Strona główna
Aktualności
O samorządzie
Interwencje
Stanowiska
O Saskiej Kępie
Odsyłacze
Mapa strony
Kontakt

 

 

2 czerwca: Podsumowanie kadencji 2018-2022

Szanowni Państwo!
Kończy się właśnie VII kadencja Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy. Za nami kolejne cztery, tym razem wyjątkowo trudne, lata. Trudne, bo najpierw naznaczone pandemią, która ogromnie utrudniła naszą działalność, wymuszając m.in. zawieszenie naszych dyżurów czy odwołanie regularnych zebrań. Z kolei ostatnie miesiące upłynęły w cieniu toczącej się w sąsiednim kraju wojny, w związku z którą życie lokalne mocno przesunęło się w kierunku akcji pomocowych skierowanych do uchodźców z Ukrainy, którzy w wyniku dramatycznych okoliczności zostali naszymi saskokępskimi sąsiadami.

Niemniej Samorząd przez cały okres 2018-2022 starał się podtrzymywać aktywność, czego owocem było m.in. kilkanaście przyjętych stanowisk i kilkadziesiąt pisemnych interwencji (interpelacji, zapytań, etc.). Oprócz tego wielu członków Samorządu podejmowało różne inicjatywy indywidualnie, korzystając m.in. z numeru 19 115, budżetu obywatelskiego czy bezpośrednich kontaktów z urzędnikami. Z uwagi na pandemię spadło znaczenie dyżurów, ale mamy nadzieję, że stopniowo zainteresowanie nimi będzie powracać.

Dziś dziękujemy wszystkim za współpracę. Przede wszystkim dziękujemy mieszkańcom, którzy utrzymywali z nami kontakt, korzystali z dyżurów, rozmawiali z nami na żywo czy za pośrednictwem kanałów internetowych. Dziękujemy urzędnikom - tak z poziomu Urzędu Dzielnicy, jak i Urzędu Miasta, a także wszystkim jednostkom podległym władzom dzielnicowym i miejskim. Dziękujemy także organizacjom pozarządowym oraz Rodzinnym Ogrodom Działkowym, z którymi współpracę i kontakty bardzo cenimy - wierzymy, że wspólnie możemy skuteczniej bronić interesów naszych mieszkańców. Nie sposób pominąć dziennikarzy i mediów - wszystkie wyrazy zainteresowania naszą pracą, a przede wszystkim sprawami lokalnymi, są dla nas ważne.

Nie sposób wyliczyć wszystkie sprawy, którymi zajmowaliśmy się w mijającej kadencji, ale warto przytoczyć choćby część z nich. Aktualne pozostają m.in. takie kwestie jak długo wyczekiwany remont ul. Brukselskiej, wymiana latarń przy ul. Walecznych, uchwalenie opracowywanych od lat planów zagospodarowania - oby te sprawy doczekały finału w nowej kadencji. Dziś czas jednak przypomnieć o tym, co się udało:

- zabraliśmy głos w debacie na temat wniosków "lex deweloper" przy ul. Lizbońskiej - m.in. dzięki naszym protestom pierwotne plany zabudowy uległy ograniczeniom
- uchwalony został korzystny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla znajdującego się po sąsiedzku Parku Skaryszewskiego im. I.J. Paderewskiego
- w trakcie remontu ul. Saskiej udało się m.in. uzupełnić szpalery drzew oraz wyznaczyć dodatkową przestrzeń na nasadzenia. Dodatkowo wyasfaltowano brakujący odcinek ul. Adampolskiej i wymalowano tam pasy, a także poprawiono bezpieczeństwo na przejściu przez ul. Angorską. Po naszej interwencji w trakcie prac udało się także poprawić informacje o utrudnieniach skierowane do lokalnej społeczności. Jeszcze wcześniej udało się przebudować zatokę autobusową przy Stacji Krwiodawstwa
- częściowo wymieniono chodnik przy ul. Egipskiej oraz zabezpieczono środki na kontynuację tego remontu
- w czasie jednej z fal pandemii wydłużono ważność identyfikatorów SK bez potrzeby wizyty w Urzędzie. Co jeszcze bardziej istotne - powiększono zasięg "strefy SK"
- dzięki naszym działaniom udało się obronić drzewa na rogu Saskiej i Zwycięzców przed wycinką
- poprawiła się ochrona zieleni - np. na Saskiej (na wys. Meksykańskiej) ustawiono nowe zabezpieczenia, wymieniono też zdezelowane słupki na ul. Walecznych na niskie, czarne barierki
- dużym i widocznym sukcesem są nowe drzewa wzdłuż alei Stanów Zjednoczonych - Zarząd Zieleni posadził je po złożonym przez nas wniosku
- remontu doczekały Lizbońska i Urugwajska, o co występowaliśmy wcześniej przez wiele lat
- szczęśliwy finał znalazła też sprawa oświetlenia przesmyku między Walecznych a Dąbrówki - wreszcie stanęły tam nowe, działające latarnie, nie ma już słupa utrudniającego przejście na środku chodnika, na który wielokrotnie zwracaliśmy uwagę
- część ul. Walecznych (strona parzysta między Niekłańską a Saską) doczekała nowego chodnika (spraw
- mimo rozpoczęcia działań przez "Lunapark" przy Wale Miedzeszyńskim udało się częściowo ograniczyć problemy związane z hałasem z tego miejsca + problemy towarzyszące (np. śmietnisko pozostawiane przez niektórych klientów na Wale Miedzeszyńskim). Niemniej kwestie dot. hałasu pozostają wyzwaniem na kolejne kadencje...
- rozpoczęły się przygotowania do remontu wiaduktów nad ul. Paryską, gdzie zabiegamy o poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu
- formalnie finału nie doczekała akcja "Cicho jest w Parku Skaryszewskim", tzn. nadal nie wypracowano dokumentów w oczekiwanym przez mieszkańców kształcie, ALE uciążliwe, hałaśliwe imprezy właściwie nie miały przez ostatnie 4 lata miejsca. Dodatkowym sukcesem było uruchomienie części automatycznych słupków ograniczających nielegalne wjazdy na teren Parku
- po sąsiedzku: na Pradze odnowiono popiersie ważnego dla Saskiej Kępy architekta, Józefa Szanajcy, o co starania podejmowaliśmy jeszcze w... 2015 roku!
- w ostatnich tygodniach finału doczekała kwestia związana z nazewnictwem - rondo na skrzyżowaniu Międzynarodowej i Zwycięzców nazwano imieniem Mariana Kociniaka
- sprawą godną uwagi był również fakt nagłośnienia losów gruntów na pograniczu Saskiej Kępy i Gocławia, gdzie Tramwaje Warszawskie proponowały realizację nowej inwestycji - okazało się, że temat podjęła Komisja Weryfikacyjna, a sprawą zainteresowały się ogólnopolskie media. Nie spodziewaliśmy się, pytając swego czasu o kwestie własnościowe na tym obszarze, że naszą siedzibę odwiedzi kamera programu interwencyjnego "Ciemna strona", a tak się w tej kadencji stało, gdyż m.in. nasz Samorząd podnosił ważne wątki w tej sprawie, które pomijane były przez właściwe urzędy
- kontynuowaliśmy nasz udział we współpracy ogólnodzielnicowej w ramach "Forum Rad Osiedli"

Warto dodać, że w trakcie kadencji przetoczyło się przez Saską Kępę kilka gorących dyskusji, jak np.:

- dyskusja o zamykaniu ul. Francuskiej
- kwestia SPPN oraz formy i zakresu konsultacji w tej sprawie - to temat gorący szczególnie w ostatnich miesiącach
- spór sąsiedzki dot. drzewa przy ul. Królowej Aldony (sprawa doczekała nawet audycji radiowej!)
- sprawa wycinki głogów przy Berezyńskiej

Należy zauważyć, że doszło też do sporych zmian w naszej przestrzeni publicznej - to już efekty działań samych mieszkańców, ale często z udziałem członków Samorządu:

- bardzo duże zmiany na placyku przed "Prusem"
- powstanie "Parku Angielskiego" na granicy Saskiej Kępy i Gocławia
- nowa aranżacja zieleni na rogu Lotaryńskiej i Brukselskiej
- zmiany przy ul. Egipskiej w otoczeniu kompozycji "Ad Astra"

Na koniec tego wyjątkowo długiego wpisu jeszcze raz przypominamy o niedzielnym głosowaniu (5 czerwca, 09:00-20:00) i zachęcamy do uczestnictwa w wyborach!

 

30 maja: Obwieszczenia wyborcze - głosowanie 5 czerwca!
Przypominamy, że już w najbliższą niedzielę (5 czerwca) odbędą się wybory do rad osiedli, czyli wybierzemy skład Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy na kolejną kadencję. Głosowanie trwa od 9:00 do 20:00. Na Saskiej Kępie kandyduje 40 osób, głosujemy maksymalnie na 21 - czyli tyle ile wchodzi w skład Samorządu.

Do dyspozycji mieszkańców - tak jak poprzednio - będą dwa lokale wyborcze. Dla osób mieszkających po północnej stronie Trasy Łazienkowskiej jest to XXXV LO im. Bolesława Prusa (ul. Zwycięzców 7/9), a dla osób mieszkających na południe od Trasy jest to Zespół Szkół nr 37 (al. Stanów Zjednoczonych 24). Wszystkie szczegóły, w tym lista kandydatów, dostępne są na stronie Urzędu Dzielnicy.

Poniżej zamieszczamy obwieszczenia wyborcze - po kliknięciu dostępne są w większym rozmiarze.

 

6 maja: Wybory do rad osiedli - wkrótce nabór kandydatów
Ruszają przygotowania do kolejnych wyborów do rad osiedli, czyli samorządów mieszkańców. Niezbędne uchwały w tej sprawie przyjęła Rada Dzielnicy - znajdują się tam wszelkie niezbędne informacje, w tym harmonogram wyborów. Zgłoszenie kandydatów na członków rad osiedli potrwają od 9 do 13 maja, zaś głosowanie odbędzie się 5 czerwca.


Więcej szczegółowych informacji:

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi informacjami dostępnymi na stronie Urzędu Dzielnicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Archiwum chronologiczne:

 • Archiwum 2021
 • Archiwum 2020
 • Archiwum 2019
 • Archiwum 2018
 • Archiwum 2017
 • Archiwum 2016
 • Archiwum 2015
 • Archiwum 2014
 • Archiwum 2013
 • Archiwum 2012
 • Archiwum 2011
 • Działy zlikwidowane:

 • Inwestycje
 • Święto Saskiej Kępy
 • Galeria
 • Archiwum tematyczne (w budowie) - treści sprzed 2011 roku :

 • Baraki przy ul. Brukselskiej
 • Budka EVLAND
 • Chór
 • Czy Saska Kępa stanie się wyspą?
 • Działki przy al. Waszyngtona
 • Inscenizacja bitwy o Olszynkę Grochowską
 • Kasztanowce
 • Stadion Dziesięciolecia/Stadion Narodowy
 • Trasa Tysiąclecia
 • Obwieszczenia
 • Ekrany ochronne na Wale Miedzeszyńskim
 • Niebezpieczne ulice
 • Remonty infrastruktury
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Przepompownia w Parku Skaryszewskim
 • Saska Kępa jak Manhattan
 • Paryż na Francuskiej
 • Zieleń
 • Park Skaryszewski
 • Zwierzęta
 • Ludzie Saskiej Kępy - wydarzenia
 • Pozostałe informacje (m.in. o promocji książki o Saskiej Kępie, staraniach o przywrócenie linii tramwajowej nr 8, Dniu Warszawy w szkole im. B. Prusa, wspólnocie mieszkaniowej przy Waszyngtona, wystawie fotografii)
 •  

   

   

   

   

   


                                                      Copyright © 2020 Samorząd Mieszkańcow Saskiej Kępy. Kontakt: kepa@kepa.waw.pl