Strona główna
Aktualności
O samorządzie
Interpelacje
Stanowiska
Inwestycje
O Saskiej Kępie
Święto Saskiej Kępy
Galeria
Odsyłacze
Mapa strony
Redakcja
Kontakt

 

25 marca 2009: Polecamy artykuł na stronie sąsiadów - Osiedla KAMIONEK. TEMAT SPECJALNY: Przy Wschodnim o Trasie Tysiąclecia, 16.03.2009 r.
http://www.kamionek.waw.pl/content/view/290/106/

W czasie jednej z ostatnich sesji Rady Dzielnicy Praga Południe radni po raz drugi w tej kadencji debatowali nad poprawkami do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Dworca Wschodniego, a także zajęli się rozwiązaniami komunikacyjnymi tego rejonu. Jednak główna część dyskusji oscylowała wokół sygnałów zwiastujących powrót do starej koncepcji Trasy Tysiąclecia.
 

• 30 grudnia 2006: Nowy przebieg Trasy Tysiąclecia, nazwany Śródmiejską Obwodnicą Warszawy będzie realizowany

Oznacza to, że przeciwnicy starego przebiegu, przeciw któremu zebrano ponad 10 tysięcy podpisów mogą czuć satysfakcję.

Będzie to jedna z większych inwestycji komunalnych w Warszawie, połączy Rondo Wiatraczna z węzłem Żaba na Targówku: od Ronda ulicą Wiatraczną, nad torami kolejowymi, wzdłuż Zabranieckiej do Radzymińskiej, przez ogródki działkowe do węzła Żaba. Pod Rondem Wiatraczna - Trasa Łazienkowska ma przechodzić tunelem, a Wiatraczna aż do Chrzanowskiego przebiegać będzie w wykopie. Nad torami kolejowymi i wzdłuż Zabranieckiej będą wiadukty, a pod Radzymińską tunel. I jeszcze wiadukt na Trasie Łazienkowskiej nad Grenadierów. Całość dokumentacji z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę mają być gotowe do końca 2008r. Roboty zaczną się na przełomie 2008/2009 i potrwają prawdopodobnie do 2012 r. Przewidywany koszt 638 mln zł. Zburzonych będzie ok. 40 domów, w tym 2 w dobrym stanie i 17 budynków gospodarczych

Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował już o rozdziale pieniędzy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: pieniądze będą na pewno na Śródmiejską Obwodnicę właśnie ( o pieniądze ubiegało się 166 projektów z Mazowsza, ale dostanie tylko 26 inwestycji, w tym 3 z Warszawy)

 

• 20 października 2003: Uchwała Rady Dzielnicy w sprawie przebiegu Trasy Tysiąclecia

Rada Dzielnicy Praga Południe 17 X.2003 określiła w uchwale swoje stanowisko wobec planowanego przebiegu Trasy Tysiąclecia.

Rada zaopiniowała dwa warianty przebiegu Trasy Tysiąclecia zaproponowane przez Biuro Planowania Rozwoju Warszawy  w opracowaniu „Koncepcja rozwiązania Trasy Tysiąclecia”. Nowością jest, że nadal pod nazwą Trasy Tysiąclecia, pojawia się nowy przebieg Trasy i to ten proponowany przez protestujących przeciw Trasie.

Pierwszy wariant przebiegu trasy – ten dotychczasowy (zawarty w planie ogólnym zatwierdzonym przez Radę Warszawy w 1992), przeciw któremu Komitet Ochrony przed Trasą Tysiąclecia zebrał ponad 10 tysięcy podpisów, został przez Radę Dzielnicy Praga Południe ZAOPINIOWANY NEGATYWNIE.

Wariant drugi - Nowo-Trocka, Nowo-Rzeczna, Nowo-Wiatraczna, al. Stanów Zjednoczonych oraz budowa nowej ulicy głównej ruchu przyspieszonego od al. Stanów Zjednoczonych do Wału Miedzeszyńskiego. Ten wariant został ZAOPINIOWANY POZYTYWNIE ze zmianą wykreślającą odcinek Trasa Łazienkowska – Wał Miedzeszyński, który będzie zastąpiony bezpośrednio włączeniem Trasy z Wału Miedzeszyńskiego  w rejonie estakad Mostu Łazienkowskiego.

 

10 października 2003: Samorząd Saskiej Kępy popiera wszelkie działania zmierzające do zmiany koncepcji drogi szybkiego ruchu wewnątrz Pragi Południe.

Wytyczona przed II wojną światową "Trasa Tysiąclecia" straciła sens swojego istnienia przy dzisiejszych realiach ruchu drogowego i stopniu urbanizacji miasta. Jej powstanie spowoduje dalszą degradację środowiska naturalnego wielu rejonów Pragi Południe, a swoim wielkim kosztem dodatkowo obciąży budżet miasta. Rozumiejąc konieczność rozwoju miasta Społeczny Komitet Ochrony Przed Trasą Tysiąclecia proponuje rozwiązanie bardziej przyszłościowe, tańsze i w mniejszym stopniu uszkadzające tkankę miasta.

 

• 29 lipca 2003: Co dalej z Trasą Tysiąclecia?

Pisaliśmy rok temu o planach budowy trasy i protestach przeciwko nim. I co dalej?

Dnia 13 marca 2003 odbyło się wspólne posiedzenie trzech samorządów mieszkańców: Saskiej Kępy, Gocławia i Kamionka na którym wzięli udział zaproszeni goście: członkowie Komitetu Ochrony przed budową Alei Tysiąclecia z jego przewodniczącym Jerzym Kołomijskim, zastępca burmistrza Dzielnicy Praga Południe Sławomir Potapowicz, radni Dzielnicy Praga Południe i Praga Północ. Komitet zebrał już około 10.000 podpisów protestujących  przeciw budowie Trasy Tysiąclecia, w tym podpisy wielu obecnych radnych i samego prezydenta Warszawy Lech Kaczyńskiego (wtedy jeszcze kandydata na prezydenta). Podjęto wspólne stanowisko, które przekazano prezydentowi Warszawy Lechowi Kaczyńskiemu, przewodniczącemu Rady Warszawy Wojciechowi Kozakowi, Burmistrzowi  i Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Praga Południe. W stanowisku wnosi się o podjęcie działań zmierzających do wykreślenia budowy al. Tysiąclecia  w przebiegu ujętym w Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego m. St. Warszawy  zatwierdzonego uchwałą Rady Warszawy nr XXXV/199/92. 

W odpowiedzi Samorząd nasz otrzymał w końcu kwietnia tylko pismo z Biura Drogownictwa Urzędu m.st. Warszawy, że „nie planuje się budowy takiej trasy według przebiegu wyznaczonego przez Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy z 1992 roku.” Pismo podpisał dyrektor biura Henryk Rządzki, który poinformował nas też, że nad połączeniem obu Prag pracuje specjalny zespół, a o wynikach prac i przyjętych rozwiązaniach napisze w terminie późniejszym. Wszystko to oznacza, że jest wprawdzie wolą obecnych władz Warszawy, aby trasy tak jak ją zaplanowano kilkadziesiąt lat temu nie budować, ale formalnie ciągle w planach jest. Dopiero wykreślenie jej z wspomnianego planu i nie umieszczanie w planach miejscowych zażegna niebezpieczeństwo budowy trasy przez park.

Obwodnica zamiast cięciwy
 

 
Trasa alternatywna

05 czerwca 2002: Społeczny Komitet Ochrony Przed Trasą Tysiąclecia z siedzibą w Warszawie przy ul. Sosabowskiego 7

Stanowczo protestujemy przeciwko budowie trasy drogowej zwanej Trasą (Aleją) Tysiąclecia, ponieważ jej realizacja doprowadzi do:

1. Zniszczenia Parku Skaryszewskiego i Bulwaru St. Augusta – terenu wpisanego do rejestru zabytków jako dobro kultury – największego zespołu zieleni na Pradze – Południe, miejsca odpoczynku i rekreacji mieszkańców naszej dzielnicy.
2. Wprowadzenia ruchu tranzytowego do centrum Saskiej Kępy.
I etap trasy połączy Wał Miedzeszyński z ul. Zwycięzców.
3. Zniszczenia ogrodów działkowych i terenów zieleni położonych pomiędzy osiedlami Gocław Lotnisko, Ateńska, Międzynarodowa, Saska Kępa, Kinowa. Nie tylko miejsca aktywnego wypoczynku działkowców, ale i popularnego miejsca spacerów mieszkańców Pragi.
4. Likwidacji klina napowietrzającego prawobrzeżną Warszawę ciągnącego się od Wału Miedzeszyńskiego pomiędzy osiedlami Gocław i Ateńska poprzez ogrody działkowe przy Al. Stanów Zjednoczonych i Al. Waszyngtona aż po tereny otuliny Parku Skaryszewskiego.
5. Zniszczenia kanałów wodnych – zanieczyszczenia Jeziorka Kamionkowskiego.
6. Przecięcia Pragi – Południe na dwie części i poprowadzenia środkiem tej dzielnicy obwodnicy – trasy tranzytowej dla wielu tysięcy samochodów osobowych i ciężarowych.
7. Wybudowania kilku tysiącom mieszkańców Pragi –Południe i Pragi-Północ arterii drogowej tuż pod oknami ich mieszkań i domów. W niektórych miejscach np. pomiędzy Gocławiem a osiedlem Ateńska pas pod budowę pomiędzy budynkami został zawężony do kilkudziesięciu metrów.
8. Kolejnych problemów komunikacyjnych – projektowane węzły z Wałem Miedzeszyńskim, Trasą Łazienkowską, Al. Waszyngtona, ul. Grochowską nie rozwiążą korków i nie ułatwią przepływu potoków komunikacyjnych.
9. Dalszego zakorkowania centralnej części Pragi – Południe (ul. Grochowska) i nie stworzy żadnego bezpośredniego połączenia pomiędzy Targówkiem (Rembertowem) a Pragą – Południe.

Dlatego domagamy się zaprzestania prac zmierzających do budowy Trasy (Alei) Tysiąclecia i skierowania środków finansowych na alternatywne rozwiązania problemu komunikacyjnego prawobrzeżnej Warszawy np. połączenie Targówka z Pragą – Południe poprzez wybudowanie ulicy potocznie nazywanej Nowowiatraczną, łączącej Rondo Wiatraczna z ul. Radzymińską.


Copyright © 2015 Samorząd Mieszkańcow Saskiej Kępy. Kontakt: kepa@kepa.waw.pl