Strona główna
Aktualności
O samorządzie
Interwencje
Stanowiska
O Saskiej Kępie
Odsyłacze
Mapa strony
Kontakt

 

 

O Samorządzie

Warszawa podzielona jest na 18 dzielnic, które z kolei dzielą się na osiedla. Zgodnie ze Statutem Osiedle Saska Kępa jest jednostką pomocniczą niższego rzędu w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. Na Saskiej Kępie działa Samorząd Mieszkańców, którego nie należy mylić z Radą Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. Do zakresu działania Samorządu należy podejmowanie inicjatyw, opiniowanie i składanie wniosków we wszystkich sprawach o znaczeniu lokalnym. Szczegółowy katalog spraw znajduje się w Statucie. Organami Samorządu Mieszkańców są Rada Osiedla i Zarząd Osiedla.

Ważne: zakres działań Samorządu Mieszkańców ograniczony jest terytorialnie. Granice Saskiej Kępy opisane są przez Statut: wzdłuż nurtu rzeki Wisła do mostu Poniatowskiego, południową stroną wzdłuż Al. Poniatowskiego, przez rondo Waszyngtona, wzdłuż parzystej strony od osi Al. Waszyngtona do linii elektrycznej biegnącej główną alejką ogródków działkowych, wzdłuż tej linii od zachodu do osi Al. St. Zjednoczonych, wzdłuż budynków ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego nr 53 do 53 C, projektowaną Al. Tysiąclecia, do nurtu rzeki Wisła.

Skład Samorządu Mieszkańców VII Kadencji (od 2018):

• Grzegorz Jaworski - przewodniczący
Przemysław Popkowski - zastępca
Barbara Fryc - sekretarz
Andrzej Wyrożemski - skarbnik
Jolanta Tworkowska-Pieńkosz - członek Zarządu
Tadeusz Rudzki - członek Zarządu

• Michał Śpiewak - członek Zarządu

• Sławomir Banaszkiewicz
Piotr Bartoszewski
• Arkadiusz Biskup
• Ewa Brykowska-Liniecka
• Mariola Gac
• Tomasz Gac
• Daniel Morończyk
• Magdalena Piętka
• Paweł Skotarek
• Ewa Szydłowska
• Mirosława Terlecka
• Katarzyna Wierzbicka
• Czesław Wierzbowski
• Michał Wierzbowski
 

 

 

 

 

Nasz logotyp
Od 3 lutego 2015 (data przyjęcia uchwały) Samorząd Mieszkańców posługuje się logotypem przygotowanym przez Ewę Brykowską-Liniecką. Inspiracją dla części ilustracyjnej znaku były wycinanki artysty rzeźbiarza Wojciecha Czerwosza, mieszkańca Saskiej Kępy. Jedna z nich, z cyklu „Figury”, przedstawiająca syntetyczne trzy postacie w ruchu […], po przekształceniu stała się częścią kompozycji znaku.

Jak mówi projektantka:
„W moim odczuciu Samorząd składa się przede wszystkim z ludzi. Z ludzi, czyli mieszkańców, których interesy reprezentuje i z ludzi, którzy w nim działają. […] Dlatego skupiłam się na przedstawieniu postaci. Postaci idących i “optymistycznych”. Za punkt wyjścia posłużyła mi wycinanka z papieru Wojciecha Czerwosza artysty związanego z Saską Kępą. Zastosowanie jego pracy w projekcie współczesnego Logo Samorządu Saskiej Kępy dodatkowo symbolizuje związek z jego mieszkańcami, tradycją i historią.”


Historia Samorządu Mieszkańców:

Maria Sobczyk, Narodziny Samorządu, "Olszynka Grochowska", 27 maja 1993

Magdalena Czerwosz, Refleksje samorządowe, maj 2016

Sprawozdania do pobrania:

Sprawozdanie z kadencji 2001-2005 (PDF)

Sprawozdanie z kadencji 2006-2010 (DOC)

Skład Samorządu Mieszkańców VI Kadencji (od 2014):

• Grzegorz Jaworski - przewodniczący
Michał Śpiewak - zastępca
Barbara Fryc - sekretarz
Andrzej Wyrożemski - skarbnik
Jolanta Tworkowska-Pieńkosz - członek Zarządu
Tadeusz Rudzki - członek Zarządu

• Paweł Skotarek - członek Zarządu

• Piotr Bartoszewski, Magdalena Czerwosz, Krzysztof Koszewski, Monika Anna Oniśko, Jadwiga Piłatkowska, Magdalena Radziszewska-Parniak, Stefan Popkowski, Jadwiga Teresa Stępień, Ewa Szydłowska, Mirosława Terlecka, Joanna Tkaczyk, Czesław Wierzbowski, Michał Wierzbowski, Tomasz Jakub Wojtaszek

Zmiany w składzie Zarządu w trakcie kadencji:
• 18.IX.2015 - rezygnacja Stefana Popkowskiego (członek Zarządu)
• 22.IX.2015 - powołanie Pawła Skotarka
(członek Zarządu)

Skład Samorządu Mieszkańców V Kadencji (2010-2014):

Magdalena Czerwosz - przewodnicząca
Grzegorz Jaworski - zastępca
Jadwiga Teresa Stępień - sekretarz
Michał Śpiewak - skarbnik
A
ndrzej Wyrożemski - członek Zarządu
Barbara Fryc - członek Zarządu

• Arkadiusz Biskup, Marzanna Boruc, Ryszard Gurne, Michał Jeleń, Zbigniew Jędrzejczyk, Józef Karczmarek, Wanda Klonowska-Żelazko, Tomasz Koper, Krzysztof Koszewski, Florian Ruszkowski, Mirosława Terlecka, Joanna Tkaczyk, Czesław Wierzbowski, Hubert Zalewski

Skład Samorządu Mieszkańców IV Kadencji (2006-2010):

Magdalena Czerwosz - przewodnicząca
Grzegorz Jaworski - wiceprzewodniczący                                          
Alina Borczon-Chaszczewska, Tomasz Koper, Jan Kudlak, Teresa Olejniczak, Mirosława Terlecka  - członkowie Zarządu

Barbara Chęcińska, Elżbieta Elceser, Barbara Fryc, Ryszard Kalkhoff, Marzenna Koraszewska, Krzysztof Koszewski, Elżbieta Kręciejewska, Adam Kwiatkowski, Maciej Martyniak, Paweł Orzechowski, Jacek Rokicki, Joanna Tkaczyk, Andrzej Wyrożemski, Ewa Zdzitowiecka

Skład Samorządu Mieszkańców III Kadencji (2002-2006):

Magdalena Czerwosz - przewodnicząca
Ryszard Kalkhoff - wiceprzewodniczący
Alina Borczon-Chaszczewska, Grzegorz Jaworski,  Marzenna Koraszewska,  Adam Kwiatkowski, Teresa Olejniczak - członkowie Zarządu

Ryszard Adamiec, Tadeusz Burchacki, Barbara Fryc. Stanisław Iwanowski, Józef Karczmarek, Stanisław Kowalski,  Piotr Makowiecki, Maciej Martyniak, Jerzy Nowakowski, Jacek Rokicki Janina Stolarczyk, Maksymilian Sznabel, Ewa Zdzitowiecka

 


                                                    Copyright © 2017 Samorząd Mieszkańcow Saskiej Kępy. Kontakt: kepa@kepa.waw.pl