Strona główna
Aktualności
O samorządzie
Interwencje
Stanowiska
O Saskiej Kępie
Odsyłacze
Mapa strony
Kontakt

 

 

Interwencje Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy

 

VII Kadencja (od 2018)

Data

Sprawa

Pliki do pobrania

2022-04-19 Skrzyżowanie drogi rowerowej z ulicą Paryską (przebudowa filarów) Wniosek 
2020-10-13 Realizacja projektu "droga dla rowerów na Egipskiej i Saskiej" Wniosek 
2020-10-13 Hałas z lokali przy Wale Miedzeszyńskim Wniosek 
2019-11-19 Sytuacja pieszych na ulicy Francuskiej Wniosek 
2019-11-19 Remont ulicy Berezyńskiej Wniosek Odpowiedź
2019-10-29 Droga dojazdowa przy płocie Stacji Krwiodawstwa (ponownie) Wniosek Odpowiedź
2019-10-29 Projekty wprowadzenia kontraruchu rowerowego Wniosek Odpowiedź
2019-07-23 Zapobieganiu parkowaniu na chodnikach i zieleni przy ulicy Finlandzkiej Wniosek Odpowiedź
2019-07-09 Stan przygotowań do remontu kładki pieszej nad Trasą Łazienkowską Wniosek Odpowiedź
Odpowiedź
2019-07-09 Dostępność lokali wyborczych Wniosek 
2019-07-09 Przestawienie latarni na odcinku pieszym ulicy Dąbrówki Wniosek Odpowiedź
2019-07-09 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Wniosek Odpowiedź
2019-05-14 Organizacja wydarzenia "Otwarta Francuska" Wniosek Odpowiedź
2019-04-29 Centrum rozrywkowe "Lunapark" nad Wisłą Wniosek Odpowiedź
2019-04-19 Skrzyżowanie dróg rowerowych z ulicą Paryską Wniosek Odpowiedź
Odpowiedź
2019-04-16 Nasadzenia wzdłuż alei Stanów Zjednoczonych Wniosek Odpowiedź
Odpowiedź
2019-04-16 Wycięte drzewo na rogu Obrońców i Alfreda Nobla (ponownie) Wniosek Odpowiedź
Odpowiedź
2019-04-16 Inicjatywa ustanowienia pomnika przyrody przy ul. Królowej Aldony Wniosek Odpowiedź
2019-04-11 Wygrodzenia trawników przyulicznych   Odpowiedź
2019-02-25 Wentylacja lokalu przy ul. Królowej Aldony 5 Wniosek Odpowiedź
2019-02-04 Parkowanie przy Wale Miedzeszyńskim Wniosek 
2018-12-04 Przebudowa ulicy Brukselskiej Interpelacja Odpowiedź
2018-12-04 Bezpieczeństwo pieszych w rejonie SP nr 168 (montaż progów) Wniosek Odpowiedź
2018-12-04 Doświetlenie przejścia i ścieżki rowerowej przy ul. Zwycięzców 63 Wniosek 
2018-11-27 Ruch rowerowy na ulicach jednokierunkowych Zapytanie Odpowiedź
2018-11-06 Nowa organizacja ruchu ulicy Gruzińskiej Wniosek 
2018-11-06 Sieć ciepłownicza ul. Zakopiańskiej (ponownie) Wniosek Odpowiedź
2018-11-06 Brukowany wjazd do bramy budynku przy ul. Francuskiej 28 Zapytanie Odpowiedź
2018-11-06 Latarnie przy ulicy Walecznych Wniosek Odpowiedź
2018-11-06 Plan dla obszaru "Gocławia w rejonie Jeziorka Gocławskiego" Wniosek Odpowiedź

Odpowiedź

2018-11-06 Plan remontów ulic Wniosek Odpowiedź
2018-11-06 Droga dojazdowa przy płocie Stacji Krwiodawstwa Wniosek Odpowiedź
2018-11-06 Remont ulicy Saskiej i ulicy Egipskiej Wniosek Odpowiedź

Odpowiedź

2018-11-06 Wycięte drzewo na rogu Obrońców i Alfreda Nobla Wniosek Odpowiedź
2018-11-06 Bezpieczeństwo pieszych w rejonie szkoły przy ul. Angorskiej 2 Wniosek Odpowiedź

Odpowiedź

2018-10-09 Naprawa nawierzchni ulicy po zakończeniu budowy przy ul. Zwycięzców 63 Zapytanie Odpowiedź
2018-10-02 Drzewo przy ul. Dąbrowieckiej 8 Wniosek Odpowiedź
2018-09-25 Magistrala wodna pod ulicą Poselską Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

2018-09-25 Sieć ciepłownicza ulicy Zakopiańskiej Zapytanie Odpowiedź

VI Kadencja (2014-2018)

Data

Sprawa

Pliki do pobrania

2018-06-12 Ulica dojazdowa przy al. Waszyngtona - uspokojenie ruchu i dostęp do przystanku Zapytanie  
2018-06-12 Parkowanie wzdłuż alei Waszyngtona Zapytanie  
2018-05-08 Mostek nad Kanałem Wystawowym Zapytanie Odpowiedź
2018-05-08 Remont chodnika przy ul. Alfreda Nobla (ponownie) Zapytanie  
2018-04-10 Czyszczenie ulic (ponownie) Zapytanie Odpowiedź
2018-04-10 Przystanek przy ulicy Adampolskiej Zapytanie Odpowiedź
2018-04-10 Stan zieleni na ul. Zwycięzców Zapytanie Odpowiedź
2018-04-10 Remont ul. Dąbrówki Zapytanie Odpowiedź
2018-04-10 Przedłużenie ważności winiet SK Zapytanie Odpowiedź
2018-04-10 Oświetlenie ul. Walecznych (ponownie) Zapytanie Odpowiedź
2018-04-10 Organizacja ruchu ul. Złoczowskiej (ponownie) Zapytanie Odpowiedź
2018-04-10 Mapa koszy na śmieci (ponownie) Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

2018-03-27 Nieużywane ujęcie wody oligoceńskiej (ponownie) Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

2018-03-20 Doświetlenie przejścia dla pieszych - skrzyżowanie Zwycięzców i Niekłańskiej Zapytanie  
2018-03-20 Zniszczenia wokół placu budowy przy Zwycięzców 63 (ponownie) Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

2018-02-20 Budowa sportowej hali łukowej przy SP nr 143 (ponownie) Zapytanie Odpowiedź
2018-02-20 Nieużywane ujęcie wody oligoceńskiej Zapytanie Odpowiedź
2018-02-20 Wymiana pieców węglowych w zasobie komunalnym Zapytanie Odpowiedź
2018-02-20 Zniszczenia wokół placu budowy przy Zwycięzców 63 Zapytanie Odpowiedź
2017-12-05 Opóźnienie remontu ul. Zakopiańskiej Zapytanie Odpowiedź
2017-12-05 Organizacja wyborów do rad osiedli Zapytanie Odpowiedź
2017-12-05 Zmiany w projekcie budowy chodnika wzdłuż ul. gen. Bora-Komorowskiego Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

2017-12-05 Przebudowa ulicy Brukselskiej Zapytanie Odpowiedź
2017-12-05 Ignorowanie mpzp obszaru Saskiej Kępy przez spółkę Tramwaje Warszawskie Zapytanie Odpowiedź
2017-11-14 Planowana droga dla rowerów wzdłuż al. Waszyngtona Zapytanie Odpowiedź
2017-11-14 Harmonogram remontu ulic Saskiej i Egipskiej (ponownie) Zapytanie Odpowiedź
2017-11-14 Stan prac nad planami zagospodarowania przestrzennego Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

2017-11-14 Odbiór choinek (ponownie) Zapytanie Odpowiedź
2017-11-03 Zaopiniowania projektu przebudowy ulicy Peszteńskiej Zapytanie Odpowiedź
2017-11-03 Remont ulicy Angorskiej Zapytanie Odpowiedź
2017-09-26 Powiększenie strefy "SK" Zapytanie Odpowiedź
2017-09-19 Projekt przebudowy ulicy Peszteńskiej Zapytanie Odpowiedź
2017-07-18 Czyszczenie ulic Zapytanie Odpowiedź
2017-07-04 Koncepcja projektowa obwodnicy śródmiejskiej Zapytanie  
2017-06-13 Naprawa wjazdu bramowego przy ul. Francuskiej 28 (od strony ul. Walecznych) Zapytanie  
2017-05-30 Konsultacje społeczne ws. ekranów akustycznych wzdłuż Trasy Łazienkowskiej Wniosek Odpowiedź
2017-05-30 Kontrola identyfikatorów SK podczas trzech imprez w maju 2017 Zapytanie  
2017-05-09 Doświetlenie przejść dla pieszych przez ulicę Międzynarodową Zapytanie Odpowiedź
2017-05-09 Harmonogram remontu ulic Saskiej i Egipskiej Zapytanie  
2017-05-09 Barierki przy ulicy Francuskiej i Paryskiej Zapytanie Odpowiedź
2017-05-09 Odwodnienie odcinka ulicy Obrońców Zapytanie Odpowiedź
2017-05-09 Sygnalizacja świetlna przy Wale Miedzeszyńskim Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

2017-04-11 Spodziewany termin i forma konsultacji społecznych nowej organizacji ruchu Zapytanie Odpowiedź
2017-03-21 Kanał Wystawowy Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

2017-03-21 Propozycja włączenia się w obchody Roku Rzeki Wisły Zapytanie  
2017-03-21 Remont chodnika przy ulicy Paryskiej 17 Zapytanie Odpowiedź
2017-03-14 Zasady wycinki drzew na prywatnych posesjach Zapytanie  
2017-02-21 Wykorzystanie terenu działki nr 21 z obrębu 3-01-11 przez dewelopera Zapytanie Odpowiedź
2017-02-21 Propozycja przedłużenia planowanej linii tramwajowej na Gocław Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

2017-02-14 Brak planów zagospodarowania Interpelacja Odpowiedź

Odpowiedź

2017-01-17 Zrzut wód gruntowych z terenu budowy do Kanału Wystawowego Interpelacja Odpowiedź
2017-01-03 Dodatkowe postulaty do realizacji w czasie remontu ulicy Saskiej Zapytanie  
2017-01-03 Naprawa drogi dojazdowej przy płocie Stacji Krwiodawstwa (ponownie) Zapytanie  
2017-01-03 Nowa przeprawa szynowa na południe od Mostu Poniatowskiego Zapytanie Odpowiedź
2017-01-03 Odbiór choinek Zapytanie  
2016-11-14 Postulaty do realizacji w czasie remontu ulicy Saskiej Postulaty

Załącznik
Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

2016-11-14 Potrzeby zmian w infrastrukturze rowerowej na ulicy Saskiej Postulaty

Załącznik
Odpowiedź
2016-11-02 Nowa organizacja ruchu na ulicy Irlandzkiej Zapytanie Odpowiedź
2016-10-25 Raport o oddziaływaniu na środowisko (dot. trasy tramwajowej na Gocław) Zapytanie Odpowiedź
2016-10-25 Budowa sportowej hali łukowej przy SP nr 143 Zapytanie Odpowiedź
2016-10-25 Informowanie o przygotowaniach do budowy trasy tramwajowej na Gocław Zapytanie Odpowiedź
2016-09-27 Poprawa organizacji ruchu w czasie zamykania strefy "SK" Interpelacja Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

2016-09-13 Bezpieczeństwo pieszych w pobliżu Zespołu Szkół nr 84 Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

2016-09-13 Zatrzymywanie się przy Zespole Szkół nr 84 Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

2016-09-13 Ochrony przed hałasem podczas imprezy "Roztańczony Narodowy" Zapytanie Odpowiedź
2016-08-16 Remont chodnika na Wale Miedzeszyńskim Zapytanie  
2016-08-16 Możliwość pozyskania środków na promocję Zapytanie Odpowiedź
2016-08-16 Skrzyżowanie ul. Obrońców i Alfreda Nobla Zapytanie Odpowiedź
2016-08-16 Naprawa drogi dojazdowej przy płocie Stacji Krwiodawstwa Zapytanie Odpowiedź
2016-08-16 Remont chodnika w ciągu ul. Saskiej i Egipskiej Zapytanie Odpowiedź
2016-08-23 Hałas podczas imprez na Stadionie Narodowym Interpelacja Odpowiedź
2016-08-09 Planowany remont ulicy Saskiej Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

2016-08-09 Wjazd do strefy "SK" podczas imprez na Stadionie Narodowym Zapytanie Odpowiedź
2016-07-21 Planowana wycinka drzew na ulicy Lotaryńskiej Zapytanie Odpowiedź
2016-06-29 Ławki na terenie Saskiej Kępy Zapytanie  
2016-06-07 Przejście podziemne na wysokości ulicy Krynicznej Zapytanie Odpowiedź
2016-06-07 Harmonogram imprez na Stadionie Narodowym na drugie półrocze 2016 Zapytanie Odpowiedź
2016-06-07 Kałuża na rogu ul. Dąbrowieckiej i Walecznych Zapytanie  
2016-06-07 Przycinka zieleni między ul. Wąchocką a Wałem Miedzeszyńskim Zapytanie  
2016-06-07 Harmonogram remontów ulic (ponownie) Zapytanie  
2016-06-07 Naprawa murków na Meksykańskiej, Saskiej i Zwycięzców Zapytanie Odpowiedź
2016-06-07 Mapa koszy na śmieci Zapytanie  
2016-06-07 Ochrona trawników na ulicy Walecznych (ponownie) Zapytanie  
2016-06-07 Stan trawników w pobliżu skrzyżowania Zwycięzców i Niekłańskiej Zapytanie  
2016-06-07 Usprawnienie skrętu w lewo z ulicy Saskiej w aleję Waszyngtona Zapytanie  
2016-06-07 Rozkład promów kursujących przez Wisłę Zapytanie Odpowiedź
2016-06-07 Remont ulicy Wandy Zapytanie  
2016-06-07 Informacja o planowanej inwestycji tramwajowej na terenie ogrodów działkowych Interpelacja Odpowiedź

Odpowiedź

2016-05-10 Utrudnienia komunikacyjne w czasie szczytu NATO Zapytanie Odpowiedź
2016-05-10 Nawierzchnia ul. Adampolskiej (ponownie) Zapytanie  
2016-05-10 Chodnik przy ul. Brukselskiej (ponownie) Zapytanie Odpowiedź
2016-05-10 Brak odpowiedzi na pisma i interpelację Interpelacja Odpowiedź
2016-05-10 Parkowanie na chodniku przy ul. Obrońców Interpelacja Odpowiedź
2016-04-12 Konsultacje dotyczące "tramwaju na Gocław" Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

2016-04-12 Inwestycje w otoczeniu Stadionu Narodowego Zapytanie Odpowiedź
2016-04-12 Możliwość zaopiniowania organizacji ruchu Zapytanie Odpowiedź
2016-04-12 Analiza możliwości wprowadzenia nowych zasad parkowania Zapytanie Odpowiedź
2016-03-22 Schody z ul. Jakubowskiej do al. Księcia Poniatowskiego Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

2016-03-22 Ławka na przystanku Międzynarodowa 01 Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

2016-03-22 Konsultacje dotyczące zasad parkowania na Saskiej Kępie Interpelacja Odpowiedź
2016-03-22 Organizacja ruchu w czasie imprez na Stadionie Narodowym Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

2016-01-12 Zjazdy dla wózków i rowerów w przejściu podziemnym pod Rondem Waszyngtona Interpelacja Odpowiedź

Odpowiedź

2016-01-12 Remont ulic po ukończeniu inwestycji budowlanych Interpelacja Odpowiedź
2015-12-08 Oznakowanie poziome przejść dla pieszych Zapytanie Odpowiedź
2015-12-08 Kałuże na przejściach dla pieszych Zapytanie Odpowiedź
2015-12-08 Ochrona trawników na ulicy Walecznych Zapytanie Odpowiedź
2015-12-08 Torowisko w alei Waszyngtona Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

2015-12-08 Studzienki uliczne Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

2015-12-08 Naprawy na ulicy Saskiej Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

2015-12-08 Harmonogram imprez na Stadionie Narodowym na pierwsze półrocze 2016 Zapytanie Odpowiedź
2015-12-08 Chodnik na ulicy Alfreda Nobla Zapytanie Odpowiedź
2015-12-01 Pomysły do realizacji w czasie obchodów 100-lecia
przyłączenia Saskiej Kępy do Warszawy
Zapytanie  
2015-12-01 Połączenie drogowe ul. "Bora" Komorowskiego z Trasą Łazienkowską Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

2015-12-01 Budowa nowych mostów w Warszawie Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

2015-12-01 Harmonogram remontów ulic Zapytanie Odpowiedź
2015-12-01 Tramwaj na Gocław (ponownie) Interpelacja Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

2015-10-06 Reklamy na ulicy Francuskiej Zapytanie Odpowiedź
2015-10-06 Kosze na śmieci na ulicach Saskiej Kępy Zapytanie Odpowiedź
2015-10-06 Analiza organizacji ruchu na terenie Saskiej Kępy Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

2015-10-06 Połączenie autobusowe Saskiej Kępy ze stacją metra "Stadion Narodowy" Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

2015-09-22 Oświetlenie ulic Rapperswilskiej i Genewskiej Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

2015-09-22 Wymiana wiat przystankowych (ponownie) Zapytanie Odpowiedź
2015-09-22 Progi zwalniające na ul. Alfreda Nobla i Angorskiej (ponownie) Zapytanie Odpowiedź
2015-09-22 Stan pomnika Józefa Szanajcy Zapytanie Odpowiedź
2015-09-22 Napis na budynku Promu Kultury Zapytanie Odpowiedź
2015-09-22 Remont ul. Urugwajskiej i Lizbońskiej Zapytanie Odpowiedź
2015-09-22 Zniszczony pojemnik z piaskiem na Wale Miedzeszyńskim Zapytanie 
2015-08-25 Słupki przy płaskorzeźbie "Plon" (ponownie) Zapytanie Odpowiedź
2015-08-25 Nawierzchnia ul. Adampolskiej Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

2015-08-25 Imprezy masowe w czasie zamknięcia Mostu Łazienkowskiego Zapytanie Odpowiedź
2015-08-25 Odmalowanie linii przystankowej na ul. Saskiej Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

2015-08-25 100. rocznica włączenia terenów Saskiej Kępy do Warszawy Interpelacja Odpowiedź
2015-06-23 Kontrola legalności kasetonów na budynkach położonych przy ul. Francuskiej Zapytanie Odpowiedź
2015-06-22 Informowanie o pracach uciążliwych (w tym rozbiórkowych) Zapytanie Odpowiedź
2015-06-22 Sprzeciw Mieszkańców wobec stosowania "kostki Bauma" Zapytanie Odpowiedź
2015-06-22 Połączenie autobusowe Saskiej Kępy ze stacją metra "Stadion Narodowy" Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

2015-06-22 Tramwaj na Gocław Interpelacja Odpowiedź
2015-06-22 Planowany remont ul. Zakopiańskiej i Szczuczyńskiej Zapytanie Odpowiedź
2015-06-22 Ogródki kawiarniane Zapytanie Odpowiedź
2015-06-22 Stan czystości ulic Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

2015-06-22 Przedłużenie nadwiślańskiej ścieżki rowerowej Zapytanie Odpowiedź
2015-06-02 Rzeźby plenerowe Zapytanie Odpowiedź
2015-06-02 Remont Mostu Łazienkowskiego Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

2015-06-02 Chodnik na przystanku "Stacja Krwiodawstwa 04" Zapytanie Odpowiedź

Odpowiedź

2015-06-02 Konsultacje ws. płatnego parkowania na Saskiej Kępie Interpelacja Odpowiedź
2015-06-02 Generalny remont ulicy Peszteńskiej Interpelacja Odpowiedź
2015-05-05 Stan latarń ulicznych na Saskiej Kępie Interpelacja Odpowiedź

Odpowiedź

2015-03-31 Poranny demontaż scen po "Święcie Saskiej Kępy" Zapytanie 
2015-03-24 Słupki przy płaskorzeźbie "Plon" Zapytanie Odpowiedź
2015-03-17 Stan progów zwalniających na ul. Alfreda Nobla i progu na ul. Angorskiej Zapytanie Odpowiedź
2015-03-17 Stan realizacji projektów z I edycji budżetu partycypacyjnego Zapytanie Odpowiedź
2015-03-17 Wymiana wiat na przystankach Zapytanie Odpowiedź
2015-02-24 Usprawnienie ruchu przy Moście Świętokrzyskim Zapytanie Odpowiedź
2015-02-24 Miejsca parkingowe w związku z zamknięciem Mostu Łazienkowskiego Zapytanie Odpowiedź
2015-02-10 Plany budowy dróg dla rowerów w al. Waszyngtona i al. Stanów Zjednoczonych Zapytanie Odpowiedź
2015-02-10 Międzynarodowy Festiwal Fajerwerków na Stadionie Narodowym Zapytanie Odpowiedź
2015-02-10 Miejsca odbioru odpadów zielonych Zapytanie Odpowiedź
2015-02-10 Bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ul. Ateńskiej z Wałem Miedzeszyńskim Zapytanie 
2015-02-10 Ochrona mozaik znajdujących się na Saskiej Kępie Zapytanie Odpowiedź
2015-02-03 Otoczenie Promu Kultury Zapytanie Odpowiedź
2015-02-03 Konsultacje dotyczące solenia ulic Interpelacja Odpowiedź
2015-02-03 Publikowanie treści interpelacji na stronie Urzędu Dzielnicy Interpelacja 
2015-02-03 Organizacja ruchu ulicy Złoczowskiej Interpelacja Odpowiedź
2015-01-15 Utworzenie lokalu wyborczego w "Promie" Kultury Zapytanie Odpowiedź
2014-12-02 Oświetlenie ulic (m.in. Walecznych) Interpelacja Odpowiedź
2014-11-28 Remont nawierzchni ulicy Peszteńskiej Interpelacja Odpowiedź
2014-11-28 Miejsca parkingowe typu "Parkuj i jedź" w okolicach dworca Stadion i węzła Marsa Interpelacja Odpowiedź

Odpowiedź

2014-11-28 Rozszerzenie strefy winiet SK na teren całej Saskiej Kępy Interpelacja Odpowiedź
2014-09-30 Oświetlenie ulicy Rapperswilskiej i przejścia pod Trasą Łazienkowską Interpelacja Odpowiedź
2014-09-30 Przebudowa oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż
Kanału Wystawowego od al. J. Waszyngtona do ulicy Zwycięzców oraz
budowy i montażu oświetlenia na dalszej części tej ścieżki
od ul. Zwycięzców do Trasy Łazienkowskiej
Interpelacja Odpowiedź
2014-09-24 Naprawa chodnika przy ul. Obrońców róg Francuskiej 14,
na wysokości ogródka restauracji
Interpelacja Odpowiedź
 

V Kadencja (2010-2014)

Data

Sprawa

Pliki do pobrania

2014-04-08 Przejście przy ul. Francuskiej 49. InterpelacjaOdpowiedź
2014-04-08 Wiosenny remont barierek przy ul. Francuskiej. Interpelacja Odpowiedź
2014-04-08 Regulacja ruchu kołowego (Peszteńska, Londyńska, Niekłańska). Interpelacja Odpowiedź
2014-04-08 Regulacja ruchu kołowego (Walecznych). Interpelacja Odpowiedź
2014-04-08 Inwestycja przy ul. Francuskiej 35. InterpelacjaOdpowiedź
2013-07-16 1. Połączenie ulicy Argentyńskiej i Brukselskiej.
2. Remontu ulicy Styki m. Zwycięzców a Obrońców.
3. Remontu budynku przy ul. Francuskiej 48.
4. Remontu części chodnika ul. Nobla.
5. Remontu przejścia podziemnego pod Rondem Waszyngtona.
6. Komunikacji rowerowej wzdłuż alei i Mostu Poniatowskiego.
7. Wiosennych remontów słupków przy ul. Francuskiej.
Interpelacja Odpowiedź

 


                                                    Copyright © 2020 Samorząd Mieszkańcow Saskiej Kępy. Kontakt: kepa@kepa.waw.pl