba telefonować do Wydziałów Ochrony Środowiska.

 

05.2005: Co nam zżera kasztanowce ??? - SZROTÓWEK KASZTANOWCOWIACZEK (Cameraria ohridella)

Nazwę ma ładną i po polsku i po łacinie, ale dla kasztanów jest paskudny. Szrotówek zimuje jako poczwarka w opadłych liściach.

Dla mieszkańców chcących walczyć ze szrotówkiem Wydział Ochrony Środowiska zakupił worki na zgrabione liście kasztanowców, które będzie wywoził w październiku i niszczył.

Wszyscy zainteresowani mogą odbierać worki w siedzibie naszego samorządu przy ul. J.Styki 25 we wtorki w godz.17-19 lub w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Praga Południe ul. Grochowska 274 III piętro w godzinach urzędowania.
Zgłoszenia w sprawie terminu wywozu przyjmuje pan Tomasz Matuszak lub Małgorzata Czerniakowska z Wydziału Ochrony Środowiska  tel. 810-94-85.

W 100g ściółki zebranej jesienią może być nawet 700 poczwarek, śmiertelność ich zimą sięga niestety tylko ok. 50%, gdyż wytrzymują nawet siarczyste mrozy (do -23 stopni C). Wylot motyli z zimujących poczwarek jest pod koniec kwietnia, gdy zaczynają się rozwijać pierwsze kwiatostany kasztanowców. Rozpoczyna się wtedy składanie jaj, trwające przez ok. 2 tygodnie. Jaja są niewidoczne dla oka (ok.300 sztuk na liść,  składane są w pobliżu nerwów liści). Po 2-4 dniach z jaj wylęgają się larwy, które rozpoczynają żerowanie  na liściach minując je, to znaczy wyjadając zielony miąższ z pomiędzy błonek zewnętrznych liścia. Larwy te przechodzą 5 stadiów rozwojowych  przez ok. 3-4 tygodnie i w drugiej dekadzie czerwca następuje drugi wylot motyli, a  trzeci na początku sierpnia. Po wylocie motyle siadają licznie na powierzchni pnia, a ich liczebność może sięgać 40 motyli na 100 cm2. Jak widać BESTIA JEST MALUTKA, BARDZO LICZNA, ŻARŁOCZNA I ŻYWOTNA.

Pierwszy raz szrotówka opisano w 1985 w Macedonii, następnie w Austrii, Węgrzech,  Włoszech, Czechach, Niemczech i innych krajach W Polsce pierwszy raz zaobserwowano go w 1998 w okolicy Wrocławia, a obecnie jest w całym kraju. W Warszawie największe skupisko kasztanowców jest w Łazienkach. Pośród 9500 szt. drzew i krzewów rośnie tu ok. 1000 szt. kasztanowców białych. W sierpniu 2001 roku przy wejściach do Łazienek pierwszy raz zauważono pojedyncze brązowe plamy na liściach drzew, a w 2002 r już prawie wszystkie drzewa były zaatakowane przez szrotówka. W 2003 podjęto intensywne działania zwalczające go. Były to metody mechaniczne, chemiczne i niechemiczne mające na celu ograniczenie populacji szkodnika.

Metoda mechaniczna to systematyczne wygrabianie i niszczenie liści od 10 sierpnia do końca jesieni  (liście pali się, kompostuje lub zakopuje).

Metoda niechemiczna to zakładanie pułapek – opasek lepowych lub ekranów na motyle.

Metoda chemiczna to zastosowanie mikroiniekcji , oprysków  i wprowadzaniu do gleby środków chemicznych. Efektywność tych metod wciąż jest badana.

OBECNIE JEDYNIE BEZPIECZNA I TANIA METODA TO WYGRABIANIE LIŚCI JUŻ OD SIERPNIA, GDY TYLKO OPADNĄ I NISZCZENIE ICH.

Kasztanowiec pospolity (biały) pochodzi z wilgotnych górskich dolin bałkańskich  i do Europy środkowej trafił już w XVI wieku w wyniku podbojów tureckich. W Polsce był sadzony jako jedno z pierwszych drzew obcego pochodzenia, jeszcze przed XVII wiekiem i tak zadomowił się u nas, że często uważany jest za gatunek krajowy. 

Tel. do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy 656-77-09

Spis kasztanowców na Saskiej Kępie wykonany przez Samorząd

Adres

ilość

uwagi

ul. Afrykańska 12 d

1

podwórko

ul. Afrykańska 11

kilka

pomiędzy szkołą a przedszkolem

ul. Afrykańska 16

1

zieleń  uliczna

ul. Afrykańska 16

4

bok domu

ul. Aldony 11

1

w ogrodzie z przodu

ul. Angorska 7/9

1

od tyłu budynku

ul. Argentyńska

1

 

ul. Berezyńska 27 (pomiędzy 25 i 27)

1

koło szklarza

ul. Berezyńska 29 na ulicy

1

od ulicy

ul. Berezyńska 19

1

za domem, podwórko

ul. Berezyńska 20

1

mały, zieleń uliczna

ul. Brazylijska  podwórka miedzy domami

48

wg załączonego planu

ul. Brukselska 9

1

Ambasada Argentyny

ul. Dąbrowiecka 8

1

duży

ul. Dąbrowiecka 19

1

 

ul. Dąbrowiecka 30

1

Ambasada RFN, duży

ul. Dąbrówki 3 przedszkole

1

 

ul. Dąbrówki 20 przedszkole

1

z tyłu domu w ogrodzie

ul. Estońska 8

1

malutki, jeszcze nie kwitnie

ul. Finlandzka 12

1

zieleń uliczna, mały

ul. Finlandzka 12 i 12 a

3 ??

Podwórko Spółdzielni „Kultura”

ul. Finlandzka 12 i 12 a Spółdzielnia „Kultura”

3 lub ?

podwórko

ul. Francuska 2

1

budynek ambasady francuskiej

ul. Francuska 4

4

1 od ulicy i 3 z tyłu domu

ul. Francuska Spółdzielnia „Wspólny Dach”

1

podwórko

ul. Gruzińska 5

1

żółknie

ul. Gruzińska róg Berezyńskiej

1

 mały, zieleń uliczna

ul. Jakubowska 16

1

 

ul. Jakubowska 24 widać go z podwórka Finlandzkiej 5 a

1

podwórko bez dojścia z ulicy

ul. Koreańska

3

 

ul. Kryniczna 6

1

 

ul. Kryniczna 3

1

 

ul. Kryniczna 5

2

 

ul. Lipska (adres Elsterska 8)

1

przy śmietniku

ul. Lipska (adres Waszyngtona 6)

1

przy śmietniku

ul. Lizbońska 2

 

bok budynku, za boiskiem szkolnym

ul. Londyńska –szpital, na wprost bramy

2

 

ul. Londyńska 22

1

 

ul. Londyńska 16

1

zieleń uliczna

ulica Łotewska

1

wejście do domu Wał Miedzeszyński 872

ul. Łotewska róg Jakubowskiej

1

 

ul. Łotewska  10 - róg Berezyńskiej

1

SCHNIE

ul. Międzynarodowa pomiędzy 32 i 34

2

 

ul. Międzynarodowa 36

4

z tyłu, w tym 2 małe

ul. Międzynarodowa podwórko pomiędzy 38, 38/40a, 40

2

 

ul. Międzynarodowa 46/48a z tyłu domu blisko wejścia do budynku

1

 

ul. Międzynarodowa podwórko pomiędzy 46,46/48a, 48

6

w tym jeden czerwony

ul. Międzynarodowa podwórko pomiędzy 52,52/54a, 54

3

 

ul. Międzynarodowa podwórko pomiędzy domami 58, 58/60a, 60,

5

 

ul. Międzynarodowa 64/66a z tyłu domu

1

CHORY

ul. Międzynarodowa podwórko pomiędzy domami 64/66a, 66

8

 

ul. Międzynarodowa 58/60a z tyłu domu nad kanałkiem

2

już za siatką okalającą kanałek

ul. Międzynarodowa 43

3

w podwórku

ul. Międzynarodowa pomiędzy 43 i 45

1

w podwórku

ul. Międzynarodowa 45

1

w podwórku

ul. Międzynarodowa 47

3

w podwórku

ul. Niekłańska 9

1

od strony Zwycięzców

ul. Niekłańska  przedszkole

1

 

ul. Niekłańska 23

1

 

ul. Niekłańska – skwer

1

naprzeciw poczty

ul. Niekłańska  - szpital na parkingu

2

od str. Niekłańskiej

ul. Nobla – kościół

4

 

ul. Nobla – Ogród Jordanowski

2

 

ul. Obrońców 12 od str. Katowickiej

1

ogród

ul. Obrońców 18

2

duże przed frontem domu

ul. Obrońców 20

1

podwórko

ul. Obrońców 8

1

mały, zieleń uliczna

ul. Obrońców 33 róg Poselskiej

2

z tyłu

ul. Paryska 23

1

ulica

ul. Peszteńska 12

1

ogród z tyłu domu

pl. Przymierza 1 1 stary, od str.Radzilowskiej

ul. Saska 5-7

?

 

ul. Saska 61  teren przychodni

15

 

ul. Saska 59 Liceum Ogól. IV

13

 

ul. Saska – zbiornik gazu

1

CZERWONY

ul. Saska 107

1

ogród za domem

ul. Saska 78  szkoła

2

przy wejściu

ul. Saska 62

1

w podwórku za domem

ul. Saska  róg ul. Adampolskiej (skwer)

1

 

al. Stanów Zjednoczonych 27 - szkoła

kilka

 

al. Stanów Zjednoczonych str. północna przy zjeździe na Pragę przy moście

kilka

na górze skarpy

al. Stanów Zjednoczonych str. południowa przy zjeździe na Pragę przy moście

kilka

na górze skarpy

ul. Walecznych 49

1

w głębi ogródka

ul. Walecznych 64

1

w podwórku za domem

ul. Walecznych 57 róg Niekłańskiej

 3

podwórko

ul. Walecznych 59 OPS

1

z tyłu posesji

ul. Wandy 8

1

ulica

ul. Wandy 9

2

ulica

ul. Wersalska 7 (wejście od Genewskiej)

1

podwórko z tyłu domu

ul. Wąchocka 16

1

 

ul. Wąchocka 17

1

podwórko

ul. Zwycięzców 34

1

ulica

ul. Zwycięzców 45

1

w podwórku za domem

ul. Zwycięzców 59

1

w podwórku za domem

ul. Zwycięzców przed bazarem

1

zieleń uliczna, młody

ul. Zwycięzców róg Saskiej Krwiodawstwo

1

CZERWONY

ul. Zwycięzców róg Saskiej skwer

1

za budą z alkoholem

ul. Zwycięzców 5/7 szkoła

1

 

ul. Zwycięzców 44 szkoła

16

od tyłu k/boisk

ul. Zwycięzców – osiedle

3

 

 

 


Copyright © 2015 Samorząd Mieszkańcow Saskiej Kępy. Kontakt: kepa@kepa.waw.pl