Strona główna
Aktualności
O samorządzie
Interwencje
Stanowiska
O Saskiej Kępie
Odsyłacze
Mapa strony
Kontakt

 

 

19 grudnia: Relacja z walnego zebrania z dn. 18.XII.2018
Za nami kolejne zebranie rady osiedla w tej kadencji. Na zebraniu obecni byli Sławomir Banaszkiewicz, Arkadiusz Biskup, Ewa Brykowska-Liniecka, Barbara Fryc, Mariola Gac, Tomasz Gac, Grzegorz Jaworski, Magdalena Piętka, Przemysław Popkowski, Tadeusz Rudzki, Paweł Skotarek, Michał Śpiewak, Czesław Wierzbowski.

W czasie obrad udało się udało się między innymi:
1. Omówić sprawę imprezy przy Zaułku Żabczyńskich, którą 8 grudnia współorganizował nasz Samorząd.
2. Omówić sprawę organizacji ruchu ulicy Gruzińskiej oraz ulicy Angorskiej.
3. Przedyskutować sprawę zatrzymywania się autobusów linii przyspieszonych na przystanku "Adampolska".
4. Wymienić informacjami na temat aktualnego stanu przygotowań do budowy tzw. "tramwaju na Gocław" (tereny pod inwestycję oddane w wątpliwy sposób - sprawa badana przez Komisję Weryfikacyjną, brak procedury przetargowej na projekt, perspektywa utraty środków z UE, chaos informacyjny wokół przygotowań).
5. Omówić kwestię wniosku składanego przez Samorząd do nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (kwestia utrzymania statusu ZP1 pobliskich terenów zielonych).
6. Omówić przygotowania do wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami.
7. Zdecydować o przygotowaniu stanowisk na temat ponoszenia kolejnych wydatków związanych z budową „Tramwaju na Gocław”, konieczności wdrożenia zasad organizacji wydarzeń w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego zgodnych z wynikiem konsultacji społecznych, przygotowaniu kolejnego wystąpienia ws. rozszerzenia winiet SK na teren całej Saskiej Kępy.
8. Poruszony został również pomysł budowy krytej pływalni na terenie Saskiej Kępy.

11 grudnia: Zapowiedź - zebranie Rady Samorządu Mieszkańców 18.XII.2018
Najbliższe posiedzenie Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Saska Kępa zostało zwołane na 18 grudnia 2018. Rozpocznie się o godz. 18.00 w siedzibie Samorządu, tj. przy ulicy Walecznych 42.

2 grudnia: WAŻNE: Czas składania wniosków do STUDIUM!
Rozpoczęły się prace nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. To kluczowy dokument planistyczny, czyli taki, który decyduje o kierunkach rozwoju naszego miasta. To właśnie Studium jest wytyczną do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i to właśnie w Studium określony jest charakter danego terenu, klasy dróg, przebieg linii metra, etc. Wnioski do Studium składać można do 9 stycznia 2019 - wszystkie informacje na ten temat dostępne są na specjalnie utworzonej stronie.

30 listopada: Wkrótce wybory do dzielnicowej Rady Seniorów - trwa nabór kandydatów
Wkrótce planowane są wybory do Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Aktualnie trwa nabór kandydatów - swoje zgłoszenia można przedstawić do 10 grudnia 2018. Wszelkie szczegółowe informacje o nadchodzących wyborach znajdują się w ogłoszeniu na stronie Urzędu Dzielnicy.

15 listopada: WAŻNE: Konsultacje planu "Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego"
Planiści przygotowali dwie koncepcje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego", który wbrew nazwie obejmuje też fragment Saskiej Kępy. Zalecamy uważne przestudiowanie opracowań i zabranie głosu w tej sprawie. Plan miejscowy to jeden z najważniejszych dokumentów decydujących o naszym otoczeniu, warto zatem włączyć się w jego tworzenie. Szczegółowe informacje dostępne są na tej stronie.

8 listopada: Po spotkaniu pierwszego w tej kadencji Forum Rad Osiedli
Wczoraj, tj. 7 listopada 2018 odbyło się pierwsze w tej kadencji Forum Rad Osiedli, czyli spotkanie przedstawicieli poszczególnych rad osiedli z terenu całej dzielnicy. Spotkanie obyło się na Saskiej Kępie, w siedzibie naszej rady. Potwierdziliśmy chęć dalszej współpracy zapoczątkowanej w poprzedniej kadencji i ustaliliśmy, że będziemy spotykać się co 3 miesiące. Przypomnieliśmy o udanych inicjatywach z poprzedniej kadencji (np. akcja dot. Parku Skaryszewskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz inicjatywa ochrony RODów nad Kanałem Wystawowym). Dyskutowaliśmy również o potrzebie organizacji szkolenia dla członków rad osiedli.

20 września: Zapowiedź - piknik integracyjny "Zapatrzeni w Jesieni" u "Matysiaków"
Zapraszamy do udziału w pikniku integracyjnym "Zapatrzeni w Jesieni", który odbędzie się w środę 26 września 2018 w Domu Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" (ul. Arabska 3) w godz. 11.00-18.00. Wydarzenie odbywa się w ramach Warszawskich Dni Seniora. Szczegóły w zaproszeniu od organizatora.

19 września: Relacja z walnego zebrania z dn. 18.IX.2018
Za nami pierwsze walne zebranie rady osiedla (pierwsze zwołane samodzielnie) w tej kadencji. Dziś udało nam się między innymi:
1. Wyłonić nowy skład zarządu. Jest on następujący:
- wiceprzewodniczący: Przemysław Popkowski
- sekretarz: Barbara Fryc
- skarbnik: Andrzej Wyrożemski
- członkowie zarządu: Jolanta Tworkowska-Pieńkosz, Michał Śpiewak i Tadeusz Rudzki
Wszyscy członkowie zarządu zostali wybrani jednogłośnie w pierwszym głosowaniu. W skład komisji skrutacyjnej wchodzili Paweł Skotarek i Michał Wierzbowski.
2. Ustalić godziny dyżurów w naszej siedzibie (w tej kadencji będą to wtorki, godz. 17.30-19.00).
3. Przyjąć uchwałę ws. tematów podejmowanych przez różne dzielnicowe i miejskie jednostki, w których zależy nam na wcześniejszym wyrażeniu opinii (m.n. kwestie dotyczące planowania przestrzennego i losów poszczególnych nieruchomości).
4. Przyjąć uchwałę o woli kontynuacji współpracy z innymi radami osiedli w ramach Forum Rad Osiedli - do takiej współpracy delegowani zostali Magdalena Piętka i Tadeusz Rudzki.
5. Przyjąć uchwałę, w której upoważniliśmy Zarząd do podejmowania bieżących interwencji w czasie pomiędzy walnymi zebraniami.
6. Przyjąć uchwałę ws. rozpoczęcia prac nad tworzeniem społecznego archiwum Saskiej Kępy.

Czyli nowa kadencja rusza na dobre. Warto dodać, że było nas dziś 21 osób, a więc 100% frekwencja. To dobrze wróży.

11 września: Zapowiedź - zebranie Rady Samorządu Mieszkańców 18.IX.2018
Najbliższe posiedzenie Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Saska Kępa zostało zwołane na 18 września 2018. Rozpocznie się o godz. 18.00 w siedzibie Samorządu, tj. przy ulicy Walecznych 42.

6 września: Wybraliśmy Przewodniczącego
Rozpoczynamy nową, siódmą kadencję Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy. Dziś odbyło się nasze pierwsze zebranie, zwołane przez Dzielnicową Komisję Wyborczą w Urzędzie Dzielnicy. Celem zebrania był wybór osoby, która będzie kierować pracami naszej rady osiedla, czyli samorządu mieszkańców.

Komisja skrutacyjna (Barbara Fryc, Jolanta Tworkowska-Pieńkosz, Tadeusz Rudzki) nie miała kłopotu - wszystkie 18 głosów były głosami ważnymi i wszystkie 18 oddane zostały na Grzegorza Jaworskiego, który jest obecny w Samorządzie od początku jego istnienia i który kierował jego pracami w minionej kadencji. Nowemu Przewodniczącemu gratulujemy! Takiej jednomyślności nie było chyba w żadnej z rad osiedli, które w tym miesiącu wybierają przewodniczących.

Przystępujemy do pracy. Wracają wtorkowe dyżury, szykujemy pierwsze walne zebranie już w naszej siedzibie, zaczynamy pracę nad pierwszymi interpelacjami, stanowiskami, etc.

3 września: Rozpoczyna się nowa kadencja Samorządu Mieszkańców
Po wyborach Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę ws. stwierdzenia ważności wyborów. Dzięki temu Dzielnicowa Komisja Wyborcza mogła zwołać pierwsze powyborcze zebrania rad osiedli. Pierwsze zebranie naszego Samorządu (zwołane właśnie przez Dzielnicową Komisję Wyborczą) odbędzie się w
czwartek 6 września o godz. 18.30 w Urzędzie Dzielnicy. Nasz nowy skład dokona wówczas wyboru nowego Przewodniczącego. Kolejne zebrania będziemy już mogli zwoływać samodzielnie i będą odbywać się - jak zwykle - na Saskiej Kępie.

19 czerwca: Wyniki wyborów do Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy
Publikujemy pełne zestawienie wyników niedzielnego głosowania.
 


Tak będzie wyglądać nasz skład w kolejnej kadencji (kolejność alfabetyczna):
- Sławomir Banaszkiewicz
- Piotr Bartoszewski
- Arkadiusz Biskup
- Ewa Brykowska-Liniecka
- Barbara Fryc
- Mariola Gac
- Tomasz Gac
- Grzegorz Jaworski
- Daniel Morończyk
- Magdalena Piętka
- Przemysław Popkowski
- Tadeusz Rudzki
- Paweł Skotarek
- Ewa Szydłowska
- Michał Śpiewak
- Mirosława Terlecka
- Jolanta Tworkowska-Pieńkosz
- Katarzyna Wierzbicka
- Czesław Wierzbowski
- Michał Wierzbowski
- Andrzej Wyrożemski

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się pójść na wybory. Czekamy teraz na stwierdzenie ważności wyborów przez Radę Dzielnicy, a następnie zwołanie pierwszego posiedzenia w nowym składzie.

15 czerwca: Zakończenie kadencji - podziękowania
Dobiega końca VI kadencja Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy. To były cztery lata dużych zmian dla wszystkich zainteresowanych samorządnością na poziomie lokalnym - zarówno dla wszystkich mieszkańców (choćby dzięki temu, że utrwalił się budżet partycypacyjny), jak i dla nas (ogromna poprawa warunków lokalowych). Mimo upływu czasu widać, że Samorząd Mieszkańców wciąż jest potrzebny, o czym świadczy choćby liczba podejmowanych przez nas interwencji (ponad 160 interpelacji i zapytań), przyjmowanych stanowisk (ponad 20), czy niezliczonych spotkań w różnych sprawach lokalnych. Świadczy też o tym zainteresowanie dyżurami, na które przychodzili mieszkańcy potrzebujący często bardzo podstawowych informacji dotyczących odpowiedzialności poszczególnych jednostek miejskich za daną sprawę.

Zakończenie kadencji to okazja do złożenia podziękowań za współpracę. Kierujemy je przede wszystkim do mieszkańców, którzy przychodzili na dyżury, rozmawiali z nami na ulicy, pisali do nas maile i wiadomości na Facebooku i wielokrotnie alarmowali o niepokojących sytuacjach. Dziękujemy także urzędnikom - szczególnie z Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy, Urzędu m.st. Warszawy, Zarządu Dróg Miejskich i Zarządu Zieleni. Specjalne podziękowania kierujemy do lokalnych organizacji pozarządowych oraz do rodzinnych ogrodów działkowych, z którymi w ciągu ostatnich czterech lat wielokrotnie występowaliśmy wspólnie. Doceniamy także pracę mediów i poszczególnych dziennikarzy, którzy w tej kadencji wyjątkowo często interesowali się naszymi działaniami.

DZIĘKUJEMY!!!

Specjalne podziękowania kierujemy do Magdaleny Czerwosz, która na początku lat 90. uczestniczyła w powoływania samorządów mieszkańców w naszej dzielnicy i która tym razem nie będzie już kandydować. Dziękujemy za 24 lata społecznej pracy przez 6 kadencji naszej rady osiedla (1994-2018). 

Korzystając z okazji przypominamy o niedzielnym głosowaniu i zachęcamy do uczestnictwa w wyborach!

PS. Po przeprowadzeniu głosowania członkowie Samorządu Mieszkańców kolejnej kadencji będą oczekiwać na zwołanie pierwszego zebrania. Nasz profil na FB pozostaje jednak aktywny - będziemy tu zamieszczać m.in. pisma (wraz z odpowiedziami), w sprawach, które podejmowaliśmy w ostatnich tygodniach przed końcem kadencji.

13 czerwca: III Turniej Piłki Nożnej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych
Zapraszamy na III Międzyosiedlowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych.

17 czerwca 2018 o godzinie 12.00 już trzeci rok z rzędu drużyny rozpoczną rywalizację. Naturalnie i tym razem Saska Kępa będzie reprezentowana podczas turnieju.
Bardzo liczymy na Państwa doping. 

Miejsce: Boisko "Wembley" - Błonia Elekcyjne.

Szczegóły na stronie Rady Osiedla Kamionek oraz na Facebooku.

Przypominamy, że tego samego dnia odbywają się wybory do Rad Osiedli. Zachęcamy więc zarówno do kibicowania jak i do udziału w wyborach.

12 czerwca: Przypominamy o wyborach do rad osiedli w niedzielę 17.VI.2018
Przypominamy, że już w najbliższą niedzielę odbędą się wybory do rad osiedli, czyli do samorządów mieszkańców. Tym samym wybierzemy skład Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy na kolejną kadencję. Głosowanie trwa od 9:00 do 20:00. Do dyspozycji mieszkańców są dwa lokale wyborcze - dla osób mieszkających po północnej stronie Trasy Łazienkowskiej jest to XXXV LO im. Bolesława Prusa (ul. Zwycięzców 7/9), a dla osób mieszkających na południe od Trasy jest to Zespół Szkół nr 37 (al. Stanów Zjednoczonych 24). Wszystkie szczegóły, w tym lista kandydatów, dostępne są na stronie Urzędu Dzielnicy. Na Saskiej Kępie kandyduje 30 osób, głosujemy maksymalnie na 21 - czyli tyle ile wchodzi w skład Samorządu.

28 kwietnia: Trwają procedury dot. dwóch bardzo ważnych planów zagospodarowania
Doczekaliśmy uruchomiania istotnych procedur dla dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ważnych z punktu widzenia Saskiej Kępy, choć przyjęte dla nich nazwy mogą niektórych wprowadzać w błąd. Tak czy inaczej informujemy, że:

 •  do 8 maja trwa wyłożenie projektu planu dla "ogrodów działkowych w rejonie ulicy Kinowej (cz.I)" - uwagi można składać do 29 maja 2018 (zob. szczegóły)

 •  do 28 maja trwa etap zbierania wniosków do planu dla "Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego (zob. szczegóły)

26 kwietnia: Strefa ograniczonego parkowania - nadal trwa zbiórka podpisów
Nadal trwa zbiórka podpisów pod inicjatywą ws. utworzenia strefy ograniczonego parkowania na terenie Saskiej Kępy, czyli stworzenia systemu preferencji dla pojazdów z identyfikatorami "SK", aby wyeliminować na Saskiej Kępie poranne parkowania samochodów pozostawianych niczym w strefie "Park and ride". Sprawą zainteresowały się media, a my przypominamy, że na naszej stronie są wszelkie niezbędne informacje i formularz do zbierania podpisów w tej sprawie (pod datą 1 lutego 2018).

23 kwietnia: Trwają konsultacje dot. Parku Skaryszewskiego im. I. J. Paderewskiego
Do 30 kwietnia trwają konsultacje na temat organizacji wydarzeń w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego. Samorząd Mieszkańców od początku uczestniczy w koalicji "Cicho jest w Parku Skaryszewskim", która wzywa do ograniczenia organizacji uciążliwych imprez i wyeliminowania nielegalnego ruchu aut. Zachęcamy wszystkich do udziału w konsultacjach - można to zrobić m.in. za pośrednictwem ankiety dostępnej online.

20 kwietnia: Wkrótce wybory do rad osiedli - głosowanie 17 czerwca
Rozpoczęły się przygotowania do kolejnych wyborów do rad osiedli, czyli samorządów mieszkańców. Odpowiednie uchwały w tej sprawie przyjęła właśnie Rada Dzielnicy - znajdują się tam wszelkie niezbędne informacje, w tym harmonogram wyborów. Głosowanie 17 czerwca. Zachęcamy do lektury uchwał:

17 lutego: Ważne informacje dla użytkowników wieczystych gruntu
Na prośbę Urzędu Dzielnicy Praga-Południe zamieszczamy "Informację dla użytkowników wieczystych gruntów" dotyczącą terminów opłat i możliwości uzyskania bonifikaty. Wszystkie szczegóły dostępne są tutaj.

1 lutego: Trwa zbiórka podpisów ws. ograniczenia parkowania na Saskiej Kępie
Trwa zbiórka podpisów w ramach inicjatywy wprowadzenia tzw. strefy ograniczonego parkowania na Saskiej Kępie. Pomysł związany jest z przedłużającymi się pracami nad rozwiązaniem problemu masowego parkowania na Saskiej Kępie. Lokalne organizacje (ŁADna Kępa, Stowarzyszenie Obywatelskie Saska Kępa, Towarzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy) przy wsparciu Samorządu Mieszkańców proponują stworzenie systemu opartego o identyfikatory "SK", czyli takiego, który wprowadziłby preferencje dla mieszkańców. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj, a kartę do zbierania podpisów można pobrać (i wydrukować) tutaj. Zachęcamy do samodzielnego zbierania podpisów w tej sprawie i dostarczania wypełnionych kart do Samorządu.
 Przy okazji przypominamy, że również mieszkańcy części Saskiej Kępy położonej po południowej stronie Trasy Łazienkowskiej mają możliwość składania w Urzędzie Dzielnicy wniosków o wydanie identyfikatorów "SK".

 

 

Archiwum chronologiczne:

 • Archiwum 2018
 • Archiwum 2017
 • Archiwum 2016
 • Archiwum 2015
 • Archiwum 2014
 • Archiwum 2013
 • Archiwum 2012
 • Archiwum 2011
 • Działy zlikwidowane:

 • Inwestycje
 • Święto Saskiej Kępy
 • Galeria
 • Archiwum tematyczne (w budowie) - treści sprzed 2011 roku :

 • Baraki przy ul. Brukselskiej
 • Budka EVLAND
 • Chór
 • Czy Saska Kępa stanie się wyspą?
 • Działki przy al. Waszyngtona
 • Inscenizacja bitwy o Olszynkę Grochowską
 • Kasztanowce
 • Stadion Dziesięciolecia/Stadion Narodowy
 • Trasa Tysiąclecia
 • Obwieszczenia
 • Ekrany ochronne na Wale Miedzeszyńskim
 • Niebezpieczne ulice
 • Remonty infrastruktury
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Przepompownia w Parku Skaryszewskim
 • Saska Kępa jak Manhattan
 • Paryż na Francuskiej
 • Zieleń
 • Park Skaryszewski
 • Zwierzęta
 • Ludzie Saskiej Kępy - wydarzenia
 • Pozostałe informacje (m.in. o promocji książki o Saskiej Kępie, staraniach o przywrócenie linii tramwajowej nr 8, Dniu Warszawy w szkole im. B. Prusa, wspólnocie mieszkaniowej przy Waszyngtona, wystawie fotografii)
 •  

   

   

   

   

   


                                                      Copyright © 2018 Samorząd Mieszkańcow Saskiej Kępy. Kontakt: kepa@kepa.waw.pl