Strona główna
Aktualności
O samorządzie
Interpelacje
Stanowiska
Inwestycje
O Saskiej Kępie
Święto Saskiej Kępy
Galeria
Odsyłacze
Mapa strony
Redakcja
Kontakt

 

 

19 marca 2010: Udało nam się zobaczyć z bliska budowę Stadionu Narodowego
Dzielimy się więc wrażeniami - poniżej budowa oczyma Andrzeja Dobrzańskiego. A nas na stadionie widzianych przez gospodarzy - zobaczcie na stronie Stadionu Narodowego.

 

   

 

Pokazujemy różne etapy życia STADIONU X-lecia

Całkiem NOWY STADION X-lecia

Dopiero co oddany do użytku stadion oglądali wszyscy, szczególnie dzieci.
/zdjęcia z mojego domowego archiwum - M.Czerwosz/

   
 
  A to już jedne z ostatnich zdjęć ze starego stadionu.

25-lecie Mszy Papieskiej
17 czerwca 2008

W dniu 17 czerwca 1983 roku, Papież Jan Paweł II odprawił Mszę Świętą na Stadionie X-lecia.

: „Naród nade wszystko musi żyć o własnych siłach i rozwijać się o własnych siłach. Sam musi odnosić to zwycięstwo, które Opatrzność Boża zadaje mu na tym etapie dziejów. (...) Tylko zwycięstwo moralne może wyprowadzić społeczeństwo z rozbicia i przywrócić mu jedność. Taki ład może być zarazem zwycięstwem rządzonych i rządzących”.

/zdjęcia otrzymane od dziennikarki IDZIEMY Zuzanny Smoleńskiej/

 

4 listopada 2008: DECYZJA o zezwoleniu na usunięcie drzew z terenu inwestycji prowadzonej przez NARODOWE CENTRUM SPORTU

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy do wiadomości kopię decyzji nr 187/2008 z dn. 30. 09. 2008 po rozpatrzeniu wniosku Narodowego Centrum Sportu Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy al. Księcia Poniatowskiego 3 o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki położonej w  rejonie ul. Wybrzeże Szczecińskie, al. Zieleniecka , al. Poniatowskiego (dz.ew. nr 12 z obr. 3-01-01) w Warszawie, w związku z rozpoczęciem prac budowlanych, orzekającą o
- zezwoleniu na
usunięcie  przez wycięcie 134 szt. drzew i krzewów wyszczególnionych w zał. nr 1 niniejszej decyzji i ustaleniu opłaty na gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za usunięcie drzew w wysokości 775 866,53 zł
- zezwoleniu na usunięcie  przez wycięcie 157 szt. drzew i krzewów wyszczególnionych w zał. nr 2 niniejszej decyzji z powodu kolizji planowanej inwestycji z zielenią pod warunkiem zastąpienia ich w najbliższym sezonie wegetacyjnym innymi drzewami (do 30. IX. 2010) i ustaleniu opłaty na gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w wysokości 1 735 066,15 zł i odroczyć termin opłaty na 3 lata. Jeżeli posadzone w zamian drzewa zachowają do tego czasu żywotność - opłat ulegnie umorzeniu.
- zezwoleniu na usunięcie  przez wycięcie 380 szt. drzew i krzewów wyszczególnionych w zał. nr 3 niniejszej decyzji z powod
u  obumarcia i w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi
-
zezwoleniu na usunięcie  przez przesadzenie 48 szt. drzew  wyszczególnionych w zał. nr 4 niniejszej decyzji z powodu  kolizji planowanej inwestycji z zielenią i ustaleniu opłaty na gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za usunięcie drzew przez przesadzenie w wysokości 69 605,71 , jeśli drzewa zachowają po 3 latach żywotność, opłata podlegać będzie umorzeniu.
- uzgodnieniu usunięcia  przez wycięcie  104 drzew i krzewów owocowych lub których wiek nie przekracza 5 lat.

 

• 6 sierpnia 2008: Rafał Kepler zastępuje Michała Borowskiego

• 4 kwietnia 2008: Stadion Narodowy w Naszej-klasie.pl

Stadion Narodowy ma swój profil  w Naszej-klasie. Jego obecność to jeden ze sposobów zjednywania jak największych grup i to nie tylko kibiców dla najważniejszej inwestycji w kraju związanej z EURO 2012. Każdy może zostać przyjacielem stadionu i dostawać informacje o postępach budowy. Powstanie też rodzinny album starych zdjęć stadionu.

 

28 marca 2008: Wieczorny protest

Po wieczornym programie KONTROWERSJE w TVP 3, w którym wiceprezydent Warszawy Andrzej Jakubiak powiedział m. in., że proponowana przez miasto lokalizacja targowiska przy Marywilskiej jest ostateczna - kupcy ze stowarzyszenia STADION ruszyli przez most Poniatowskiego do centrum. Na czele kolumny z prędkością 5 km/godz. jechali kupcy z flagami - za nimi utworzył się gigantyczny trąbiący korek.

 

• 22 marca 2008: Obliczono, że potrzeba 55 tys. m3 betonu do wykonania 2 tysięcy 30- 50 metrowych pali na których stanie stadion

Fabrykę betonu organizatorzy umieszczą na miejscu budowy, aby ograniczyć ruch ciężarówek.

 

• 19 marca 2008: Rozpoczął się II etap konkursu na zagospodarowanie okolic stadionu - bierze w nim udział 49 firm

• 10 stycznia 2008: Pożar na błoniach stadionu

Na błoniach stadionu X-lecia,, w okolicy dworca kolejowego wczoraj ok. 16,30 wybuchł pożar. Spłonęło ok. 10 wiat, a w akcji brało udział 9 zastępów strażaków.

• 17 grudnia 2007: Budowa stadionu rozpocznie się w marcu 2009 – Stadion Narodowy powstanie w niecce Stadionu X-lecia – będzie gotowy latem 2011.

• 8 listopada 2007: Stanowisko m. st. Rady Warszawy w sprawie lokalizacji Stadionu Narodowego

Rada m. st. Warszawy stanowczo opowiada się za lokalizacją Stadionu Narodowego na błoniach stadionu X-lecia.

Wszelkie propozycje i działania zmierzające do zmiany tej lokalizacji, ze względu na napięty harmonogram realizacji inwestycji, mnogą doprowadzić co najmniej do przeniesienia  meczu otwarcia EURO 2012 do innego miasta, co byłoby ogromną stratą dla wizerunku m. st. Warszawy, stolicy Polski. Oprócz napiętych terminów za lokalizacją stadionu zgodnie z dotychczasową propozycją przemawia również szereg innych argumentów, z których najważniejsze to:
- historyczne, w szczególności nawiązujące do planów Prezydenta Stefana Starzyńskiego, przeznaczenie tego terenu na obiekty sportowo-rekreacyjne,
- doskonale skomunikowanie obszaru projektowanej inwestycji, zwłaszcza gdy zostaną zrealizowane m. in.: centralny odcinek II linii metra, praski odcinek obwodnicy śródmiejskiej i dogodne połączenia kolejowe,
- dzięki lokalizacji w  centrum miasta stworzenie możliwości powstania na obszarze inwestycji wielofunkcyjnego centrum usługowo-konferencyjnego , które mogłoby z sukcesem zarabiać na utrzymanie samego stadionu,
- zbliżenie Warszawy prawobrzeżnej do ścisłego centrum miasta, w tym okazja do rozbudowy infrastruktury w prawobrzeżnej Warszawy.
Za lokalizacją stadionu na praskich błoniach opowiada się większość mieszkańców stolicy oraz środowiska sportowego i architektów.
Dlatego apelujemy do Pani Prezydent m. st. Warszawy do wspierania działań zmierzających do realizacji Stadionu Narodowego na błoniach stadionu X-lecia.

STANOWISKO PODJĘTO JEDNOGŁOŚNIE 

 

30 października 2007: Uchwała Zarządu Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy z dnia 30 października 2007 r. w sprawie lokalizacji stadionu 
 

Zarząd Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy jest całkowicie przeciwny zaniechaniu budowy Narodowego Centrum Sportu wraz ze Stadionem Narodowym na terenach obecnego Stadionu Dziesięciolecia  i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
 

Miasto nie jest przedsiębiorstwem handlowym i osiągnięcie zysku finansowego nie jest podstawowym zadaniem jego władz. Miasto powinno zaspakajać potrzeby mieszkańców i polepszać ich warunki życiowe.
 

Sprzedaż terenów pod budownictwo mieszkaniowe doprowadzi naszym zdaniem do zniszczenia  ładu urbanistycznego i komunikacyjnego tej części prawobrzeżnej Warszawy i centrum lewobrzeżnej Warszawy.
 

Planowana sprzedaż skutkować będzie powstaniem wielotysięcznego, nawet kilkudziesięciotysięcznego osiedla mieszkaniowego o wysokiej zabudowie, które niesłychanie zwiększy natężenie ruchu kołowego, gdyż mieszkańcy tak ekskluzywnej części Warszawy nie będą raczej korzystać z pociągów, metra i tramwajów, tylko z własnych samochodów.
 

Teren na którym planowane było Narodowe Centrum Sportu rezerwowany był od czasów przedwojennych pod budowę różnorakich obiektów publicznych. Obecnie przewidziany jest na inwestycje sportowo-rekreacyjne.
 

Teren ten łączący się  z terenem Parku Skaryszewskiego im. I. J. Paderewskiego stanowi  całość przyrodniczą, krajobrazową oraz tworzy system nawietrzania miasta. Zmiana lokalizacji Stadionu Narodowego spowoduje, że zaniedbana niedoinwestowana Saska Kępa oraz cała Praga Południe i Praga Północ, stracą bezpowrotnie szansę na rozwój, modernizację, a nawet podstawowe remonty, gdyż wszystkie fundusze przewędrują wraz ze stadionem gdzie indziej. Organizacja EURO 2012 była dla centralnych części prawego brzegu Wisły niepowtarzalną okazją dogonienia  reszty Warszawy i przestania bycia ciągle Warszawą B, a nawet C. Ludzie długo przeżywają zawiedzione nadzieje.
 

Sprzedaż terenów Stadionu Dziesięciolecia nie przysporzy wpływów do budżetu miasta, bo tereny te są własnością Skarbu Państwa. Środki  ze sprzedaży trafią do budżetu państwa, a samorząd poniesie znaczące wydatki na inwestycje komunikacyjne rejonu nowej lokalizacji Stadionu Narodowego oraz na budowę i utrzymanie żłobków, przedszkoli, szkół, bibliotek, ośrodków zdrowia, ewent. szpitala  dla „miasta” wybudowanego na terenach wokół Stadionu Dziesięciolecia.

 

Uważamy, że przeznaczenie tego terenu na inne cele niż rekreacyjno - sportowe, znacznie pogorszy jakość i warunki życia mieszkańców okolicznych osiedli, zwłaszcza zabytkowej Saskiej Kępy.
 

5 października 2007: Część kupców przeniesie się ze stadionu do Ursusa

 

Najbardziej zawansowane są prace przy budowie hal handlowych w Ursusie przy ul. Posag 7 Panien. Spółka Wietnamczyka z polskim paszportem - Truong Anh Tuan kupiła tu 3 hale. Pierwsza hala jest juz remontowana, a kupcy będą w niej handlować już w lutym 2008. Następna hala będzie gotowa pół roku później.

 

• 5 października 2007: Spółka "Narodowe Centrum Sportu" będzie odpowiadała za wybór wykonawcy projektu architektonicznego, wykonanie projektu i budowę stadionu

Minister Elżbieta Jakubiak powołała spółkę do budowy stadionu, na jej czele stanął Michał Borowski. Stadion stanie na błoniach, a na Stadionie X-lecia będzie zaplecze budowy.

Spółka ma wybrać do 1 listopada 2007 pracownię, która zaprojektuje stadion. Wybór będzie z wolnej reki, a nie w przetargu. Projektowanie będzie trwało ok. 8 miesięcy. Prace budowlane rozpoczną się wiosną 2009 r. a stadion ma być gotowy do połowy 2011 r. Ministerstwo Sportu będzie negocjować z piłkarską federacją wydłużenie terminu realizacji, gdyż zakończenie budowy do połowy 2010 jest już nierealne.

W skład rady nadzorczej spółki weszli m. in. Mirosław Kochalski były komisarz Warszawy i Agata Mikołajczyk p.o. dyrektora Biura Zamówień Publicznych w poprzedniej kadencji,  wiceminister finansów Adam Pędzioł  i Anna Siejda dyrektor departamentu wdrażania programów rozwoju regionalnego w Min. Rozwoju Regionalnego.

Hala sportowa na płycie Stadionu X-lecia na pewno nie zostanie wybudowana do 2012 r.

 

 

• 16 września 2007: W niedzielę w telewizji film o stadionie X-lecia

"Historia jednego stadionu" - film dok. realizacja - Joanna Jaworska (z Saskiej Kępy) i Katarzyna Kościelak
TVP Pr.III godz. 18, 30  (2 części po  20 min.)


 

• 14 września 2007: Stadion X-lecia nie zostanie rozebrany
Dzisiaj pani minister sportu ogłosiła, że stadion X-lecia nie będzie rozbierany. Stadion Narodowy powstanie obok. Kupcy musza wyprowadzić się z korony stadionu do końca września bowiem tam będzie zaplecze budowy


 

• 2 sierpnia 2007: Kupcy na koronie stadionu zostają do końca października
Nowym operatorem na stadionie X-lecia  została spółka  Centrum Hurtowo-Detaliczne "Stadion" wyłoniona ze Stowarzyszenia  Kupieckiego "Stadion".

• 31 lipca 2007: Wielki bałagan na stadionie i dużo niepewności jak ma być dalej

Dziś oficjalnie zakończyła się umowa spółki Damis z Centralnym Ośrodkiem Sportu (po 18 latach współpracy). Nowym operatorem targowiska będzie od 1 sierpnia spółka wyłoniona przez Kupieckie Stowarzyszenie "Stadion". Marcin Roszkowski - rzecznik Ministerstwa Sportu zapowiada podpisanie z nią umowy na 2 miesiące. Handel ma trwać do września lub dłużej, zależeć to będzie od tego kiedy "wjadą buldozery". Ministerstwo terminy poda dopiero 6 sierpnia.
Od 1  sierpnia służby parkingowe i porządkowe Damisu znikają ze stadionu. Grupowe zwolnienie pracowników obejmie ok. 400 osób.
Nowe tereny dla kupców to: Marywilska
w Białołęce (oferuje miasto), Instalatorów we Włochach (optuje za tym wojewoda), tymczasem cześć kupców chce nadal na Radzymińską choć protestują tamtejsi radni i mieszkańcy.• 26 lipca 2007: Michał Borowski - były naczelny architekt Warszawy,  został dyrektorem gabinetu politycznego nowej minister sportu Elżbiety Jakubiak

Konkurs na kompleks Narodowego Centrum Sportu został wprawdzie ogłoszony (termin zgłoszeń przesunięto na 13 sierpnia), ale nowy dyrektor bardzo go krytykuje, może więc go unieważnić. Mówi też, że Stadion X-lecia może nie zostanie rozebrany (niektóre szacunki mówią, że trzeba by wywieźć nawet 2 mln ton gruzu), a nowy stadion powstanie obok starego.

 

• 23 lipca 2007: Nową minister sportu jest od dziś Elżbieta Jakubiak

Zastąpi  Tomasza Lipca, który podał się do dymisji po aferze korupcyjnej w COS i aresztowaniu jego dyrektorów. Elżbieta Jakubiak została też mianowana pełnomocnikiem rządu ds. organizacji mistrzostw.

 

• 13 lipca 2007: Wywiad z Adamem Romanem i historia "Sztafety" w dzisiejszej Gazecie Stołecznej 

 

• 12 lipca 2007: Dzisiaj Rada m. st. Warszawy uchwaliła stanowisko w sprawie zachowania  tablic pamiątkowych i rzeźby „Sztafeta” ze Stadionu X-lecia 

"Rada miasta stołecznego Warszawa uważa, że tablice upamiętniające Polskich Olimpijczyków  poległych  w latach  1939 – 1945  oraz Ryszarda Siwca, który  8 września 1968 podczas uroczystości dożynkowych na Stadionie X-lecia dokonał samospalenia  protestując w ten sposób przeciw inwazji wojsk Układu Warszawskiego ( w tym jednostek Ludowego Wojska Polskiego) na Czechosłowację stanowią część pamięci narodowej i jako takie powinny zostać zachowane i umieszczone w nowych obiektach  Narodowego Centrum Sportu,  które zastąpi Stadion X-lecia. 
          
Rzeźba „Sztafeta” autorstwa prof. Adama Romana stojąca przy wejściu na Stadion X-lecia od strony Saskie Kępy, również powinna znaleźć się w nowym obiekcie, najlepiej w zbliżonym do obecnego miejscu.
           Tablice pamiątkowe na czas przebudowy Stadionu powinny być czasowo przechowane w miejscu godnym i ogólnie dostępnym."

 

• 6 lipca 2007: Trzeba ocalić tablice pamiątkowe i "Sztafetę" ze Stadionu X-lecia

Dzisiejsza prasa (Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik) opublikowała stanowisko Samorządu Kamionka w sprawie uratowania tablic pamiątkowych poświeconych  Ryszardowi Siwcowi i zamordowanych w czasie wojny olimpijczyków z Stadionu X-lecia oraz umieszczenia ich w nowym obiekcie. Zachować należy również rzeźbę prof. Adama Romana pt. "Sztafeta" (choć potocznie zwaną - Uciekający ze Wschodu). Stołeczny Konserwator Zabytków Ewa Nakanda-Trepka podziela stanowisko Samorządu Kamionka. Samorząd Saskiej Kępy oczywiście również.

 

• 2 lipca 2007: W piątek rano dyrekcja Centralnego Ośrodka Sportu zgodziła się na handel na całym stadionie jeszcze do końca lipca 2007

Niestety umowy nie zdążono spisać, a po południu dyrektorów COS zatrzymało CBA. W poniedziałek, 2 lipca okazało się, że sąd zastosowali areszt na 3 miesiące.

 

27 czerwca 2007: POŻEGNANIE STADIONU JARMARK OPOWIEŚCI na  Stadionie X-lecia

Celem wydarzenia było artystyczne zaakcentowanie chwili pożegnania się ze Stadionem, przywołanie żywych opowieści z jego dziejów i wspólna zabawa.
Program:
18.15-19.00 - koncert zespołu Gadająca Tykwa (muzyka etniczna, afrykańskie instrimenty – balfon, ngoni, djembe…)
19.00-19.45 bajki ormiańskie, wietnamskie, afrykańskie – Grupa „Studnia O”.
19.45-20.30 – koncert zespołu Nic Wielkiego
20.30-21.15 – opowieści z dziejów Stadionu, fragmenty transmisji z dawnych meczów i wyścigów. Wspomnienia mieszkańców…
21.15-22.00 – pożegnalny mecz - poniżej zdjęcia z tego właśnie meczu

• 26. 06. 2007: COS wydłużył do 13 lipca termin  składania wniosków do konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Narodowego Centrum Sportu

• 21. 06. 2007: Szwedzki architekt Svante Berg będzie przewodniczył jury w konkursie na Narodowe Centrum Sportu.
26 czerwca to termin składania wniosków o dopuszczenie do konkursu 

• 30. 05. 2007
:  COS zakończył już prace nad regulaminem konkursu i wysłał dokumenty do Luksemburga

18 maja 2007: Kupcy: My na Pragę, a my na Białołękę

17 maja 2007: Bazar na stadionie X-lecia do końca września

Minister Sportu uwzględnił prośby kupców. Zdecydował, że mogą handlować do końca września, ale nie na koronie stadionu, tylko na błoniach. Umowa dzierżawna z Damisem nie zostanie przedłużona.

10 maja 2007: 30 czerwca to ostatni dzień legalnego handlu  na Jarmarku Europa

Zakomunikował wczoraj minister sportu Tomasz Lipiec. Oświadczył, że decyzja ta jest nieodwołalna. W ciągu najbliższych dni zostanie ogłoszony  konkurs na projekt  Narodowego Centrum Sportu. Kupcy wierzyli, że zostaną do czasu "aż wjadą buldozery", grożą blokadą Warszawy

 

09 maja 2007: Co pisze prasa 9 maja 2007?


Gazeta Wyborcza - Stołeczna: Miasto wciąż nie wie, gdzie upchnąć bazar
Rzeczpospolita: Kupcy chcą tylko przy Wschodnim
Życie Warszawy: Kupcy ze stadionu pójdą na Białołękę?
Rzeczpospolita: Lista inwestycji coraz dłuższa
Dziennik: Zaczyna się wielki wyścig z  czasem
Dziennik: Stolica pomoże w budowie Centrum Sportu
Fakt: Sama Euro nie zrobisz
Trybuna: Pani Prezydent wspólnie z Marszalkiem o Euro 2012 - To samo, ale szybciej
Trybuna: Kolejna propozycja dla Jarmarku Europa. Od przybytku głowa boli

 

27 kwietnia 2007: Premier powołał Komitet Organizacyjny Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012

Premier stanął na czele Komitetu Organizacyjnego, w którego skład wchodzi  jeszcze 15 ministrów, w tym Przemysław Gosiewski, minister sportu  Tomasz Lipiec, wicepremier i minister finansów Zyta Gilowska. Nie ma wicepremierów Giertycha i Leppera.

 

• 27 kwietnia 2007: Decyzja o warunkach zabudowy Narodowego Centrum Sportu już podpisana

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała wczoraj decyzję o warunkach zabudowy Narodowego Centrum Sportu i zawiozła ją na spotkanie z premierem.  Stadion na 70 tysięcy będzie zadaszony. Max. wysokość 60 m. Będą jeszcze hala widowiskowo-sportowa (Centrum Kongresowe) o pow. 30 tys.m, hotel na 550 osób z internatem sportowym dla 250 osób i z centrum biznesowym (max.wys. 120 m), dom sportowca pełniący rolę siedzib dla Ministerstwa Sportu, polskich związków sportowych i Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej, basen olimpijski z aquaparkiem i widownią na 4 tys. osób, budynek biurowo-usługowy, parkingi wielopoziomowe, trzy boiska treningowe. Plany nie przewidują hali komercyjnej dla kupców, o której mówiło się we wcześniejszych planach

 

• 25 kwietnia 2007: Warszawa - miasto marzeń za 5 lat

Prasa codziennie publikuje po kilka artykułów w każdym numerze  omawiając wszystkie tematy, możliwości, prawdopodobieństwa, życzenia i zagrożenia przygotowania się Warszawy do EURO 2012.
I jest jeszcze problem - GDZIE PRZENIOSĄ SIĘ KUPCY Z JARMARKU EUROPA ?

 

• 19 kwietnia 2007: Polska z Ukrainą będą organizatorami mistrzostw Europy -  Euro 2012

Mecz otwierający mistrzostwa będzie w  Warszawie na Stadionie Narodowym, który ma powstać w miejscu Stadionu X-lecia.

 

• 15 lutego 2007: Centralny Ośrodek Sportu poinformował wczoraj kupców, że od 1 lipca handel nie zniknie

Kupcy wg wczorajszej wypowiedzi dyrektora generalnego COS Krzysztofa Sińskiego na spotkaniu z przedstawicielami kupców, będą oni mogli pozostać na stadionie do czasu budowy nowego stadionu. Nowy dzierżawca wyłoniony w konkursie będzie podpisywał z nimi umowy pomostowe. Kupcy uważają, że zostaną na stadionie jeszcze rok.

 

• 20 stycznia 2007: Premier Czech był wczoraj na stadionie

Premier Mirek Topolanek oddal wczoraj hołd Ryszardowi Siwcowi, który we wrześniu 1968 r podpalił się podczas dożynek na Stadionie Dziesięciolecia protestując w ten sposób przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego, a w tym polskich  na Czechosłowację.

Prezydent Czech Vaclav Havel przyznał w 2001 r pośmiertnie Ryszardowi Siwcowi order Tomasza Masaryka pierwszej klasy - jedno z najwyższych odznaczeń państwowych.

 

• 18 stycznia 2007: Centralny Ośrodek Sportu zapowiedział ogłoszenie w najbliższych dniach konkursu na zagospodarowanie terenów stadionu

Podstawą  regulaminu konkursowego będzie koncepcja zaprezentowana jesienią przez ówczesnego prezydenta Warszawy Kazimierza Marcinkiewicza. COS nie odnosi się wcale do przygotowanej wcześniej na zlecenie m. st. Warszawy koncepcji autorstwa Stefana Kuryłowicza.

 

• 11 stycznia 2007: Minister Sportu Tomasz Lipiec chciał by Warszawa zobowiązała się wobec UEFA, że przygotuje Stadion X-lecia  do rozgrywania na nim meczów Euro 2012

Pismo z ministerstwa przyszło do ratusza faksem w piątek o 15,30, a termin dostarczenia umowy upływa w poniedziałek. Prezydent Warszawy odmówiła podpisania zobowiązania  podkreślając, że Stadion X-lecia zarządzany jest przez Centralny Ośrodek Sportu  podlegający Ministerstwu Sportu. Teren stadionu jest własnością nie samorządu, ale Ministerstwa Skarbu. Katarzyna Doraczyńska z biura prasowego  Ministerstwa Sportu zapewnia, że starania o EURO 2012 nie są zagrożone, jeśli samorząd nie chce podpisać - zrobi to minister sportu.

 

• 11 stycznia 2007: Warszawa nie będzie współfinansować budowy Stadionu Narodowego

Wg Regionalnej Izby Obrachunkowej (kontrolującej finanse gmin) Warszawa nie może finansować ze swojego  budżetu budowy na Stadionie X-lecia, ponieważ jest to inwestycja rządowa - powiedziała Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

 

• 27 października 2006: Wczoraj premier Jarosław Kaczyński obiecał powstanie Stadionu Narodowego za ponad 1,2 mld zł

Na murawie boiska Stadionu X-lecia premier Jarosław Kaczyński w towarzystwie ministra sportu  Tomasza Lipca powiedział, że rząd zdecydował się na budowę Narodowego Centrum Sportu. Będzie to nowoczesny stadion na 55 - 70 tysięcy widzów, hala sportowa i duża pływalnia. Inwestycja powstanie dzięki Kazimierzowi Marcinkiewiczowi, komisarzowi Warszawy i kandydatowi na prezydenta Warszawy. Budowa rozpocznie się pod koniec 2007 i skończy w 2010 r. Rząd na Stadion Narodowy obiecuje 160 mln, większość pieniędzy tzn. 825 mln. ma dostarczyć Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, który zostanie zasilony nowym podatkiem od tzw. nowychgier internetowych, a Warszawa da 240 mln.

 

07 maja 2006: Jest szansa na zmiany

Przez najbliższe kilka miesięcy jest szansa na rozwiązanie problemu Stadionu X-lecia. Obecnie i władze samorządowe Warszawy i władze państwa reprezentują te samą opcje polityczna. Jest wiec szansa na porozumienie i wspólne przedsięwzięcia. A inwestycje na terenie Stadionu X-lecia wymagają takiego współdziałania. Po wyborach samorządowych jesienią może się to zmienić

Prasa już w lutym wieściła koniec Jarmarku Europa. Minister Sportu Tomasz Lipiec i Mirosław Kochalski, komisarz Warszawy zapowiedzieli rozpisanie konkursu architektonicznego na stadion na 55-tys. miejsc. Obok stadionu ma znaleźć się hala sportowa i kryty basen o wymiarach olimpijskich - sfinansowane z budżetu państwa. Kochalski zapowiadał też powołanie specjalnej jednostki do nadzorowania handlu na targowiskach. Na razie nie ma żadnej propozycji zastępczej dla handlujących na stadionie. Dzierżawa Damisu kończy się w połowie 2007 roku Od tego czasu dały się słyszeć opinie, że najprawdopodobniej inwestycje rozpoczną się od budowy hali - ponieważ ma być obok stadionu, jej budowa nie będzie wymagała decydujących rozstrzygnięć i przenoszenia handlu ze stadionu gdzie indziej.

 

5 kwietnia 2006: Rondo Waszyngtona

 
22 lipca 2005 minęło 50 lat od zbudowania stadionu. Minęło dość spokojnie i cicho. Stadion X-lecia powstał z gruzu Warszawy. Budowę rozpoczęto 20.VI.1954 r, a zakończono 20 .VII.1955 i kosztował103 mln 170 tys. zł. Budowę sfinansowano z Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy i rządowych dotacji. Takie duże stadiony zbudowano w tym czasie w Budapeszcie, Bukareszcie, Sofii, Lipsku, Moskwie, Chorzowie  - potrzebne były do "masowych zbiorek" i nosiły zwykle imię sławnego komunisty.  Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy Wisłą a ul. Zieleniecką opracował prof. Jerzy Hryniewiecki z zespołem. Tydzień po otwarciu rozegrano tu dwutygodniowe Igrzyska Sportowe V Światowego Festiwalu Młodzieży. Poprzedzał je barwny pochód, z centrum przez Most Poniatowskiego, młodzieży wszystkich krajów biorących udział w Festiwalu. Tłumy ludzi oglądały to "okno na świat", dzieci siedziały np. na dachach kiosków z gazetami. A potem stadion tętnił życiem: mecze piłki nożnej, zawody lekkoatletyczne, w tym słynne mecze z USA i memoriały im. Janusza Kusocińskiego, starty i zakończenia Wyścigu Pokoju, start do polskiego odcinka rajdu do Monte Carlo. Ale też dożynki z Władysławem Gomułką i Edwardem Gierkiem (1955-1971) i tu w 1968 r. podczas dożynek na trybunie obok tunelu wjazdowego oblał się rozpuszczalnikiem i podpalił Ryszard Siwiec z Przemyśla, zmarł cztery dni później. Zaprotestował w ten sposób przeciw wejściu wojsk polskich do Czechosłowacji 2 tygodnie wcześniej i przeciw łamaniu praworządności w Polsce. Polacy dowiedzieli się o tym po latach, bo wtedy prasa i radio milczały o takich wydarzeniach.

Największe wydarzenie to Msza Św. odprawiona na stadionie przez PAPIEŻA JANA PAWŁA II 17 CZERWCA 1983 roku dla 1,2 -2 mln ludzi zgromadzonych na trybunach, boisku, błoniach i w parku Skaryszewskim.

W 1989 r. Przedsiębiorstwo  Przemysłowo-Handlowe i Usługowe DAMIS wydzierżawiło stadion od Centralnego Ośrodka Sportu

• 2 maja 2005: Znowu głośno w prasie o Stadionie X-lecia

Co z tego wynika? Ano – nic!

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, zarówno poprzez swego rzecznika Mieczysława Grabianowskiego jak i wiceministra Wiesława Wilczyńskiego, stanowczo twierdzi, że do końca roku rozwiąże właśnie niedawno przedłużoną umowę  z firmą DAMIS i że handel na stadionie zniknie. Ale już  w Centralnym Ośrodku Sportu, któremu podlega DAMIS i który dostał polecenie zerwania umowy, wątpią w powodzenie akcji, bo już wiele razy próbowano zlikwidować stragany na stadionie i na słowach się kończyło. Teraz władze miasta będą musiały szukać nowej lokalizacji dla kupców i zweryfikować swoją chęć budowy narodowego stadionu piłkarskiego na stadionie Legii, bo stadion X-lecia będzie odzyskany dla sportu. 20 kwietnia prasa podała, że miasto ma wstępną lokalizację dla kupców – teren PKP w Odolanach. Trzeba  tylko dogadać się z PKP i wybudować hale targowe do 31.XII.2005 r! Znając tempo inwestycji w Warszawie brzmi to jak bajka. Ale nie tylko dlatego brzmi to nie realnie. Władze zabierają się do sprawy Stadionu X-lecia od końca!

Wyobraźmy sobie, że rzeczywiście sporym nakładem sił i pieniędzy handel przeniesiony zostanie do Odolan (lub gdzie indziej). Ponieważ DAMIS ma umowę dzierżawy z Centralnym Ośrodkiem Sportu, a kupcy z DAMISEM do połowy 2007 r., trzeba będzie wypłacić odszkodowania za zerwaną umowę. Wyobraźmy sobie, że i ten problem zostanie rozwiązany i co dalej? Ano nic!

Nie wiemy bowiem jeszcze co ma być na Stadionie X-lecia, nie wiemy jak ma wyglądać, nie ma na te inwestycje pieniędzy, nie wiadomo kto powinien je dać, no bo nie wiadomo na co. A gdy to wszystko będzie już wiadome, potrzeba będzie ogromniej ilości decyzji administracyjnych i uzgodnień, a każda z nich musi mieć swój ustawowy czas na uprawomocnienie się. Trzeba będzie ogromnej ilości różnych projektów, a ich wykonawców wyłania się  w przetargach, które wymagają czasochłonnej  procedury, w tym czasu na odwołania, ewentualne unieważnienia przetargów i ich powtarzanie. I gdy  te wszystkie projekty powstaną i zapadną decyzje właściwych służb zezwalające na budowę, a i wykonawca będzie wyłoniony w przetargu - ROZPOCZNIE SIĘ BUDOWA. Ciekawe po ilu latach  przygotowań? A co w tym czasie będzie dziać się na stadionie? Nie będę straszyć! Ktoś będzie NA PEWNO PILNOWAŁ I SPRZĄTAŁ NA TYM TERENIE. I nie dopuści by odrodził się tu handel – tym razem dziki,  aby powstawały koczowiska bezdomnych, nielegalne magazyny itd. itd.!!!!

Na zakończenie nieśmiało tylko zauważam, że błonia wokół stadionu to jeszcze inne targowiska np. PKS wynajmuje pod „budy” swój parking.

Wygląda na to, że rzeczywiście wybory za pasem! (M.Cz)

 

• 17 czerwca 2005: Msza Św. w intencji Jan Pawła II

Ksiądz prałat Zdzisław Józef Gniazdowski odprawił na stadionie Mszę Św. w intencji Jana Pawła ii w 22 rocznicę Jego pobytu. Była to msza w intencji pomyślnego przebiegu procesu beatyfikacyjnego.

 

17 kwietnia 2005: W Warszawie istnieje wielki nienazwany teren

W Warszawie istnieje wielki nienazwany teren na którym ma powstać kompleks rekreacyjno-sportowy. Niech nosi on imię Jana Pawła Wielkiego – z taką inicjatywą wystąpiliśmy wspólnie z samorządem Kamionka do władz Warszawy. W tak trudnym dla nas czasie, bo w 1983 roku, Jan Paweł II był tu u nas i odprawił na koronie Stadionu X-lecia mszę św.

Poniżej zamieszczamy nasz apel który przekazaliśmy już:
Lechowi Kaczyńskiemu Prezydentowi Warszawy
Janowi Jackowskiemu Przewodniczącemu Rady Warszawy
Tomaszowi Kozińskiemu Burmistrzowi Dzielnicy Praga Południe
Krzysztofowi Mitkiewiczowi Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Praga Południe

„Inicjatywa, z jaką się zwracamy może wydawać się przedwczesna, jednak wypływa z serca, a przez to nie może być rozpatrywana w kategoriach określonych procedur. Ostatnie dni pokazały, że wielkość śp. Jana Pawła II potrafi złamać wszelkie ustalone schematy. Za katolickiego Papieża potrafią modlić się Żydzi, muzułmanie, protestanci, wyznawcy buddyzmu i prawosławia. Stacje telewizyjne potrafią zmieniać ramówki. Zwyczajni ludzie swoje plany…

 Zwracamy się z prośbą o podjęcie wszelkich kroków zmierzających do nazwania imieniem „Jana Pawła Wielkiego” terenu określonego ulicami Targową, Al. Zieleniecką,  Al. Waszyngtona i Wybrzeżem Szczecińskim (Stadion X-lecia wraz z przyległymi do niego błoniami). Jest zbyt oczywiste argumentowanie skąd proponowana nazwa „Jana Pawła Wielkiego”.

Uzasadnienia wymaga teren, który pragniemy uhonorować imieniem Największego Polaka. Teren ten w przeszłości był świadkiem wielu wzruszeń i momentów świetności Naszego Narodu. Obumierać zaczął mniej więcej w czasie, w którym Jan Paweł II święcił pierwsze lata pontyfikatu. Tak się złożyło, że w czasie, kiedy pontyfikat Ojca Świętego dobiegał końca, pojawiły się dyskusje, koncepcje i realne szanse na przywrócenie temu terenowi dawnej rangi. Mamy na myśli powstanie w tym miejscu wielkiego kompleksu rekreacyjno-sportowego. Jan Paweł II był także sportowcem, kibicem, wędrowcem. Propagatorem zdrowego trybu życia. Z tym aspektem życia i nauki Jana Pawła II współgra zarówno historia tego miejsca, jak i plany na przyszłość. To w tym właśnie miejscu, w roku zakończenia stanu wojennego, Ojciec Święty spotkał się z warszawiakami. Prawobrzeżna Warszawa nie ma innego, „świeckiego” miejsca, które dostąpiło takiego zaszczytu. Odprawiając tu Mszę Świętą Papież zaakceptował to miejsce. Przestrzeń, którą pragniemy nazwać Jego imieniem jest nienazwana i wielka…

Zaznaczyć jednak musimy, że chodzi nam jedynie o wzięcie przez władze Warszawy i Dzielnicy pod rozwagę naszej propozycji. Chodzi o „zarezerwowanie” imienia „Jana Pawła Wielkiego” dla wskazanego kwartału. Dopóki na tym terenie funkcjonuje targowisko nadanie mu takiego imienia jest sprzeczne z naszymi odczuciami i intencjami.”

• 13 grudnia 2004: Stadion Dziesięciolecia - c.d.

Ogłoszenie przez władze Warszawy, że chcą budować stadion Narodowy przy ul. Łazienkowskiej wywołało dyskusje o przyszłości Stadionu Dziesięciolecia, na którym od 1989 jest największy w Polsce bazar - Jarmark Europa.

Wiadomo, że nie opłaca się go remontować, bo i tak nie spełnia współczesnych standardów. Jak podaje Jacek Krzemiński w  Rzeczypospolitej (9.XII.2004) Centralny Ośrodek Sportu podległy Ministerstwu Edukacji i Sportu, czyli właściciel stadionu, chciałby aby Stadion Narodowy powstał  w miejscu Stadionu Dziesięciolecia. Wicedyrektor Janusz Wachowiak uważa, że tu jest o wiele lepsza lokalizacja ze względu na komunikację (nie tylko autobusy ale i tramwaje, pociągi i podobno kiedyś nawet metro). Jest tu więcej miejsca – aż 36 hektarów. Można by zbudować nie tylko stadion, ale i wiele innych obiektów sportowych, rekreacyjnych i usługowych. Sąsiedztwo Wisły, Portu Praskiego i Parku Skaryszewskiego też są plusem dla obiektu sportowego. Podobnego zdania jest Grzegorz Buczek – sekretarz Miejskiej Rady Urbanistyczni-Architektonicznej. Ponadto Rada uważa, że budowa stadionu przy Łazienkowskiej zepsułaby Oś Stanisławowską ( działka pod stadion leży przy Kanale Piaseczyńskim, części tej Osi),  która jest unikatowym historycznym założeniem urbanistyczno-ogrodowym. Michał Borowski, Naczelny Architekt Miasta uważa jednak inaczej. Mówi, że miasto kupiło działkę przy Łazienkowskiej aby zbudować tam stadion piłkarski, ale stwierdza też, że miasto potrzebuje jeszcze jednego stadionu – lekkoatletycznego. Ministerstwo mówi, że nie ma oficjalnej informacji, że miasto chce budować Stadion Narodowy. Itd. Wygląda na to, że dyskusja wprawdzie toczy się, ale chęci porozumienia brak. Miasto ma działkę przy Łazienkowskiej i chce tam budować, a skarb państwa ma Stadion Dziesięciolecia. Z powodów politycznych nie ma dialogu w tej sprawie. Streszczając: „Miasto nie może budować nie na swoim, a państwo nie może wpraszać się do współpracy!” Dopóki nie zmieni się podejście do sprawy lub nie nastąpią zmiany we władzach, nic się na Stadionie Dziesięciolecia nie zmieni!

• 8 stycznia 2004: Co dalej ze Stadionem Dziesięciolecia?

Stadion jest własnością skarbu państwa pod zarządem Centralnego Ośrodka Sportu, choć od dawna to obiekt handlowy, a nie sportowy. Handel od kilku lat powoli zamiera, jednak nadal daje zatrudnienie bardzo wielu ludziom. Firma Damis dzierżawi od wielu lat stadion od Centralnego Ośrodka Sportu, obecna umowa dzierżawna kończy się w połowie roku, wiec w styczniu zostanie ogłoszony przetarg na nowego najemcę prowadzącego tam działalność handlową. Damis nadal jest zainteresowany dzierżawą. Centralny Ośrodek Sportu ma postawić dzierżawcy warunek ostrej walki z piractwem i nielegalnymi podróbkami, ale czy postawi?

 A oto dane liczbowe:

- Roczne obroty handlowe  to ok.800 mln. zł ( w czasach  świetności 1,7 mld zł)

- Miejsce bezpośredniej pracy 5 tys. kupców, którzy zaopatrują się u ok.20 tys. producentów.

- Dzielnica Praga Południe rocznie otrzymuje ok.9 mln. zł jako opłatę targową (w 2001 było to jeszcze 14 mln. zł), stanowi to ok. 90% wpływów dzielnicy z tego tytułu.

- Wartość pirackiego towaru zarekwirowanego na Stadionie od stycznia do października 2003 to ok.13,5 mln. zł (m.in. 92 tys. płyt muzycznych, 51,5 tys. płyt  z grami i programami komputerowymi).

 Nie wiemy ile zarabia Centralny Ośrodek Sportu na dzierżawie.

Nie wiemy ile zarabia Damis na opłatach za stoiska kupców.


Copyright © 2015 Samorząd Mieszkańcow Saskiej Kępy. Kontakt: kepa@kepa.waw.pl